rendiments arrendataris.

{{post_date}}

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal a Andorra per al segon trimestre del 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al segon trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és necessari.   ABRIL 2020 Impost renda de les persones físiques (IRPF) Comença el període de declaració-liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici anterior. El període de presentació finalitza el 30 de setembre. (Formulari 300 / 300L / 300C) Inici del període de liquidació i pagament …

Llegir-ne més

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal Andorra 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és necessari. GENER 2020 Formulació comptes anuals Comença el període per formular i signar els comptes anuals dels exercicis acabats el 31 de desembre de 2019. El període de presentació finalitza el 30 de juny. Impost renda de les persones físiques (IRPF) Comença el període per presentar l’informe d’auditoria externa per …

Llegir-ne més