Creació de noves empreses, filials i trasllat de societats

Creació de noves empreses, filials i trasllat de societats

Els canvis legislatius dels darrers anys han propiciat un entorn favorable per a l’entrada d’empreses estrangeres a Andorra. Per tant, empreses i societats s’instal·len al nostre territori per beneficiar-se en total legalitat, d’unes millors condicions fiscals.

Advantia Assessors t’ofereix un ventall integral de serveis per a la creació de noves empreses a Andorra. També podem acompanyar-te en la implantació de filials d’empreses ja consolidades o en el trasllat d’empreses, i garantim:

  • El ple compliment de la legislació andorrana
  • Despreocupar-te de tots els tràmits que calgui fer, sabent que aquests es duran a terme de forma diligent i tan aviat com sigui possible.

Quins els tràmits realitzem?

Ens encarreguem de dur a terme tots els tràmits i passos necessaris per a la creació de la teva empresa a Andorra:

  • Redacció d’estatuts
  • Sol·licitud del Número d’Identificació Administrativa (NIA) per als inversors
  • Petició del permís d’inversió estrangera
  • Reserva de nom de la societat
  • Petició del permís de comerç al comú (ajuntament)
  • Suport en l’obertura d’un compte bancari en entitats del país
  • Acompanyament a la notaria per firmar la constitució de la societat o filial.

En el cas de trasllats d’empreses, ens ocupem de totes les gestions davant el Registre Mercantil perquè el trasllat de l’empresa al país de destinació es faci efectiu sense perdre la personalitat jurídica.

Vols més detalls sobre els avantatges de crear una empresa o societat a Andorra, així com els requisits i formalitats necessaris? Consulta la nostra secció Crear Empresa a Andorra