Andorra sol•licita formalment l’ingrés a l’FMI

Tags:

També t'hi pot interessar…

El passat mes de gener, Andorra va iniciar els tràmits formals per aconseguir l’adhesió al Fons Monetari Internacional. L’ingrés a aquest organisme oferirà el Principat una solvència internacional que, al seu torn, contribuirà a millorar el ràting del país.

Amb la inclusió d’Andorra a l’FMI, que actualment compta amb 189 països adherits, el país deixarà de ser un dels cinc països membres de les Nacions Unides que encara no s’han adherit  al Fons Monetari Internacional.

Què suposarà per a Andorra l’adhesió a l’FMI?

En primer lloc, la inclusió en aquest organisme és un tema important per a les relacions internacionals d’Andorra, que es beneficiarà d’un segell de credibilitat i garantia a escala mundial. L’entrada a l’FMI és garantia de l’acompliment dels preceptes d’informació internacional i transparència. Aquest fet conferirà a Andorra més credibilitat i solvència en els diferents mercats.

A més, amb l’adhesió al Fons Monetari Internacional, Andorra tindrà dret a rebre formació i assistència tècnica en assumptes financers o estadístics, o, fins i tot, si cal, podrà comptar amb finançament.

Finalment, les agències de ràting (probablement guiades per les recomanacions del Parlament Europeu i la Unió Europea en l’àmbit de l’Acord d’Associació entre Andorra i els 27 estats membres) valoren de forma positiva la inclusió d’Andorra en aquest organisme, ja que suposa una prova més de les accions que s’estan duent a terme per regularitzar el seu estat en el panorama financer internacional.

Quan es farà efectiva la inclusió?

El procés d’adhesió acostuma a durar un any. Després de formalitzar la petició d’ingrés a la directora gerent de l’organització, s’instaurarà una via permanent d’assistència amb un dels directors executius de l’FMI.

Posteriorment, Andorra rebrà la visita d’una delegació tècnica de l’FMI, que serà l’encarregada de fer la proposta de la quota d’adhesió que haurà de pagar el Principat (com passa amb la resta d’estats membres). Aquest cost es calcula en funció d’aspectes macroeconòmics com el PIB, la variabilitat econòmica, el grau d’obertura o les reserves internacionals.

El pas següent consisteix en analitzar la feina d’aquesta delegació per part de la direcció de l’FMI, la qual presentarà una resolució que haurà de ratificar la junta de governadors de l’organisme. Per la seva part, el M. I. Govern d’Andorra ha de corroborar el document final.

Després de la validació, el Consell General del Principat haurà de ratificar l’acord. A partir d’aquí, la integració de país a l’FMI seria un fet.