Calendari fiscal a Andorra per al segon trimestre del 2020

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Els impostos a Andorra

L’evolució de les activitats i l’estructura econòmica d’Andorra, ha comportat un desenvolupament en paral·lel del sistema tributari andorrà. El canvi més significatiu ha estat el pas d’un sistema d’impostos basat…

abrir-negocio-andorra

Guia per obrir un negoci a Andorra el 2023

Actualment, el Principat ha esdevingut un pol d’atracció per a emprenedors estrangers que volen crear una societat per aprofitar els grans beneficis que aporta el país. Entre aquests beneficis, hi…

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al segon trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és necessari.

 

ABRIL 2020

Impost renda de les persones físiques (IRPF)

Comença el període de declaració-liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici anterior. El període de presentació finalitza el 30 de setembre. (Formulari 300 / 300L / 300C)

Inici del període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de rendes del treball no subjectes a la CASS i de rendes del capital mobiliari del 1r trimestre. El període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 310 / Formulari 340)

Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

Comença el període voluntari de pagament de la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques. El període de presentació finalitza el 30 de juny. 

Impost renda no-residents (IRNR)

Inici del període de liquidació i pagament d’IRNR del 1r trimestre pels obligats tributaris no residents sense establiment permanent. El període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 700)

Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant el 1r trimestre per IRNR. El període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 710)

Certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers. (Formulari 790)

Impost sobre activitats de joc d’atzar

Període de pagament a compte dels ingressos obtinguts el trimestre anterior per a llicències superiors o igual a 1 any. El període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 250 / 250A)

Impost general indirecte (IGI)

Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci d’entre 250.000 euros i 3.600.000 euros (liquidació trimestral) o bé superior a 3.600.000 euros (liquidació mensual). En tots dos casos, el període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 900). En cas d’inici d’activitat, període de liquidació d’IGI del 1r trimestre. El període de presentació finalitza el 30 d’abril.

Ordino – Impost sobre els rendiments arrendataris

A 1 d’abril, finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior.

Ordino – Impost sobre la propietat

Comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada. El període de presentació finalitza l’1 de maig.

Andorra la Vella – Impost sobre la propietat

L’11 d’abril comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada. El període de presentació finalitza l’11 de maig.

Sant Julià de Lòria – Impost de radicació d’activitats

Període estimat de pagament voluntari del 33,33% de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. El període de presentació finalitza el 30 d’abril.

MAIG 2020

Impost general indirecte (IGI)

Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci superior a 3.600.000 euros. El període de presentació finalitza el 30 d’abril. (Formulari 900)

Encamp – Impost sobre la propietat

Facturació complementària de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada. El període de presentació finalitza l’1 de maig.

Ordino – Impost de radicació d’activitats

El 2 de maig, comença el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. El període de presentació finalitza el 30 de juny.

La Massana – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 2 de maig, comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior. El període de presentació finalitza el 2 de juny.

Escaldes-Engordany – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 8 de maig, s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior. Aquest període finalitza quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la publicació al BOPA de l’avís corresponent).

Andorra la Vella – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 9 de maig, s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior. El període de presentació finalitza el 9 de juny.

Andorra la Vella – Impost sobre la propietat

L’11 de maig, finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

Ordino – Impost sobre la propietat

El 31 de maig, finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

 

JUNY 2020

Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

El 30 de juny, finalitza el període voluntari de pagament de la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

Formulació comptes anuals

El 30 de juny, finalitza el període per formular i signar els comptes anuals dels exercicis acabats el darrer dia natural de l’any anterior. Per la resta, aquest límit temporal és de 6 mesos a partir del tancament de l’exercici econòmic.

Rendes del capital mobiliari (IRPF)

El 30 de juny, finalitza el període per presentar l’informe d’auditoria externa per entitats financeres o asseguradores establertes a Andorra sobre les retencions i els ingressos a compte de les rendes del capital mobiliari subjectes a IRPF. (Formulari 344)

ISI Assegurances

Període voluntari de liquidació i pagament a compte de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança del 2n trimestre de l’any en curs. El període de presentació finalitza el 30 de juny. (Formulari 210)

Impost general indirecte (IGI)

Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci superior a 3.600.000 euros. El període de presentació finalitza el 30 de juny. (Formulari 900)

Encamp – Impost de radicació d’activitats

Inici del període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals (fins el 15 de juny).

La Massana – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 2 de juny finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior.

La Massana – Impost sobre la propietat

El 3 de juny, comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada (fins el 03/07).

Andorra la Vella – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 9 de juny, finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior.

Ordino – Impost de radicació d’activitats

El 30 de juny finalitza el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

 

A Advantia Assessors realitzem totes les gestions necessàries per al compliment de totes les obligacions fiscals i tributàries (tant d’empreses com de persones físiques) davant de l’Administració pública andorrana.

Consulteu-nos sense compromís!