Tu socio para la constitución de sociedades en Andorra

Qui som

10 anys i més de 500 clients satisfets

Som una empresa andorrana en plena expansió. Després de 10 anys d’experiència i presència en el mercat andorrà, hem viscut en primera persona la transformació d’Andorra a escala comptable i financera, hi hem participat en aquesta evolució al costat dels nostres clients.

Aquest procés s’inicia l’any 2009, amb l’entrada en vigor de la Llei de comptabilitat dels empresaris. Després arriba la Llei de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals (IRNR), la Llei sobre la renda de les activitats econòmiques, la Llei de l’impost general indirecte (IGI), la llei de l’impost de societats i la llei de l’impost de la renda de persones físiques (IRPF).

Són 10 anys d’intensa activitat legislativa en l’àmbit comptable i financer que han culminat amb la llei d’inversió estrangera a Andorra. Una llei que ha obert les portes del nostre país a la implantació de companyies foranes. I que ha propiciat que el nostre equip de professionals ofereixi serveis a empreses andorranes i de l’estranger.

Missió

La nostra missió és proporcionar els millors serveis a les àrees comptable, fiscal i laboral, així com en la creació d’empreses, inversions, assessoria financera, planificació i l’assessorament fiscal que els nostres clients necessiten.

Visió

Des del naixement de la nostra empresa el 2009, mantenim una vocació d’empresa de serveis que proporciona les eines necessàries als nostres clients per assolir els seus objectius socials. Volem ser reconeguts com una empresa professional, propera i seriosa, que presta serveis professionals i de qualitat.

Valors

Som rigorosos des de l’ètica i les normes d’ètica professional. Els nostres professionals es comprometen a dur a terme la seva tasca sota el marc jurídic vigent i l’estricte compliment del principi de confidencialitat.

Servei

Proporcionem els nostres serveis dins d’un marc d’ètica, objectivitat i integritat. El nostre equip multidisciplinari en l’àmbit de les finances, la fiscalitat i el dret treballa per oferir les millors solucions als reptes dels nostres clients.

Coneix el nostre equip de professionals