Andorra qualificada amb un ràting “BBB / A-2” per Standard & Poor ‘s

Tags:

També t'hi pot interessar…

abrir-cuenta-bancaria

Com obrir un compte bancari a Andorra

Tant si t’estàs plantejant venir a viure a Andorra, com obrir una empresa o diversificar els estalvis, un dels primers passos que et caldrà és disposar d’un compte bancari al…

La qualificació més recent de l’agència internacional Standard & Poor’s ratifica Andorra a “BBB / A-2” al mateix temps que conserva la valoració de la perspectiva com a estable. El 2017, Standard & Poor’s va atorgar al Principat aquesta mateixa qualificació, i des de llavors el país l’ha mantingut en els posteriors resultats semestrals que es publiquen de forma regular cada any al gener i al juliol.

Per la seva banda, Fitch Ratings, una altra de les grans agències internacionals de qualificació de crèdit i risc, ha reafirmat la seva valoració en “BBB +” i coincideix amb SP en atorgar a Andorra d’una perspectiva estable.

Sens dubte, unes valoracions més que encoratjadores en el context postpandèmia en què ens veiem immersos.


Tabla de contenidos:

  1. 1. Previsió de creixement els pròxims tres anys

   2. El “Ràting País”

   3. Valoració d’Andorra per Standard & Poor’s

   4. Valoració d’Andorra per Fitch Ratings


1. Previsió de creixement els pròxims tres anys

Les dues agències internacionals veuen clars índexs de repunt de l’economia andorrana i auguren a una recuperació del PIB d’entre el 4,5 i el 5% durant el 2021. Així mateix, els dos organismes han destacat en les seves valoracions la importància de l’adhesió d’Andorra a l’FMI el passat mes d’octubre, fet que contribueix a la resiliència econòmica del país i una major transparència a escala estadística i de la publicació de la seva balança de pagaments.

Un altre dels punts més ben valorats pels examinadors d’una entitat i l’altra ha estat la primera emissió de bons internacionals, cosa insòlita fins al moment en el petit país dels Pirineus i que ha permès que diversifiqui les seves fonts de finançament.

2. El “Ràting País”

Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’s són les tres agències expertes avaluadores més reconegudes a escala internacional. La seva comesa és el d’atorgar a un país una valoració independent de la seva solvència financera basant-se en criteris objectius. Gràcies a aquesta valoració, els inversors internacionals poden determinar el risc en l’adquisició de deute d’un país, basant-se en la capacitat de la nació per restituir aquest deute en la quantitat i terminis acordats.

Aquestes avaluacions tenen en compte cinc aspectes clau:

 1. L’efectivitat de les institucions i els riscos polítics.
 2. La liquiditat externa i posició inversora internacional.
 3. Estructura econòmica de país i perspectives de creixement.
 4. La flexibilitat monetària.
 5. Eficàcia, flexibilitat fiscal i el pes del deute públic.

La valoració d’aquests cinc grans aspectes comporta a l’obtenció d’una nota que va de la A a la D (essent la A la millor qualificació i la D la pitjor, sinònim d’impagament de les obligacions adquirides pel país), amb subdivisions per cara lletra del tipus AAA, BBB…

Des del 2013, i com a mostra de la clara intenció del país per ser reconegut internacionalment i obrir la seva economia, Andorra és avaluada anualment per dues de les grans agències qualificadores (Standard & Poor’s i Fitch Ratings).

3. Valoració d’Andorra per Standard & Poor’s

 

El passat 20 de juliol, Standard & Poor’s va tornar a valorar a Andorra amb una nota de BBB / A-2 i va consolidar la perspectiva estable del Principat.

Les expectatives de repunt econòmic després de la recessió temporal a causa de la pandèmia, que va comportar una recessió de tots els sectors excepte el de la construcció, s’estima per l’agència en un 5% d’increment del PIB el 2021 i d’una mitjana de l’1,4% per al període 2022-2024.

 

Els importants superàvits anteriors a març 2020 i la consistent situació pressupostària d’Andorra, han estat bases clau perquè el Principat hagi pogut fer front a la crisi instaurant polítiques econòmiques i sanitàries que han evitat una recessió econòmica més important.

Standard & Poor’s valora molt positivament l’adhesió d’Andorra a l’FMI, així com la seva primera emissió de deute internacional. Tots dos esdeveniments es valoren com una clara declaració d’intencions del país cap a una diversificació econòmica i una internacionalització de les seves fonts de finançament.

En el quadre següent, es pot veure clarament l’evolució positiva de la valoració d’Andorra per Standard & Poor’s, el ràting s’ha mantingut tot i la incertesa del context actual.

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
LLARG TERMINI BBB BBB BBB BBB BBB BBB- BBB- BBB+ A-
CURT TERMINI A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-3 A-3 A-2 A-2
PERSPECTIVA Estable Estable Positiva Estable Estable Estable Negativa Estable Negativa

4. Valoració d’Andorra per Fitch Ratings

Pocs dies després de fer-se pública l’apreciació de Standard & Poor’s, Andorra coneixia el ràting que li atorgava l’altra gran agència d’avaluació creditícia. Fitch Ratings qualificava Andorra amb BBB + i una perspectiva estable.

Després d’una important caiguda del PIB del país i gràcies a la gradual recuperació del sector turístic (clau per al país) durant el segon trimestre d’aquest any, la previsió de creixement estimat per Fitch Ratings per al Principat és el 4,5% durant el 2021 i del 5,2% el 2022. Els bons resultats del mes de juny de 2021 (que igualen les xifres aconseguides el juny del 2019) avalen aquests índexs de creixement.

El document de Fitch Ratings posa en relleu les accions implementades per accelerar l’ampliació de les fonts de finançament, valorant molt positivament la primera emissió internacional de bons de l’estat a l’abril d’aquest mateix any. Un altre punt que destaca l’informe és la solidesa del sector bancari del país, amb prou capacitat per a resistir les seqüeles de la pandèmia.

Com es pot observar a la taula següent, la pandèmia no ha afectat negativament el ràting d’Andorra segons la qualificació de Fitch Ratings:

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
LLARG TERMINI BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB-
CURT TERMINI F2 F2 F2 F2 F3 F2 F2
PERSPECTIVA Estable Estable Estable Estable Positiva Estable Estable

 

En definitiva, tot i la inseguretat del context postpandèmia, Andorra està demostrant ser un país solvent, que és capaç d’oferir garanties de crèdit i inversió. Les bones qualificacions de Standard & Poor’s i Fitch Ratings, i la perspectiva “estable” que les dues atorguen al país, converteixen el Principat en un entorn segur per a la inversió estrangera. Una cosa que no és nova per als nostres clients que han decidit invertir a Andorra o bé obrir la seva empresa al país.