NOVA SOCIETAT A ANDORRA

Tags:

També t'hi pot interessar…

Andorra ha estat un dels països que ha passat per diversos canvis pel que fa a la creació de societatsi l’estructura interna del seu capital. Fins fa poc, un estranger no podia posseir més del 49% d’una empresa andorrana.

L’any 2012 va marcar un abans i un després a Andorra, ja que es van establir diferents reformes que, juntament amb l’obertura del comerç internacional, van aconseguir portar canvis de gran magnitud a la legislació del país pel que fa a la creació de noves societats.

Des d’un punt de vista internacional, les persones estrangeres es van veure beneficiades per la possibilitat de crear noves societatsandorranes. Aquesta gran reforma també va beneficiar als nadius del país. A partir del 2012, el Principat va obrir les seves portes als estrangers perquè poguessin crear empreses fora del seu país. Aquesta mesura es va aplicar també a empreses ja establertes a Andorra amb grans avantatges fiscals.

MODELS D’ENTITATS PER A LA CREACIÓ DE NOVES SOCIETATS A ANDORRA

La creació de noves societats es pot concretar en dos tipus d’entitats; el model de la “S L. o SOCIETAT LIMITADA”, que consisteix en una entitat de responsabilitat limitada i un capital social mínim de 3.000 euros, i la “S. A. o SOCIETAT ANÒNIMA”, el capital social mínim és de 60.000 euros.

CARACTERÍSTIQUES PER A LA CREACIÓ D’UNA NOVA SOCIETAT A ANDORRA

Per a l’obertura d’una societat a Andorraés imprescindible comptar amb un domicili social, és a dir, un espai físic de l’empresai un administrador (mínim).

El model que ha de tenir una societat se cenyirà als paràmetres en els dos únics models anteriorment plantejats, sense la possibilitat que es tracti d’entitats offshore, és a dir, de societats registrades en països on no realitzen una activitat de producció econòmica. És important que la nova societat o empresa creada present declaracions trimestrals i anuals de la seva activitat societària. 

AVANTATGE DE LA CREACIÓ D’UNA NOVA SOCIETAT A ANDORRA

Tota aquella persona que vulgui emprendre o crear una nova societat a Andorra podrà gaudir de certs beneficis i aspectes que ofereix l’economia del Principat, considerat com un dels llocs és atractius del món per emprendre.

Estadísticament, el tipus màxim a pagar seria del 10% en funció dels beneficis de la societat, i un altre 2% per a empreses que es destaquin en l’àrea del comerç internacional, inversió o finançament internacional o gestió internacional de cànons.