Comparem els impostos a Andorra enfront dels d’Espanya

Tags:

També t'hi pot interessar…

crear-sociedad-andorra

NOVA SOCIETAT A ANDORRA

Andorra ha estat un dels països que ha passat per diversos canvis pel que fa a la creació de societatsi l’estructura interna del seu capital. Fins fa poc, un estranger…

Una de les raons per les quals la majoria d’inversors se senten atrets per Andorra, és pel seu sistema fiscal, que és molt més competitiu que el d’Espanya, França o altres països de la Unió Europea. A continuació, et mostrem les diferències entre els principals impostos a Andorra enfront dels d’Espanya. Si t’estàs plantejant traslladar la teva empresa al Principat, aquest article et traurà de dubtes.

L'”IVA” a Andorra

Mentre que a Espanya l’IVA és del 21% en Andorra és només del 4,5%.

L’IGI, com se’l coneix a Andorra, impost general indirecte, s’aplica per regla general a tots els productes i serveis, menys en casos excepcionals en què s’aplica l’IGI reduït del 0%, 1% o 2,5%. Per a serveis bancaris i financers l’IGI és del 9,5%, així i tot, molt lluny de l’espanyol.

La liquidació d’aquest impost va per trams en funció de la xifra anual de negoci. Fins a 250.000 € el pagament és semestral, el juliol i el gener. De 250.000 € a 3.600.000 €, és trimestral, l’abril, el maig, el juny i el gener. Per a imports superiors, es paga mensualment.

L’impost sobre la renda de les persones físiques

Els impostos a Andorra són molt més moderats que en altres països. I l’IRPF no s’escapa  d’aquest patró. Tota persona amb residència fiscal a Andorra i una renda anual per sobre dels 24.000 €, està subjecta al pagament d’aquest impost. Les persones amb rendes inferiors a aquesta quantitat estan exemptes d’IRPF. De 24.000 € a 40.000 € tributen al 5% i les rendes a partir de 40.000 € per any tributaran al 10%. El període de presentació i liquidació de l’IRPF va de l’1 d’abril al 30 de setembre de l’any següent.

Si comparem amb Espanya, l’IRPF comença a cotitzar a partir dels 12.500 €, aproximadament, amb una base del 19% i va creixent per trams fins a arribar al 45% a partir dels 60.000 €.

L’Impost de Societats

El tribut sobre les persones jurídiques és del 10% com a màxim, però segons el tipus d’empresa i activitat, pot rebre bonificacions i quedar reduït al 2%. A Espanya, l’empresa haurà de pagar el 25%.

Un estudi del Banc Mundial situa el pagament d’impostos a Andorra en el lloc número 20 d’un rànquing de 191 països. Pots consultar-ho aquí.