Crear una empresa a Andorra i seguir vivint a Espanya. Això és legal?

Tags:

També t'hi pot interessar…

Qui diu Espanya, diu França, Portugal, Itàlia … O qualsevol altre país europeu en què la pressió fiscal sobre empreses i persones és molt més alta que al nostre Principat. Certament, aquest és un dels dubtes més freqüents entre empresaris i emprenedors captivats per l’atractiu fiscal d’Andorra, però que no volen abandonar el seu lloc de residència habitual.


Taula de continguts:

 1. Crear una empresa a Andorra i viure a l’estranger és totalment legal
  Em convé traslladar la meva residència a Andorra?
  Comparem els impostos d’Andorra amb els d’Espanya
  Els convenis de doble imposició (CDI)
  Requisits per residir a Andorra
  Un país en el qual es viu bé
  Serà per aquests motius que molts esportistes d’elit es traslladen a viure a Andorra amb les seves famílies?
 2.  

Crear una empresa a Andorra i viure a l’estranger és totalment legal

Dubte resolt :). Però no et quedis només amb això. Segueix llegint …

Com desvelàvem fa un moment, crear la teva empresa a Andorra (o en qualsevol altre lloc de la planeta) i seguir vivint al país en el qual tinguis fixada la teva residència, és totalment lícit. Tu seguiràs tributant com a persona física al teu país de residència, i la teva empresa pagarà impostos al país en el qual estigui radicada (en aquest cas a Andorra).

Només has de tenir en compte que:

– Al no ser resident a Andorra, hauràs de sol·licitar una autorització d’inversió estrangera.

– Necessitaràs obrir un compte bancari en una de les entitats de país

– La teva empresa o societat haurà de disposar d’una adreça física a Andorra i comptar com a mínim amb 1 empleat contractat i donat d’alta a la Seguretat social andorrana, si l’administrador no és resident al país.

Em convé traslladar la meva residència a Andorra?

Aquesta és la segona pregunta d’or. Si vols pagar menys impostos també com a persona física, sens dubte la resposta és SÍ.

A Andorra, les rendes netes que no arribin als 24.000 € queden exemptes d’impostos. Per rendes netes entre els 24.001 € i els 40.000 €, l’impost de l’IRFP és només del 5%. I per a les rendes de més de 40.000 €, el gravamen se situa en el 10% (molt inferior a la del teu país de residència).

Els impostos sobre els rendiments dels estalvis també són del 10%, quedant els primers 3.000 € de benefici exempts de pagament.

Si a més hi afegim el fet que els dividends que rebis de la teva societat a Andorra tributen al 0% i que els impostos sobre el patrimoni i les herències són inexistents, Andorra és sens dubte una bona opció per reduir la càrrega impositiva de qualsevol persona física.

Comparem els impostos d’Andorra amb els d’Espanya

A més de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), Andorra presenta avantatges fiscals significatius amb relació a Espanya pel que fa a la resta de tributs.
Et mostrem la comparativa dels principals impostos:

• IRPF

A Espanya s’aplica de manera progressiva, és a dir, la taxa augmenta a mesura que creix la base imposable. El 2023 els trams van ser:
– De 0 € a 12.450 € >> 19%
– De 12.450 € a 20.199 € >> 24%
– De 20.200 € a 35.199 € >> 30%
– De 35.200 € a 59.999 € >> 37%
– De 60.000 € a 299.999 € >> 45%
– Més de 300.000 € >> 47%
A Andorra, com hem vist, es divideix en tres trams
– De 0 € a 24.000 €: no tributa
– De 24.001 € a 40.000 €: l’impost és del 5%
– A partir de 40.000 €: és del 10%

• IS (Impost sobre Societats):

Les companyies a Andorra també gaudeixen d’avantatges gràcies a taxes impositives favorables, mentre que a Espanya el tipus impositiu general és del 25%, a Andorra és del 10%.

• IVA (impost sobre el valor afegit)

A Andorra, l’IVA és l’IGI (Impost General Indirecte) s’aplica al consum, imposant un gravamen sobre les transaccions de béns i la prestació de serveis efectuats per empresaris o professionals, així com sobre les importacions de mercaderies.
A Espanya, l’IVA es divideix en:
– El tipus general del 21%: inclou tots els productes i serveis no contemplats en altres categories.
– Reduït 10%: és per a alguns aliments que no entren al tram anterior, i també en transport de viatgers, espectacles esportius no professionals, entre d’altres.
– Superreduït 4%: s’aplica a productes de primera necessitat.
A Andorra, l’IGI té quatre trams:
– General 4,5%: s’aplica a tots els productes i serveis que no es contemplen a la resta de trams.
– Especial 2,5%: és per a transport de persones i comercialització, serveis educatius, culturals o socials no oferts per administracions públiques o entitats de caràcter no lucratiu o la venda d’art.
– Reduït 1%: s’inclouen aliments, aigua per a consum, llibres, diaris i revistes, entre d’altres.
– Superreduït 0%: en aquesta categoria graven els productes i serveis sanitaris, educació i formació, lloguer d’habitatges o serveis culturals públics, entre d’altres.
– Finalment, l’IGI incrementat del 9,5% és per a serveis bancaris i financers.

• ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials)

– A Andorra la base tributària és del 4%, que es divideix el 3% per al Comú (ajuntament de cada parròquia) i l’1% és per al Govern.
– En canvi, a Espanya es paga entre el 6% i l’11% i és íntegre per a la comunitat autònoma que és l’organisme que aplica la base imposable.

Els convenis de doble imposició (CDI)

Els tractats internacionals per evitar la doble tributació tenen com a principal objectiu evitar que un mateix fet sigui gravat en dues jurisdiccions fiscals diferents. Aquests convenis estableixen les normes mitjançant les quals dos països es comprometen a repartir els drets d’imposició sobre els ingressos obtinguts pels seus residents, per tal d’eliminar la doble imposició internacional.
La importància d’aquests convenis ofereix més seguretat jurídica i fiscal als inversors i empreses que operen als dos territoris. Els CDI defineixen conceptes clau com la residència fiscal, els tipus de rendes i la manera com s’aplicarà l’impost.
Andorra és coneguda pel seu règim fiscal favorable. Ha signat diversos convenis per evitar la doble imposició amb l’objectiu d’integrar-se millor a l’economia global, complir amb els estàndards internacionals en matèria de transparència fiscal i combatre l’evasió fiscal. Aquests convenis són part d’un esforç més ampli per modernitzar-ne el marc fiscal. Així com millorar les relacions amb altres països en termes d’intercanvi d’informació fiscal i cooperació tributària. Actualment, compta amb diferents CDI amb països com Espanya, França o Portugal. T’ho expliquem en aquest article: els convenis per evitar la doble imposició.

Requisits per residir a Andorra

Tota persona interessada a sol·licitar un permís de residència i treball per compte propi a Andorra ha de:

– Residir a Andorra durant 183 dies obligatòriament.

– Disposar d’una autorització d’inversió estrangera per crear una empresa al país (en la qual, la persona que sol·liciti la residència haurà de comptar amb participació superior al 34%).

– Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de l’empresa anteriorment esmentada

– Dipositar 50.000€ no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), import que es retorna íntegrament en el moment que la persona decideix deixar de residir a Andorra (sempre que no hi hagi deutes pendents).

Aquest tipus de residència Activa  t’autoritza a residir a Andorra i a exercir una activitat com a autònom o empresari. Però hi ha altres modalitats de residència a Andorra que poden ser del teu interès.

Un país en el qual es viu bé

No t’enganyis. Viure a Andorra no només et compensa en l’àmbit impositiu. En realitat, el nostre petit principat és un dels països del món amb més qualitat de vida.

 • Estratègicament enclavat als Pirineus, està a menys de 3 hores dels aeroports de Barcelona i Tolosa, i a només 2 h de l’estació de l’AVE a Lleida.
 • Som pocs, sí. Uns 85.000 habitants, dels quals la meitat és estrangera (comptem amb més de 100 nacionalitats diferents).
 • Només el 5% del territori és urbà, i a més, el 36% dels nostres 468 km2 són espais naturals protegits.
 • Podem presumir de respirar un aire net, de tenir una baixa contaminació acústica i de comptar amb unes aigües netes en els nostres rius i llacs.
 • El nostre sistema sanitari públic és un dels millors del món. De fet, les estadístiques ens situen com el quart país més saludable del món.
 • La vida flueix tot l’any. Amb més de 2.000 h de sol a l’any i una economia centrada en els serveis i el turisme, Andorra és un país que viu tot l’any.
 • Educació pública de qualitat. Podràs triar entre tres sistemes públics (andorrà, espanyol i francès) encara que també disposes d’escoles privades en anglès.
 • Tranquil·litat, en comptar amb un índex de criminalitat pràcticament nul.

Serà per aquests motius que molts esportistes d’elit es traslladen a viure a Andorra amb les seves famílies?

L’any 2022 es van tramitar 1251 sol·licituds d’inversió estrangera, de les quals se’n van formalitzar 1160 amb un volum d’inversió total de més de 350 milions d’euros (xifres del Servei d’Estudis, Departament d’estadística del M.I. Govern d’Andorra).

Si a l’hora de liquidar els teus impostos al teu país d’origen creus que Andorra podria ser una bona opció per reduir la pressió fiscal que estàs suportant, no ho dubtis i contacta amb nosaltres sense compromís.