Invertir a Andorra

Avantatges d'invertir a Andorra

Un país modern, pròsper i dinàmic

Andorra pot presumir no només de ser un dels països amb una renda per càpita més alta del món. També de gaudir d’un elevat índex de seguretat ciutadana i d’un dels millors sistemes sanitaris del món. Un país ideal per invertir, però també per viure.

 
Un entorn de negocis competitiu

A partir del 2012, el canvi de legislació permet la constitució de societats amb capital 100% estranger. L’homogeneïtzació de la fiscalitat andorrana amb la dels països europeus, però amb una menor pressió fiscal, treu a Andorra de la llista de paradisos fiscals i li confereix gran competitivitat.

Invertir i viure a Andorra

Un país obert a la inversió estrangera

Els últims canvis legislatius a Andorra s'han encaminat a facilitar l'entrada d’inversors estrangers, els directius dels quals trobaran totes les facilitats per poder residir al país. Gràcies a l'aprovació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra, es permet la creació de societats amb capital 100% estranger.

Un lloc idíl·lic per viure

T'estàs plantejant residir a Andorra? El nostre principat és un dels països amb la renda per càpita més alta del món, a més de tenir un alt índex de seguretat i una de les menors taxes de criminalitat. Un interessant binomi que es complementa amb una excel·lent assistència sanitària, un sistema educatiu plurilingüe i pràcticament gratuït (tret d'algunes escoles de pagament), i internet d'alta velocitat a través de fibra òptica a tot el país.

Impostos, entre els més baixos d'Europa

A Andorra les empreses es beneficien d'un impost sobre les societats i sobre la renda amb una de les taxes més baixes d’Europa (entre el 2% i el 10% per societats i amb valors entre el 5% i el 10%). No hi ha impostos sobre les successions i donacions, i els gravàmens a la seguretat social se situen també entre els més baixos del continent. L’IGI, o impost general indirecte (l'equivalent a l'IVA a Espanya - o al TVA a França) és només del 4,5%, el més baix d'Europa.

Ubicació estratègica

Andorra està situada en ple Pirineu, estratègicament situada entre França i Espanya. Les comunicacions per carretera són bones, i permeten arribar en menys de tres hores a Barcelona i Toulouse.

Un país amb avantatges fiscals, sense ser un paradís fiscal

Andorra ha firmat més de 20 convenis d’intercanvi d’informació en matèria fiscal (CII) amb Espanya, França, Portugal, Suïssa, Alemanya, Àustria, Bèlgica, els Països Baixos, Liechtenstein, San Marino, Mònaco, Polònia, la República Txeca, Noruega, Finlàndia, Islàndia, Suècia, Dinamarca, Groenlàndia, les Illes Fèroe, Argentina i Austràlia. Aquests acords comporten que Andorra deixi de ser considerada un paradís fiscal, i que surti de la llista negra de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). En paral·lel, es firmen convenis de doble imposició amb Espanya, França, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, els Emirats Àrabs Units, Xipre, Malta, San Marino, Hongria, Països Baixos, Croàcia, Islàndia, la República Txeca i Corea del Sud per evitar la doble tributació entre Andorra i aquests països.

Impost sobre societats
0 %(máx.)
Impostos successions i donacions
0 %
IGI (l’equivalent a l’IVA)
0 %

Andorra, un país sòlid per les teves inversions

L’economia andorrana l’any 2016 va comptar amb un PIB de 2.584 milions d’euros en 2016 (+ 1,9%). El creixement mitjà anual des de l’any 2000 és del 3,2%. Finament, l’any 2016 les importacions totals van pujar a 1.226,1 milions d’euros.
L’economia està focalitzada en el sector serveis, amb un pes important de les activitats financeres (20,1%) i del comerç (14,8%).

Evolució de la legislació per a inversió estrangera

2010
Llei 95/2010 de l'impost de societats + Llei 94/2010 de l'impost sobre la renda dels no-residents.
 
2012
Llei 9/2012 d'Immigració + Llei 20/2012 d'Inversió Estrangera + Llei 11/2012 de l'Impost General Indirecte (IGI).
 
2013
Firma del conveni de doble imposició (CDI) entre França i Andorra.
 
2014

Llei 5/2014 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) + Firma del conveni de doble imposició (CDI) entre Luxemburg i Andorra.

2015
Firma dels convenis de doble imposició (CDI) amb Espanya, els Emirats Àrabs Units, Portugal i Liechtenstein.
 
2016
Firma del conveni de doble imposició (CDI) entre Malta i Andorra.
2018
Andorra surt de l'última llista de paradisos fiscals de la Unió Europea.
 
Signatura d'un nou Conveni de Doble Imposició (CDI) entre Xipre i Andorra
2020
El 16 d'octubre Andorra esdevé en el 190è membre de l'FMI
2021
 
Signatura dels Convenis de Doble Imposició (CDI) entre San Marino i Andorra - Hongria i Andorra
2022
 
Signatura del Conveni de Doble Imposició (CDI) entre el regne de Països Baixos i Andorra - Croàcia i Andorra - La República Txeca i Andorra - Islàndia i Andorra
2023
 
Signatura del Conveni de Doble Imposició (CDI) entre Corea del Sud i Andorra

10 Preguntes freqüents sobre invertir a Andorra

Andorra és un dels països europeus més competitius en l’àmbit fiscal. La fiscalitat andorrana compleix tots els estàndards de l’OCDE i elimina Andorra de la llista de paradisos fiscals. L’impost sobre societats, l’IRPF i l’impost sobre la renda dels no residents només són del 10%. L’IGI, l’impost general indirecte (equivalent a l’IVA), és del 4,5%. Andorra compta amb convenis per evitar la doble imposició. A més, ofereix altres avantatges molt valorats pels inversors com ara la seguretat, la legislació, l’estabilitat política i la qualitat de vida.

A partir del 2012, amb l’aprovació de la Llei 10/2012, de 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, es permet la creació de societats amb el 100% del capital estranger.

Per crear una empresa o constituir una societat amb capital estranger a Andorra, el primer pas és tramitar la sol·licitud de denominació i d’autorització per a la classe d’inversió que es vulgui fer. En el termini de 4 o 5 setmanes, s’obté resposta per part del ministeri competent. Una vegada obtinguda l’autorització d’inversió estrangera, es procedeix a l’obertura del compte bancari de l’empresa i a la constitució de la societat davant de notari i a la inscripció al Registre de Societats andorrà. Finalment, es procedeix a l’obertura del comerç de la societat.

Els estrangers no residents al país també poden invertir a Andorra comprant una propietat al país (és necessària la tramitació d’una autorització d’inversió estrangera en immobles).

Invertir a Andorra és rendible tant des del punt de vista d’inversió com de residència. La pressió fiscal sobre les empreses radicades al Principat, és sensiblement menor que la majoria dels països europeus, tant pel que fa a l’IRPF (amb valors entre el 5% i el 10%) com a l’impost de societats (entre el 2% i el 10%). L’IGI (impost general indirecte, equivalent a l’IVA espanyol, és el més baix d’Europa (només un 4,5%). Si l’inversor a més d’invertir al país estableix la residència a Andorra, els dividends de l’empresa tributen al 0%.

Per invertir a Andorra podeu optar per la creació d’una nova empresa o societat, la compra d’una empresa en funcionament o la participació com a soci o accionista en una empresa andorrana, a més de l’adquisició de béns immobles. L’elecció d’una opció o una altra dependrà de les necessitats de cada inversor, però en tots els casos es tracta d’operacions d’alta rendibilitat.

Des del juny del 2012, amb l’aprovació de la Llei 10/2012, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, es permet la creació de societats amb el 100% del capital estranger, amb beneficis importants a escala fiscal. Els residents al país tenen, a més, altres avantatges, com la tributació al 0% dels dividends de l’empresa o l’exempció d’impostos sobre les successions o herències.

En cas d’inversors estrangers (sense residència al país), l’empresa o la societat pagarà els seus impostos a Andorra, i l’empresari quedaria subjecte a la imposició del país on tingui la residència fiscal.

Els impostos principals d’Andorra són:

 • L’IRPF (Impost sobre les Persones Físiques): màxim del 10% a partir de 40.000 €. Entre 24.000 € i 40.000 € es tributa el 5% i la tributació és del 0% fins a 24.000 €. Les rendes d’estalvi fins a 3.000 € queden exemptes d’impostos i la venda de criptomonedes tributa amb un màxim del 10%.
 • L’IS (impost sobre societats): màxim del 10% aplicat al rendiment net, i que, en funció de l’activitat de l’empresa, es pot reduir a un 2% o fins i tot quedar exempt.
 • L’IGI (impost general indirecte, equivalent a l’IVA): només el 4,5%, el més baix d’Europa.

No hi ha impostos sobre el patrimoni ni sobre les successions, herències i donacions. A més, Andorra no obliga a declarar els béns a l’estranger ni aplica cap impost del mena d’exit tax (la tributació dels guanys patrimonials latents en el moment que el contribuent espanyol canvia la residència fiscal a un altre país).

Per crear una empresa o societat a Andorra, cal seguir aquests cinc passos:

 1. Sol·licitud de denominació de la societat: es poden presentar fins a tres denominacions en ordre de preferència. El govern atorga la confirmació en un termini de 10 dies.
 2. Sol·licitud de l’autorització d’inversió: cada accionista o soci no resident ha de sol·licitar l’autorització prèvia de la inversió estrangera en una societat andorrana. Aquest procés triga aproximadament de 10 a 15 dies.
 3. Preobertura del compte bancari per a la societat, amb els documents requerits pel banc elegit. Cal plasmar l’activitat de l’empresa o la societat, l’origen dels seus fons i presentar-ne el perfil amb total transparència. La preautorització pot trigar entre 1 i 4 setmanes.
 4. Constitució i inscripció de la societat mercantil al Registre de Societats: formalització dels estatuts davant un notari andorrà i inscripció de la societat al registre mercantil andorrà.
 5. Obertura del comerç de la societat: en aquest moment s’ha de tenir el domicili de la societat concretat, un butlletí elèctric del despatx o local i un contracte vigent d’un extintor al domicili de la teva societat.

Els passos per invertir a Andorra són una mica diferents si es tracta de residents al país o d’estrangers. Per a la inversió estrangera, després de la sol·licitud de denominació de la societat, cal formular una sol·licitud d’autorització de la inversió en nom de cada soci o accionista no resident al país. Si l’inversor és resident al país, només cal presentar la sol·licitud de denominació social.

Els passos següents són idèntics per a estrangers o residents: obertura d’un compte bancari en un banc andorrà i dipòsit del capital social, constitució i inscripció de la societat al Registre de Societats andorrà i obertura del comerç de la societat (cal un local/direcció física i un empleat com a mínim).

L’equiparació de la fiscalitat andorrana amb la dels països europeus, elimina Andorra de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE el 2011 i el 2018 de la Unió Europea, sense perdre la seva competitivitat impositiva a causa de la baixa fiscalitat. El compromís de transparència i cooperació internacional d’Andorra gràcies a la signatura de més de 20 convenis d’intercanvi d’informació fiscal (CII) va comportar que el país deixés de ser considerat un paradís fiscal i ja sortís el 2011 de la llista negra de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). En paral·lel, la signatura de convenis de doble imposició amb Espanya, França, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, Xipre, els Emirats Àrabs Units, Malta, Sant Marí i Hongria evita la doble tributació entre Andorra i aquests països.

Per poder tributar a Andorra cal fer un trasllat de la residència fiscal efectiva. Una persona pot residir a diferents països, encara que només pot tenir la seva residència fiscal en un (que és on tributarà).
Per establir la residència fiscal a Andorra, cal complir els requisits següents:

 • Viure de forma efectiva més de 183 dies al Principat (sigui en un habitatge propi o de lloguer).
 • Que el nucli familiar (parella i fills) també resideixi a Andorra.
 • Que el centre econòmic sigui a Andorra.

El cost de creació d’una empresa o societat a Andorra dependrà del tipus de negoci, però en termes generals pot arribar a 5.500 €, en què s’inclouen els honoraris professionals, les taxes governamentals i les del notari. 

A això, caldria afegir el capital social mínim de la societat (3.000 € en el cas de les SL o de 60.000 € en el cas de la SA) i el cost de manteniment anual del registre (uns 850€ per a una SL i uns 950 € per a les SA).

Serveis destacats que t'ajudaran a invertir a Andorra

Creació de societats

T'assessorem sobre les formes jurídiques societàries al Principat d'Andorra i els tràmits necessaris per a l'obertura d'una societat al país.

Immigració i Residència

Si has d'establir la teva residència a Andorra, sigui mitjançant una residència activa o passiva, t'ajudem amb els tràmits per a l'obtenció del permís.

Gestió d'empreses

Et proporcionem una adreça a Andorra que et permetrà beneficiar-te d'un impost de societats inferior al 10%, amb bonificacions de fins al 80%.

Vols invertir a Andorra?

Estem al teu costat!