Hòlding a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

invertir en Andorra

ESTÀS VALORANT L’OPCIÓ D’INVERTIR A ANDORRA?

Andorra és un país ple avantatges i d’oportunitats. Invertir a Andorra, a banda dels beneficis econòmics, financers i fiscals, té més avantatges, com ara poder gaudir d’una de les millors…

purchase-flat-andorra

Requisits per comprar un pis a Andorra

T’has enamorat d’Andorra. No et preocupis. És gairebé inevitable quan vens un parell de vegades i t’aventures a sortir del centre urbà. Has sucumbit als encants del país dels Pirineus…

Crear una societat hòlding a Andorra és una manera d’optimitzar la fiscalitat del retorn de les seves inversions. Les societats hòlding a Andorra gaudeixen d’uns gravàmens diferents de les empreses ordinàries, amb més avantatges i atractius fiscals.

És important no oblidar que una societat hòlding es considerarà com a tal quan, a més de la tinença de participacions de terceres empreses, es consideri que té substància econòmica. Si la societat no compleix amb aquest requisit, estaríem davant d’una societat de caràcter patrimonial.

Com optimitzar la fiscalitat de les seves inversions?

Una de les millors opcions per a beneficiar-se de la fiscalitat andorrana és obtenir la residència a Andorra per poder crear una societat o empresa hòlding a Andorra que es constitueixi com a propietària de totes les seves inversions fora i dins del país. La societat hòlding és l’encarregada de rebre a Andorra tots els dividends de les seves inversions estrangeres. En el cas que aquests dividends provinguin de països en els quals ja han pagat un impost de societats, a Andorra no pagarien beneficiant-se del règim especial de tinença de participacions d’altres societats, també conegut com a societats Hòlding. Així, per exemple una empresa radicada a Espanya passaria de pagar al seu país d’origen un mínim d’un 19% d’impostos, a només un 5%.

Per tant, l’opció idònia per a optimitzar la seva fiscalitat és residir a Andorra i crear una societat hòlding per rebre a través d’ella els seus dividends o plusvàlues en la venda de participacions sense pagar cap impost.
Quan aquests dividends estiguin en el seu hòlding andorrana, podrà repartir-se els rèdits exempts de tributació com a persona física, ja que les plusvàlues de societats andorranes estan exempts per als residents a Andorra. Una altra opció molt interessant és reinvertir aquests dividends des de la seva societat hòlding andorrana en empreses de qualsevol país on tingui un interès econòmic.
Actualment, Andorra compta amb 8 convenis per evitar la doble imposició (Espanya, França, Portugal, Malta, Luxemburg, Liechtenstein, Xipre i Emirats Àrabs Units) i està negociant amb els principals països europeus per estendre la xarxa de convenis. D’aquesta manera es facilitaran les inversions i transaccions amb els països més importants d’Europa i s’evitaran dobles imposicions.

En quins casos una societat hòlding a Andorra està exempta d’impostos?

En línies generals, una societat hòlding andorrana queda lliure d’impost quan:

  • Els dividends o les participacions en beneficis d’empreses no residents a Andorra estan exemptes de tributació al Principat d’Andorra, de la mateixa manera que les rendes derivades de la transmissió de la participació corresponent.
  • Si una empresa no resident a un país estranger compta amb una societat hòlding a Andorra, està subjecta al pagament d’impostos similars als andorrans al seu propi país.
  • Quan un resident a Andorra rep dividends d’una empresa hòlding andorrana, aquests no són gravats per l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques)

Assessorament professional

L’equip de professionals d’Advantia Assessors som professionals en l’assessorament a empreses o societats que vulguin establir-se a Andorra. No dubti en contactar-nos perquè examinem la seva situació amb detall i li aconsellem sobre quina opció és la més avantatjosa per optimitzar la fiscalitat del benefici de les seves societats.