Hòlding a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

inversión-extranjera-andorra

La inversió estrangera creix un any més a Andorra

El 2021, el nombre de sol·licituds d’inversió estrangera i el volum d’inversió inicial declarada van créixer considerablement a Andorra. Les xifres han millorat respecte del període de prepandèmia, amb resultats…

Te ayudamos a crear una sociedad en Andorra

Com crear una societat a Andorra?

L’atractiu d’Andorra com a seu per a la creació de societats o empreses no té cap dubte. Els avantatges del sistema fiscal de país són clares davant de la gran…

Aquest article ha estat revisat i actualitzat d’acord amb les darreres modificacions de la normativa andorrana. Actualització agost 2023.

Crear una societat hòlding a Andorra és una manera d’optimitzar la fiscalitat del retorn de les seves inversions. Les societats hòlding a Andorra gaudeixen d’uns gravàmens diferents de les empreses ordinàries, amb més avantatges i atractius fiscals. És important no oblidar que una societat hòlding es considerarà com a tal quan, a més de la tinença de participacions de terceres empreses, es consideri que té substància econòmica. Si la societat no compleix amb aquest requisit, estaríem davant d’una societat de caràcter patrimonial.

Com optimitzar la fiscalitat de les seves inversions?

Una de les millors opcions per a beneficiar-se de la fiscalitat andorrana és obtenir la residència a Andorra per poder crear una societat o empresa hòlding a Andorra que es constitueixi com a propietària de totes les seves inversions fora i dins del país. La societat hòlding és l’encarregada de rebre a Andorra tots els dividends de les seves inversions estrangeres. En el cas que aquests dividends provinguin de països en els quals ja han pagat un impost de societats, a Andorra no pagarien beneficiant-se del règim especial de tinença de participacions d’altres societats, també conegut com a societats Hòlding. Així, per exemple una empresa radicada a Espanya passaria de pagar al seu país d’origen un mínim d’un 19% d’impostos, a només un 5%. Per tant, l’opció idònia per a optimitzar la seva fiscalitat és residir a Andorra i crear una societat hòlding per rebre a través d’ella els seus dividends o plusvàlues en la venda de participacions sense pagar cap impost. Quan aquests dividends estiguin en el seu hòlding andorrana, podrà repartir-se els rèdits exempts de tributació com a persona física, ja que les plusvàlues de societats andorranes estan exempts per als residents a Andorra. Una altra opció molt interessant és reinvertir aquests dividends des de la seva societat hòlding andorrana en empreses de qualsevol país on tingui un interès econòmic. Actualment, Andorra compta amb 15 convenis per evitar la doble imposició (Espanya, França, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, Xipre, Malta, els Emirats Àrabs Units, Sant Marí, Hongria, Països Baixos, Croàcia, República Txeca, Islàndia i Corea del  Sud) i està negociant amb els principals països europeus per estendre la xarxa de convenis. D’aquesta manera es facilitaran les inversions i transaccions amb els països més importants d’Europa i s’evitaran dobles imposicions.

En quins casos una societat hòlding a Andorra està exempta d’impostos?

En línies generals, una societat hòlding andorrana queda lliure d’impost quan:
  • Els dividends o les participacions en beneficis d’empreses no residents a Andorra estan exemptes de tributació al Principat d’Andorra, de la mateixa manera que les rendes derivades de la transmissió de la participació corresponent.
  • Si una empresa no resident a un país estranger compta amb una societat hòlding a Andorra, està subjecta al pagament d’impostos similars als andorrans al seu propi país.
  • Quan un resident a Andorra rep dividends d’una empresa hòlding andorrana, aquests no són gravats per l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques)

Assessorament professional

L’equip de professionals d’Advantia Assessors som professionals en l’assessorament a empreses o societats que vulguin establir-se a Andorra. No dubti en contactar-nos perquè examinem la seva situació amb detall i li aconsellem sobre quina opció és la més avantatjosa per optimitzar la fiscalitat del benefici de les seves societats.