Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea

Tags:

També t'hi pot interessar…

Andorra és un microestat situat a Europa. No pertany ni a Espanya ni a França, encara que comparteix trets culturals amb els veïns per la seva proximitat geogràfica. Com passa amb altres països de les seves característiques situats a Europa, tampoc pertany a la Unió Europea, ni a l’Espai Econòmic Europeu. Tot i això, manté convenis amb la UE des de l’any 1990. Actualment, el país es troba en negociacions d’un acord d’associació per ampliar les relacions amb la UE, que permetria accedir al mercat interior europeu. Sens dubte, aquest avenç presenta moltes oportunitats d’obertura econòmica per al país, però alhora reptes per adaptar-se a les exigències de l’organisme europeu.


Taula de continguts:

 1. Què és l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea?
  Importància de l’acord per a Andorra
  L’impacte de l’acord d’associació
  Les relacions amb la Unió Europea
  Convenis i tractats que manté Andorra amb la UE
  Les agències internacionals i l’FMI valoren un acord d’associació possible
  Pròxims passos
 2.  

Què és l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea?

L’acord d’associació amb la UE representa un pas històric per a Andorra. En essència, és un marc de col·laboració dissenyat per enfortir les relacions entre el Principat i la UE, buscant promoure una integració política, econòmica i social més gran. El seu propòsit principal és facilitar l’accés d’Andorra al mercat únic europeu, permetent una circulació lliure de béns, serveis, capital i persones.
L’acord d’associació va més enllà de les transaccions comercials o de la mobilitat laboral. És una oportunitat de redefinir la seva posició a Europa i a l’escenari internacional. Amb aquest acord, es podrà beneficiar de l’accés a un mercat de més de 500 milions de consumidors, encara que això impliqui que també haurà d’adoptar els estàndards reguladors, econòmics i socials de l’organisme europeu.

Importància de l’acord per a Andorra

Des d’una perspectiva econòmica, l’acord d’associació pot obrir noves portes per al Principat. Un dels objectius que persegueix és la diversificació econòmica. Històricament, Andorra ha depès de sectors com la banca, el comerç, la construcció i el turisme, que s’han hagut de sobreposar a períodes d’estancament i vulnerabilitats durant les darreres crisis. Entre elles, podríem destacar la crisi general del 2009, la crisi bancària del 2015 i la pandèmia de la COVID-19. Aquests desafiaments han subratllat la necessitat de diversificar l’economia andorrana cap a nous sectors per assegurar-ne el creixement sostenible a llarg termini.
En resposta a aquestes situacions, el 2012 el país va emprendre reformes per obrir l’economia al capital i a les empreses estrangeres, i buscar una integració més gran amb Europa. Malgrat els canvis, la participació en el mercat interior de la UE és una estratègia clau per a la diversificació i per atraure nous sectors econòmics. Simultàniament, el compromís amb l’organisme implica per part d’Andorra una adaptació de la legislació a les normatives europees en múltiples àmbits, des de la protecció ambiental fins a la regulació de serveis financers.

L’impacte de l’acord d’associació

Amb aquest acord, el país no s’adhereix a la Unió Europea com un estat membre sinó com un associat. Continuarà conservant la seva autonomia en matèria fiscal, política exterior i tindrà el control sobre les fronteres. Tampoc no participarà en el finançament dels pressupostos anuals, ni en l’aportació de recursos humans a les institucions de la UE. I finalment, els ciutadans andorrans no tindran drets polítics i no votaran a les eleccions europees.
Això no obstant, l’acord facilitarà la lliure circulació de persones, béns, serveis i capitals dins del mercat interior europeu. Aquestes llibertats de moviment es complementaran amb una sèrie de polítiques transversals que abastaran àrees com el medi ambient, la protecció al consumidor, la política social, l’energia, la contractació pública i el dret de societats, entre d’altres.

Les relacions amb la Unió Europea

Andorra ha mantingut una estreta relació amb la Unió Europea des de la signatura de l’acord comercial del 1990. Han signat un total de set acords per reforçar la seva posició al mercat exterior i adaptar-se a les normatives internacionals. Tot i això, Andorra sempre ha sabut mantenir les característiques que la fan ser un país únic i ben posicionat per atraure inversors i empresaris de tot el món gràcies a la seva estabilitat política, una bona qualitat de vida, un sistema fiscal competitiu i una situació geogràfica estratègica als Pirineus entre França i Espanya.

Convenis i tractats que manté Andorra amb la UE

Les relacions entre Andorra i la Unió Europea venen de lluny, des de fa més de 30 anys. El primer conveni va ser el conveni comercial per rebre el mateix tracte d’estat membre en matèria de comerç de béns manufacturats, a excepció dels productes agrícoles. En aquest article us expliquem en què consisteix l’acord d’unió duanera.
L’any 1997 va signar el Protocol Veterinari que permet l’intercanvi de productes d’origen animal i és complementari al primer.
El 2003 se signa l’acord de col·laboració sobre medi ambient, comunicacions, informació, cultura, transport, col·laboració regional i transfronterera i altres aspectes socials.
L’acord del 2004 és sobre l’impost de l’estalvi, que va ser impulsat per la UE després de la pressió que va exercir l’organisme sobre les empreses offshore i la prevenció del blanqueig.
El 2011, signen l’Acord monetari de l’euro que permet a Andorra adoptar-lo com a moneda i encunyar el seu propi euro.

Les agències internacionals i l’FMI valoren un acord d’associació possible

Els darrers informes de valoració econòmics, de les agències de ràting i el Fons Monetari coincideixen a destacar les oportunitats econòmiques que representa per al país, ja que facilitaria la seva integració més gran en el panorama internacional. A més, brindaria a les empreses l’oportunitat de competir en igualtat de condicions dins del mercat interior.

Pròxims passos

Des del començament del 2015, l’acord d’associació ha generat força debat, perquè podria influir significativament en el futur econòmic i social d’Andorra. El desembre del 2023, les negociacions dels aspectes inclosos en l’acord per ambdues parts van concloure. A partir d’aquesta data, les entitats involucrades han tramitat els documents. La Comissió està per presentar propostes per a una decisió del Consell respecte a la signatura i formalització de l’acord d’associació, mentre que el Parlament Europeu haurà d’atorgar-ne l’aprovació final.
La decisió definitiva sobre la posada en marxa possiblement es delegarà als ciutadans d’Andorra, que determinaran el resultat mitjançant un referèndum.