La nul·litat de les multes del model 720 espanyol ja és una realitat    

Tags:

També t'hi pot interessar…

bienes-inmobiliarios

Invertir en béns immobles a Andorra

En aquest article t’expliquem què has de tenir en compte a l’hora de comprar una casa a Andorra o una altra classe de propietat, quins tràmits has de fer i…

Tax burden

Com és la pressió fiscal a Andorra?

Andorra destaca per la competitivitat fiscal i el sistema impositiu homologable amb el d’altres països. L’estabilitat econòmica, recolzada per sòlides polítiques fiscals, la converteix en una destinació atractiva per a…

Finalment, l’agència tributària espanyola ha acceptat l’anul·lació de les sancions del model 720 imposades als residents fiscals espanyols per presentar fora de termini o no declarar-ne els béns a l’estranger. El tribunal de justícia europeu va sentenciar que aquest fet va contra el dret de la Unió Europea i el Consell d’Estat espanyol el va ratificar.


Índex:

  1. Els passos de l’anul·lació de les sancions del model 720
    Devolució de les sancions
    A qui va dirigit el model 720?
    Els punts en què es basa la sentència del TJUE
    Com pot beneficiar Andorra?
  2.  

Els passos de l’anul·lació de les sancions del model 720

La sentència C-788/19 del TJUE va arribar el 27 de gener del 2022 pronunciant-se a favor dels demandants. Declarava que Espanya infringeix la lliure circulació de capitals en imposar multes molt elevades per incomplir la declaració de béns a l’estranger. Recordem que aquestes arribaven fins al 150% del valor dels actius més una quantia fixa.
El desembre del 2022, l’agència tributària també va determinar que mantenir aquestes sancions va en contra de l’article 25 de la Constitució espanyola:
Ningú no pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.
La Llei General Tributària en base en aquest article permet l’anul·lació automàtica de l’acte, ja que considera que afecta els drets i les llibertats emparats per la constitució.

L’informe del Consell d’Estat

A partir d’aquí, el servei jurídic de l’agència tributària va sol·licitar a la ministra d’Hisenda la nul·litat de ple dret de l’acte. I, finalment, el 23 d’abril del 2023 el Consell d’Estat va procedir a declarar nul·les les sancions imposades. Coincidia així amb el servei jurídic, en determinar que vulneren la Constitució en haver estat declarades contràries al dret de la Unió Europea pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Devolució de les sancions

Un cop determinada la nul·litat de les sancions, les persones que van pagar el recàrrec o la multa poden sol·licitar la seva devolució via reclamació a l’agència tributària, amb caràcter retroactiu.
Així ho estableix la sentència europea que permet als residents fiscals espanyols amb béns a l’estranger que han estat multats que puguin interposar les seves reclamacions. D’acord amb la prescripció dels actes que se’ls va exigir pagar, reclamar les sancions indegudes per obtenir guanys patrimonials no justificats del 150% i per la manca de declaració o declaració fora de temps.
La delegació catalana procedirà a la devolució automàtica de les sancions acatant la resolució imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A qui va dirigit el model 720?

És una declaració informativa que els residents fiscals espanyols han d’emplenar, des de l’any 2013, en cas de posseir béns i actius a l’estranger si el valor supera els 50.000 euros. Es va establir com una mesura per lluitar contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals a l’estranger. Allò que semblava un simple tràmit informatiu, ja que no era un formulari de liquidació, tenia un règim sancionador molt dur i sense període de prescripció. En cas d’incomplir l’obligació d’informar, es multava amb el valor proporcional del 150% del bé o actiu. A més, s’aplicava una sanció fixa de 5.000 € per cada dada o conjunt de dades no declarades, amb un import mínim de 10.000 € i 100 € de multa per cada dada o conjunt de dades si es declaraven fora de temps, amb un mínim de 1.500 €. Molts residents a Espanya en aquesta situació es veien afectats simplement per posseir un habitatge en propietat al seu país de naixement.

El model 720 continua vigent

Cal destacar que la presentació del model 720 continua sent obligatòria, amb el termini habitual fins al 31 de març. Els han de presentar els contribuents espanyols amb comptes a l’estranger, accions o fons d’inversió, assegurances i rendes, béns immobles o drets sobre béns immobles fora d’Espanya. No cal presentar-lo si el valor dels béns és inferior a 50.000 euros.
A partir de la sentència, les multes per no declarar els actius a l’estranger s’haurien d’equiparar i ser similars a les interposades en territori nacional. A més, aplicar les normes de prescripció de 4 anys.

Els punts en què es basa la sentència del TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que la llei espanyola que obliga els residents fiscals a Espanya a declarar els seus béns o drets a l’estranger és contrària al dret de la Unió. Considera que s’han incomplert les obligacions segons el principi de lliure circulació de capitals, ja que:
• El contribuent no es pot acollir a la prescripció perquè es considera que ha incomplert en la seva obligació d’informar, ho ha fet de manera incorrecta o fora de termini. Això permetia a l’administració tributària regularitzar l’impost degut sense límit de temps, sense que hi hagués la prescripció a favor del contribuent.
• S’apliquen multes del 150% de l’impost calculat sobre el valor dels béns o els drets a l’estranger, en cas que no presenti la declaració informativa, ho faci de manera imperfecta o fora de temps. A més a més, s’acumula amb penalitzacions de quantia fixa. El Tribunal de Justícia va considerar que l’alt percentatge de la multa la feia extremadament repressiva.
• La llei espanyola imposa sancions molt altes per l’incompliment d’obligacions declaratives amb béns i drets a l’estranger. I no tenen en compte les sancions previstes per a infraccions similars a escala nacional.

Com pot beneficiar Andorra?

En aquest sentit, l’anul·lació de les sancions imposades pel model 720 hauria de tenir repercussions favorables per a Andorra, especialment al mercat de lloguer d’habitatges. Permetrà que molts immobles, pertanyents a residents espanyols i que fins ara romanien a l’anonimat, surtin a la llum. Els propietaris podran llogar els seus habitatges, si ho desitgen, sense tenir la pressió d’haver d’estar exposats a grans multes per guanys injustificats a l’estranger. Tot i que, això sí, les hauran de declarar.