Llei de l’economia digital, emprenedoria i innovació

Tags:

També t'hi pot interessar…

FMI

Andorra sol•licita formalment l’ingrés a l’FMI

El passat mes de gener, Andorra va iniciar els tràmits formals per aconseguir l’adhesió al Fons Monetari Internacional. L’ingrés a aquest organisme oferirà el Principat una solvència internacional que, al…

L’1 de desembre el parlament andorrà va aprovar la llei 42/2022 sobre l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació. L’objectiu d’aquesta llei és proporcionar els mitjans que permetin desenvolupar i fomentar noves oportunitats de negoci al sector digital i de les noves tecnologies a Andorra. També pretén afavorir les condicions perquè inversors locals i estrangers puguin impulsar les seves activitats creant un marc legal fort, segur i que generi confiança.

 


Taula de continguts:

 1. Regulació d’espais i equipaments
  Les empreses startups
  Modalitats immigració per afavorir l’economia digital
  El contracte de teletreball i la desconnexió digital
  La inversió estrangera el 2021
  Un pas endavant per a la digitalització del país

Regulació d’espais i equipaments

El text legal regula una sèrie d’instal·lacions i àrees per fer nous projectes relacionats amb l’economia digital.
El reglament planteja aspectes com ara la possibilitat de crear zones econòmiques especials dins del territori andorrà on les empreses es beneficiaran d’avantatges competitius. Regula la creació d’entorns de proves controlats i sandboxs per tal de promoure el dur a terme de productes o serveis innovadors. S’hi inclouen també els living labs, laboratoris oberts en què es fomentarà la participació de l’administració pública, particulars o centres de recerca per crear solucions a les necessitats detectades a la població.
També estableix un règim jurídic per als espais compartits de treball i d’habitatge, com els anomenats coworking i coliving. Un altre dels punts que regula són les incubadores, les acceleradores i els clústers que permetran la millora, el desenvolupament i la inversió amb col·laboracions entre diferents institucions i empreses.

Les empreses startups

La llei engloba les startups dins de les accions per afavorir el finançament i la inversió de les iniciatives empresarials digitals. Dicta un marc jurídic específic per fomentar-ne la creació i protegir els inversors. A més, estipula el finançament participatiu i noves formes de finançament perquè els emprenedors puguin obtenir el capital per als seus projectes.
S’ha creat una secció específica per a aquest tipus d’empreses al Registre de Societats Mercantils. La característica que ha de complir és que sigui una empresa o un model de negoci emergent basada en la innovació o el desenvolupament de productes i serveis que tenen la tecnologia com a eix.

Modalitats immigració per afavorir l’economia digital

Per tal d’adaptar-se a les formes de treball deslocalitzat i afavorir l’impuls a l’economia digital, la innovació i l’emprenedoria, es creen noves figures de residència. Per aquest motiu ha calgut modificar la llei qualificada d’immigració 9/2012.

Els nòmades digitals

Fixa noves modalitats de residència per a persones que per dur a terme la seva activitat no requereixen una localització geogràfica determinada. Són els que es coneixen com a nòmades digitals, persones que utilitzen la tecnologia, les telecomunicacions i altres eines per exercir la seva ocupació. També regula les autoritzacions de residència per als participants en el programa d’emprenedors que gestiona el ministeri d’economia, amb el nom de “visat emprenedor“.
D’aquesta manera, es flexibilitzen les concessions d’autorització d’immigració de treball sense residència per als treballadors estrangers que treballen a l’empresa constituïda a Andorra. El visat emprenedor no requereix acreditar un salari fix superior a tres vegades el salari mínim vigent.

Inversors estrangers

En cas de crear una empresa que fomenti l’economia digital, la innovació i l’emprenedoria, les concessions d’autorització de residència i treball per compte propi també són més flexibles. Els inversors estrangers ja no hauran de dipositar l’import de 50.000 € a l’AFA (Autoritat Financera Andorrana) al mateix moment de presentar autorització d’immigració.

El contracte de teletreball i la desconnexió digital

Una altra de les qüestions que aborda la llei és el règim del contracte de treball a distància o de teletreball. Mitjançant la modificació de la llei 31/2018, de relacions laborals, s’hi especifiquen les condicions entre l’empresa i el treballador.
Així mateix, la modificació també introdueix el dret a la desconnexió digital després de l’horari laboral.

La inversió estrangera el 2021

Les dades recullen un canvi als models de negoci que s’han presentat per crear societats estrangeres a Andorra. El tipus d’inversió que ha crescut més és el relacionat amb els serveis i més concretament els que estan relacionats amb la digitalització i la innovació.
És una bona notícia per al país, que es posiciona com una destinació atractiva per desplegar activitats econòmiques digitals. A més, va en línia amb l’objectiu que persegueix el país els darrers anys per trobar noves vies de diversificar l’economia.
Cal destacar que, el 2021, el nombre de sol·licituds d’inversió estrangera aprovades van créixer el doble respecte de l’any anterior (en aquest increment es van recuperar moltes sol·licituds paralitzades el 2020 per la pandèmia).
Consulta totes les dades sobre inversió estrangera del 2021 en el nostre article:
La inversió estrangera creix un any més a Andorra

Un pas endavant per a la digitalització del país

La llei d’economia digital s’aprova a finals del 2022 i culmina un camí que va començar gairebé dos anys abans. Neix amb la intenció d’adaptar-se a l’ecosistema digital, cada cop més present en el dia a dia de les empreses i dels emprenedors. Amb aquesta llei, s’estableix un marc regulador per a les noves formes de treball i per regular iniciatives empresarials que permetin als inversors locals i estrangers beneficiar-se de la innovació a Andorra.
L’objectiu que persegueix el Principat en els darrers anys és trobar nous sectors per diversificar l’economia.
A més, el país també compta amb la llei de blockchain i actius digitals i la d’d’e-sports, , aprovades el 2022 i el 2021, respectivament.
El país està avançant molt per crear un entorn favorable per promoure la digitalització i la investigació. Al costat dels avantatges fiscals que ofereix i la seva bona situació geogràfica, aquests canvis legislatius són punts forts per continuar atraient talent i inversors estrangers que volen treure un bon rendiment a les seves inversions.

Si vols invertir a Andorra, a Advantia Assessors t’assessorem a l’hora de fer els tràmits d’immigració i residència a Andorra, així com en totes les etapes per obrir el teu negoci.
No dubtis a contactar amb nosaltres.