Gestió de la tresoreria

Gestió de la tresoreria

El nostre servei de gestió de tresoreria ofereix a les empreses la possibilitat d’externalitzar la gestió de l’efectiu i del control de cobraments i pagaments bancaris, així com de les previsions de tresoreria a curt i llarg termini. També podem gestionar préstecs intercompanyies per finançar el funcionament de les empreses. L’outsourcing de la tresoreria ha d’ajudar a millorar l’eficiència de les operacions de les empreses, així com la productivitat de l’àrea de tresoreria. Alhora, es protegeixen els seus actius financers (gràcies a un correcte control intern), i s’integra la informació de la gestió de tresoreria perquè disposi en tot moment d’informació sòlida i pertinent per a la presa de decisions en l’àmbit financer.

Detall dels serveis de gestió de la tresoreria:

 • Elaboració de previsions de cobraments i pagaments, amb control detallat del compliment i anàlisi de les desviacions.
 • Outsourcing i gestió de la tresoreria (pagament a proveïdors i empleats).
 • Gestió de la liquiditat de l’empresa i previsions de fluxos de caixa.
 • Conciliació d’assentaments comptables.
 • Revisió i avaluació d’eines de control administratiu i comptable.
 • Control, centralització, registre i procés dels ingressos i pagaments bancaris provinents de recaptacions a clients i de pagaments autoritzats a proveïdors i al personal.
 • Finançament intercompanyia.
 • Relacions amb els bancs.
 • Control i gestió del risc.
 • Gestió del deute (crèdit, descobert, finançament).
 • Confecció d’informes i informació útil per a les decisions empresarials.
 • L’outsourcing de tresoreria (sigui total o parcial) aporta a les empreses, com a mínim, un dels beneficis següents:

  • Reducció de costos (humans, aplicacions…).
  • Aplicació d’una millora dels processos de tresoreria.
  • Permet a l’empresa centrar-se en el seu “core business” i en la generació de valor.
  • Actualització constant en l’àmbit de tècniques de gestió de la tresoreria.

Posem al teu abast la nostra experiència per ajudar-te a millorar l'eficàcia de les operacions de tresoreria de la teva empresa o negoci a Andorra.