Nota legal

I. Avís Legal

La informació que es mostra a continuació recull la normativa de tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, que es posa en coneixement seu:

Assessors Andorrans G & G S.L.  [d’ara endavant ADVANTIA], gestora i encarregada del funcionament dels continguts del present portal Web, domiciliada a: c/ Bonaventura Armengol, 15  3-3 – AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), NRT L-708153-F, amb el Registre de Comerç numero 922048-T. Contacte: l’adreça esmentada o el correu electrònic advantia@advantia.ad .

El contingut del portal Web www.advantia.ad constitueix un sistema d’informació dels diversos serveis de consultoria que ofereix, per tal de mantenir contacte amb vosté i enviar-li informació més detallada, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

USUARI

La utilització del present Lloc Web i els seus continguts li atribueix la condició d’Usuari, i implica que ha llegit i acepta, sense reserva alguna, totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ADVANTIA, que en cada moment es trobin vigents en la Web.

Advantia es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar part o parts del present Avis Legal, en qualsevol moment i sense previa notificació. En conseqüència, es recomana que l’Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ADVANTIA no serà responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links”, com tampoc de cap altre contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia es considera efectuat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ADVANTIA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web d’advantia.ad, ni es responsabilitza de cap perjudici derivat de l’ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, ni de la interrupció en el servei o en l’accés d’aquests tercers vincles.

MODIFICACIONS DEL PORTAL WEB

La informació i serveis continguts al portal Web poden presentar incorreccions o errors tipogràfics. ADVANTIA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en el referit contingut.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT 

ADVANTIA declina tota responsabilitat en cas que es produeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ADVANTIA no serà responsable per caigudes de la xarxa o suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus, com tampoc de les possibles pèrdues de negoci fruit d’aquestes incidències.

ADVANTIA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ADVANTIA realitza els seus millors esforços per evitar tot contratemps. Es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el software, els textos, així com la informació i resta de continguts recollits en www.advantia.ad estan protegits por la legislació andorrana en materia de drets de propietat intel.lectual i industrial, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el disposat a la Llei de Propiedad Intel.lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que apareix en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o lucratius.

Excepte autorització expressa d’ADVANTIA, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” ni qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” advantia.ad.

Tots els drets derivats de la Propietat Intel.lectual estan expressament reservats per “Advantia”.

Advantia vetllarà pel cumpliment de les anteriors etipulacions i per la deguda utilització dels continguts presents en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li assisteixin en el cas d’infracció o incumpliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Qualsevol incidència, sugerència o reclamació respecte a drets de propietat Intel.lectual deu remetre’s a través del correu electrònic advantia@advantia.ad.

Els signes distintius (marques, noms comercials) d’ADVANTIA, estan igualment protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’ADVANTIA.

 

II. PRIVACY POLICY (PROTECTION OF PERSONAL DATA)

With this Privacy Policy, Assessors Andorrans G&G S.L. (hereinafter referred to as “We” or “ADVANTIA ASSESSORS“) informs you of the personal data that we collect through the services that we offer and that are displayed through this website, how we process them and the rights in relation to your personal data and our processing that are conferred to you by the Personal Data Protection Regulations that apply to us.

Applicable regulations

 1. Law 29/2021 of 28 October, on the Protection of Personal Data of the Principality of Andorra (hereinafter “LQPD“) and its implementing regulations; and
 2. Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and of the Council, of 27 April, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (hereinafter referred to as the “GDPR“).

While we recommend that you read this policy in its entirety, the following table provides links to help you access the points that are of interest to you:

This policy applies to visitors to this website (our Website), to users of the services that ADVANTIA ASSESSORS provides for the purposes described in section 4 of this policy (the “Services”), and to anyone whose personal data (such as their images) may appear on our Website or in connection with the services.

As stated in section 4, the party that is solely responsible for the use of your personal data is the owner of this Website:

Assessors Andorrans G&G SL (ADVANTIA ASSESSORS), with NRT L-708153-F and registered office at Carrer Bonaventura Armengol, 15, 3º 3ª, AD500 Andorra la Vella (Principality of Andorra).

We have an external Data Protection Delegate whom you can contact by email at dpd@parkpiolets.ad.

Additionally, if you are in the European Union, it will be of interest to you to know that our representative for the purpose of data protection is the company COMPLIANCE GAP MITIGATION, with registered office at Calle Ferraz 28, 2º Izq. 28008 Madrid, (Spain), whom you can contact by telephone on (+34) 917589441 and (+34) 915482701, or (preferably) by email at advantia@compliancegapmitigation.com 

ADVANTIA ASSESSORS is not responsible for the activities of other websites, even if they are linked to our website. Therefore, we strongly encourage you to carefully read the information provided by these other responsible parties before providing them with your personal information (in particular, the privacy and cookie policies of each website you visit), and to contact the relevant responsible party if you have any concerns or questions.

In general, you are the one who directly provides us with your personal information, for example by completing the forms on this website. The only exceptions to this rule are:

 • Your image, if captured by our video surveillance cameras or our presence sensors;
 • Information provided to us by third parties who request our services on your behalf (as a beneficiary);
 • Contact details provided to us by our service and product providers when you are their representative;
 • The last four digits of your credit or debit card, which will be returned to us by our payment service provider along with the amount of the purchase and the transaction number in the event that you wish to view or cancel the transaction;
 • Photographs of events that we participate in or organise in which you may appear;
 • Images relating to news stories where we consider that the public interest and the right to information outweigh any interests that may be held by the individuals whose image or other personal data are published on our website;
 • The personal data that may appear about you in the emails that we receive; and
 • The cookies of this website, about which you can find more information in our cookie policy.

To establish and maintain relationships with our suppliers
If you are representing a supplier of products or services, we will ask you to provide your contact details and to sign the form to:
a) Manage our relationships with the supplier you represent
b) Manage the addition of the supplier to our approved supplier list
c) Manage the budgets and invoices of the supplier you represent
The processing activities linked to purposes a) and b) are legitimised by the employment or service contract you have signed with the supplier you represent and by our legitimate interest in contacting them. And the processing activities linked to purpose c) are legitimised because they are necessary for the execution of the contract(s) you have signed with us.

To establish and maintain relationships with our clients
We collect your information that we receive verbally or in writing directly from you, or a third party you represent or for whom you are a beneficiary, when you contract a product or service from us, for the purpose of administering that contract.
We also inform you that, as a result of this contractual relationship, we may provide you with commercial information, either verbally or in writing, relating to the products or services you have contracted from us.
The processing of these data is legitimate since it is necessary for the execution of the contract for the services or products in which you have expressed an interest, and due to our legitimate interest in keeping you informed about the products or services you have purchased.

To maintain security with video surveillance
We capture your image through our video surveillance systems to ensure the safety of people, property and facilities.
The legal basis for the aforementioned processing is the public interest in public safety, our legitimate interest in the security of our facilities, and the legitimate interest of third parties who wish to seek judicial protection against a crime that may be evidenced by a section of a recording.

To select and hire our staff
We process the CV data you voluntarily submit to us in order to manage our relationship with you in regard to your application for employment with ADVANTIA ASSESSORS, including the process of searching, filtering and storing your CV as a potential candidate, the recruitment process and the hiring process.
The legal basis for the aforementioned processing activities is your consent which you provide when you send us your CV, the performance of pre-contractual measures, and, if we do not have an ongoing selection process or you are not recruited and we believe that you may be suitable for future selection processes, our legitimate interest in retaining your CV for the purpose of including it in such future processes. You may withdraw your consent or object to our legitimate interest as set out in section 7 of this policy. Doing so will have no effect other than the destruction of your CV (if you withdraw your consent) or limiting its storage to the selection process for which you sent us your CV.
We inform you that we will share your CV with Advantia Real Estate S.L. (the other company that is part of Advantia Assessors) and that the basis of the lawfulness of this transfer of data is our legitimate interest in offering you the opportunity to join the staff of this other company that is so closely associated with us. You may object to this transfer in accordance with clause 7; if you do so there will be no repercussions other than you will not be considered for any vacancies at this other Advantia Assessors company.

To send you news and information about our sector (newsletters)
We collect your email address when you subscribe to our newsletter for the purpose of keeping you updated on news and updates relating to our services or industry.
The legal basis for this processing is your consent, which you may withdraw at any time by exercising your rights, as set out later in this policy, or by clicking on the link at the bottom of each email. The only consequence of withdrawing your consent is that you will no longer receive the information we send you by email.

To manage your requests, enquiries or complaints
We collect the personal data you provide to us in your emails, by telephone or through the form on the Contact Us page, or through requests to exercise your rights, in order to respond to your requests, enquiries or complaints relating to our services or the rights you have over your personal data.
The legal basis for these processing activities is the consent you provide when you send or provide us with these data, our legal obligation to comply with your requests and our legitimate interest in serving you. The provision of your personal data is therefore voluntary, but if you do not provide them, we will not be able to process your request, query or complaint. You may withdraw your consent at any time, although any such withdrawal will make it impossible for us to process your request, enquiry or complaint.

To manage any future complaints
We retain the data that may be necessary to manage your potential complaints or claims, or ours, based on our legitimate interest in defending ourselves in order to protect our rights.

To ensure the functioning of our website (functional cookies)
We use functional cookies to collect, store, retrieve and process personal information (linked to you via unique identifiers or IP addresses) from the browser on your device to ensure the proper functioning of our website.
Since these are cookies that are necessary for the proper functioning of the website, their use does not require your express consent and the basis on which we may use them is our legitimate interest in being able to provide you with the services of our website.
For more information about these cookies, please refer to our cookie policy.

To compile aggregate statistics about the use of our website (analytics cookies)
We use analytics or statistics cookies to identify the least- and most-visited pages, to analyse which content is of most interest to our visitors and to measure the success of our information campaigns, all with the aim of improving the services we offer you through this website. All of these purposes provide aggregate results that do not identify the interests of any specific individual.
Since these are analytics cookies, we will not use them without your consent, and withdrawing or not providing your consent will have no effect other than inhibiting our aim of improving the website through the analysis of aggregated statistics on the browsing habits of our visitors.
For more information about these cookies, please refer to our
cookie policy.

To make the advertising you receive more interesting (advertising cookies)
We use advertising cookies from third parties.
These files help such third parties to infer your interests based on the pages you visit, the content you click on and other actions you take online.
Since these are not essential cookies, we will not use them without your consent. Failure to provide or the withdrawal of consent will have no effect, other than that your visit to our website may not be used to make the advertisements you receive more relevant to you.
You can find more information about these cookies in our cookie policy.

To enable the use of Google services

Additionally, as an obligation that Google LLC, a company of which Google Ireland Ltd is a subsidiary, imposes on entities like us that use the Google Analytics and Google Ads tools, we inform you that these two services are operated by Google Inc., with registered address at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, and that Google Inc. is a beneficiary of these services.

The information generated by the cookies about your use of this website and your advertising preferences is generally transferred to and stored by Google on servers in the United States. If you wish to obtain more information, you may consult the page that describes how Google uses the information from our website and/or Google’s privacy policy regarding the aforementioned services.

We inform you that we have enabled the IP anonymisation feature on the Google service in order to add additional safeguards to the standard contractual clauses that protect this international transfer of data to the United States. Google will therefore shorten your IP address before sending it to the USA (the process of disguising your identity).     Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the USA and shortened there. Google guarantees that it will not associate the IP address provided by your browser with any other data held by Google.

You can check the categories of personal data processed by these services at privacy.google.com/businesses/adsservices

For other purposes that are not incompatible with the above

We may also use your personal data for other purposes that are not incompatible with those listed above (such as archiving for reasons of public interest, scientific or historical research purposes, or statistical purposes), where permitted by applicable laws on the protection of personal data and, of course, in compliance with these and other applicable regulations.

We do not provide your personal data to anyone, unless:

 • We are requested to do so by you.
 • We are legally obliged to do so.
 • You purchase our products or services through intermediaries (such as your adviser or agent) to whom we must deliver products or services which they have purchased on your behalf, either with your consent or because you have expressly instructed us to do so.
 • You send us your CV and we think that it may be of interest to the other company that is part of Advantia Assessors: Advantia Real Estate SL.
 • We are jointly responsible for data collection so that others can process it on our behalf, always with your consent. This is the case with:
  • Google Ireland Ltd, with registered office at 4 Gordon House Street, Barrow, Dublin, Ireland, to whom we have entrusted the processing of data from the cookies necessary to use its reCAPTCHA, Analytics and Ads services. Google Ireland Ltd acts as an independent controller for all processing carried out on its behalf in accordance with its Privacy Policy. We transfer data to Google Ireland Ltd on the basis of the data protection agreement that this EU-based company includes in the addendum to the standard contract for GDPR-compliant countries, such as Andorra, to which we add the additional safeguard of activating the anonymisation of the IPs that the cookies collect. Our cookie policy tells you which analytics and advertising cookies we use and how to configure them.
 • We need to protect your rights, our rights, the rights of our employees, or the rights of third parties (who may require disclosure to the police for security reasons, or to health authorities to prevent the spread of disease, for example through contact tracing). For example:
  • If our video surveillance cameras record a theft on our premises; or
  • If a third party requests video surveillance images from us on the basis of their legitimate interest in seeking effective judicial protection with regard to the perpetration of a crime or compensation for damages that will be evidenced by the images provided, and with a commitment from said third party to use them exclusively for the purpose of reporting such crime or claiming the damages suffered, and to limit the transfer of images to the minimum necessary to achieve the purpose pursued.
 • We require them to be processed by our service providers on our behalf and in accordance with the terms of the relevant data processor’s contract.

Any international transfer that we may need to make will be in accordance with the regulations that apply to us at any given time.

ADVANTIA ASSESSORS will only store your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes for which they were collected and, thereafter, for as long as is necessary to comply with any legal obligations that may be imposed on us as a result of such processing (including the obligation to be able to demonstrate that we have complied with your request for the erasure of personal data).

For example, we will retain CCTV footage for a maximum of 30 days if there are no incidents and, exceptionally, if a security incident occurs during this period or there is evidence that a crime has been committed (for example, theft), we will extract a copy of the section of the footage that shows the incident and retain it until it is handed over to the police or to the data subject who requests it from us in order to support their application for legal protection.

We will destroy your CV once it is more than five years old, as we then consider it to be out of date in relation to the purpose for which it would be used.

If we no longer have a legitimate purpose for processing some of your personal data, we will erase or anonymise them and, if this is not possible (for example, because they are stored on back-up copies), we will ensure that they are kept secure and blocked to isolate them from any further processing until they can be erased.

You have the right to obtain confirmation as to whether or not we have any of your personal data.

We remind you that when we share personal information with other data controllers, you must exercise your rights directly with them by following the instructions in their own privacy policies. Specifically, in relation to the data that our cookies share with Google, we inform you that you can install the add-on to prevent the sending of data from Google Analytics or Google Ads to Google Inc. on your Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox and/or Opera browser.

We explain the other rights you have and how to exercise them below.

Your rights

You can request that we enforce the following rights:

Where and how you can exercise your rights

You can exercise your rights:

  1. By sending a written request to ADVANTIA ASSESSORS, at our postal address indicated in section 2 of this policy, indicating a means of contact with you to enable us to respond to your request, or to request more information from you should this be necessary. Please mark the envelope “Exercise of personal data protection rights”.
  2. By sending an email or the form associated with the right you wish to exercise to the email address dpd@advantia.ad, indicating in the subject “Exercise of personal data protection rights”. You will find these forms below, in the relevant section of this privacy policy.

  In both cases, if it is not possible for us to verify that you are who you claim to be, we will ask you to kindly send us proof of your identity, this way we can ensure that we only respond to the data subject or their legal representative.

  Finally, and especially if you believe that you have not obtained full satisfaction from the attention given to the exercise of your rights, we inform you that you can submit a complaint to the national control authority, by contacting the Andorra Data Protection Agency (APDA).

Forms for exercising your rights

By providing us with your information, you guarantee that it is accurate and complete. You also confirm that you are responsible for the veracity of the personal data that you provide to us and that you will keep them up to date so that they correspond to your true circumstances, and that you will be liable for any false or inaccurate personal data that you may provide to us, as well as for any direct or indirect damage that may arise from your inaccuracy.

You may not provide us with the personal data of other persons unless this is justified in relation to the services you request from us. In any event, if you provide us with the personal data of a third party, it is your responsibility to inform such third party before providing them to us. The information that you are required to provide to third parties whose data you provide to us must include all the provisions set out in this Privacy Policy and you are responsible for ensuring that such personal data are lawful and for informing the data subjects of their rights in relation to their personal data.

In cases where you need to provide us with the personal data of a minor under the age of 16 or of a person whose rights are limited, you are obliged to obtain the authorisation of the holders of parental authority or guardianship. Without such authorisation, you are prohibited from providing us with any personal data relating to such persons.

We are committed to protecting your privacy and personal information. We have recorded all the personal data processing activities we carry out, we have analysed the risk that each of these activities may pose to you and we have implemented the appropriate legal, technical and organisational safeguards to prevent, as far as possible, the alteration, misuse, loss, theft, unauthorised access or unauthorised processing of your personal data. We conveniently keep our policies up to date to ensure that we provide you with all the information we have about the processing of your personal data, and to ensure that our staff are given appropriate guidance on how they should handle your personal data. We have signed privacy clauses and data processor agreements with all of our service providers, taking into account the need for each of them to process personal data.

We restrict access to personal data to those employees who require knowledge of such information in order to carry out any of the activities described in this policy, and we have trained them and made them aware of the importance of maintaining the confidentiality, integrity and availability of the information, as well as the disciplinary measures that would result from any breach of this policy.

We will update this policy as necessary to reflect any changes in legislation or in our processing activities. If the changes are substantial, we will inform you before they take effect by sending you a notification or by posting a prominent notice on our website, and you will be able to exercise your rights as we have detailed in a previous section. In any case, we recommend that you periodically review this privacy policy to understand how we protect your personal data. If you have any questions about this policy, please do not hesitate to contact us at dpd@advantia.ad

Darrera actualització: 6 de juny del 2022

III. Cookies policy

We use cookies to provide you with a better service and an enhanced browsing experience, as well as to show you advertising based on your browsing habits. We are responsible for the installation of the cookies we use and for what we do with the data we collect, whether the cookies are first-party or third-party. While we recommend that you read this policy in its entirety, you will find links in the following table for accessing the points that are of interest to you:

Cookies are small text files that are stored on your browser when you visit our website.

These files contain information about your browsing and interaction with our website, for the purpose of making your user experience more efficient and showing you advertising based on your browsing habits.

Some cookies are essential to the proper functioning of our website, such as technical cookies and interface customisation cookies.

Others, such as analytics cookies and behavioural advertising (or marketing) cookies, require us to inform you and ask for your consent before using them.

localStorage and sessionStorage are two data storage spaces located in the browser on your device and, like cookies, can be first-party (when created by our own website) or third-party (when created by our service providers or our partners).

The difference between the two spaces is that localStorage stores the information indefinitely or until you decide to clear your browser data, while sessionStorage stores information for as long as the tab where our website is being used remains open.

Once closed, the information is deleted.

 

 

 

The difference between cookies and these two spaces is that they can store more information than cookies without impacting the performance of our website.

You can find more information here.

Finally, we wish to inform you that although the purpose of the third-party cookies we use, for which we are responsible, is that indicated in the tables in the following sections, such third parties may assign the data collected by their cookies to other purposes for which they are solely responsible.

In the case of third-party cookies, our responsibility for the purposes is limited to the downloading of the cookies onto your device (which we do for the stated purpose).

You can find more information about the purposes of these third parties, and whether or not they make transfers to third countries, in their corresponding privacy policies (see the links in the tables below).

In general, the risk level of cookies depends on their type and whether they are first-party or third-party.
Most cookies are not dangerous.
Specifically:

Technical and preference cookies have more benefits than risks

The article 29 working party (formerly WP29 and currently the European Data Protection Board) in its Opinion 4/2012, “on the exemption from the consent requirement for cookies”, considers that the following cookies do not pose a risk to you and are exempt from the requirement to obtain informed consent prior to their use:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_es.pdf

cookies which are necessary for communications to be transmitted over a network between the user and the servers hosting the website; and

all those cookies which are necessary to provide a specific functionality that is explicitly requested by the user.

This exemption from the obligation to base the lawfulness of their use on your consent, since they do not to represent a risk to you, is also reflected in the cookie guides published by most Data Protection Agencies of EU countries (for example, in the case of Spain, it is included in Section 4.1 of the Guide on the Use of Cookies, July 2020).

The WP29 even defined the purposes which it explicitly considers to present more benefits than risks for you:

Purposes of cookies explicitly excluded from informed consent

With regard to their purpose, the WP29 explicitly excludes the following cookies from the obligation to obtain the informed consent of the visitor:

Cookies called “user input”, which are typically used to keep track of the user’s actions when completing online forms in an HTTP session, or to remember the shopping basket that the user has selected on an e-commerce site.

Session cookies that are used for user authentication or identification, which store a type of token (proof that the user is who they claim to be and has already been authenticated) to prevent said user from having to provide their username or password on each page that requests them and has restricted access control.

User security cookies, introduced specifically to strengthen the security of the service explicitly requested by the user.

For example, to detect erroneous and repeated attempts to connect to a website, among other forms of misuse.

Media player session cookies.

Session cookies to balance the load on information systems.

User interface personalization cookies, for example to remember the preferred language.

Certain plug-in cookies for exchanging social content.

In general, in cases in which a website offers its visitors a service, when the website uses cookies exclusively for the purposes listed above, for which it is not necessary to obtain consent, whether they are first-party or third-party cookies, it will not be necessary for the website controller to inform the visitor of their use or to obtain consent.

Statistical cookies ALSO do not pose an appreciable risk

With regard to the processing of data collected through analytics cookies, the above-mentioned opinion of the current European Data Protection Board stated that, although such cookies are not exempt from the duty to obtain consent for their use, they are unlikely to represent a risk to the privacy of users provided that they are first-party cookies; they process aggregated data for a strictly statistical purpose; information about their uses is provided; and  an option is provided so users can reject their use.

First-party cookies do not typically pose an appreciable risk to you

Frist-party cookies are generated by our website, while third-party cookies are generated by services or providers that are independent of us.

These independent providers define the purposes and means of the processing they carry out.

Our only responsibility with regard to third-party cookies is the collaboration required from our website for the placement of these cookies on your device, placement to which we will typically be obliged since it is necessary in order to use the services provided to us by such third parties (for example, to check that you are not a robot of the kind that are so abundant on the internet, thereby avoiding a situation in which the requests or comments that may be sent to us through the forms on our website detract from the attention given to authentic ones).

Technical cookies allow the user to navigate a website, platform or app and use the different options or services that exist therein, including managing and operating the website and enabling its functions and services (for example, identifying a session, accessing parts of the website that are restricted, remembering the items in your order, carrying out the purchase process of your order, managing your payment, etc.).

The website or app cannot function properly without these cookies, and they are therefore considered necessary.

In our specific case, we use the following:

Cookie

Supplier

Purpose

Duration

_GRECAPTCHAGoogle

To distinguish between humans and robots to prevent spam through the forms on this website.

6 months
_GRECAPTCHAadvantia.ad

They are used to remember your preferences with regard to consent for different categories of cookies.

6 months

Preference or personalisation cookies allow our website to remember information that changes the way our pages behave or the way they look in order to differentiate your experience from that of other users.

For example, the language in which you want to view our website is usually remembered.

If you voluntarily choose these features, for example, by selecting the flag or letters that identify the language, it is considered a service that you have specifically requested provided that the cookies are exclusively for the purpose of customisation. Therefore, in this case we would not be required to request your explicit authorisation.

Our website uses preference cookies:

El nostre lloc web utilitza les següents cookies de preferències:

CookieSupplierPurposeDuration

wp-wpml_current_language

advantia.ad


Remember your language settings

Session

Statistical cookies, or analytics cookies, allow us to understand how visitors interact with the pages of our website and therefore perform statistical analysis of the services we provide.

The information collected is used to measure activity on our website for the purpose of making improvements to the products and services we offer you.

We will only use analytics cookies if you authorise us to do so by clicking on the corresponding button in the cookie banner or through the settings menu.

Specifically, our website uses the following analytics cookies:

Cookie

Supplier

Purpose

Duration
_gaGoogle

To record a unique identity for the visitor.

2 years
_gat_gtag_UA#Google

To uniquely identify the visitor

1 minute
_gitGoogle

To distinguish visitors.

1 day

Marketing or behavioural advertising cookies store information about user behaviour which is obtained by continuously observing browsing habits. This enables the development of a specific profile which allows us to show ads that are relevant and attractive to the individual user, and therefore more valuable to third-party advertisers.

We will only use marketing cookies if you authorise us to do so by clicking on the corresponding button in the cookie banner or through the settings menu.

Our website does not use this type of cookie.

This website creates storage space on the browser of the user’s device by means of the localStorage object which is intended for use by the following domains:

www.advantia.ad, which uses this space for ……………..

Specifically, the following variables are stored:

…………….

www.google.com,which uses this space for ……………..

Specifically, the following variables are stored:

 

http://www.google.com

This website also creates storage space on the browser of the user’s device by means of the sessionStorage object which is intended for use by the following domains:

www.google.com,which uses this space for ……………..

Specifically, the following variables are stored:

http://www.google.com

…………….

You can administrate, manage and deactivate the cookies used by our website at any time from your browser, for example, to withdraw your consent, by following the instructions provided by the manufacturer of your browser:

Instructions for Microsoft Edge

Instructions for Google Chrome

Instructions for Google Android

Instructions for Internet Explorer 11

Instructions for Mozilla Firefox

Instructions for Opera

Instructions for Safari

If you disable the installation of cookies on your browser, you will be able to continue accessing our website with it, but your navigation may not be optimal and some of the services offered may not work properly.

We will update this Cookie Policy whenever necessary to reflect changes to our products and services.

If there are substantial changes to this policy, we will notify you before they take effect by posting a prominent notice in the cookie banner.

In any case, we recommend that you regularly review this Cookie Policy to stay aware of which cookies we use and how we use them.

Last updated:6 January 2023