Calendari fiscal Andorra 2020

Tags:

També t'hi pot interessar…

Fiscalidad en Andorra

LA FISCALITAT A ANDORRA

Vols saber com pots gaudir de la fiscalitat a Andorra sense dependre de ser persona física o una empresa? No busquis més, perquè t’ensenyarem com és la fiscalitat andorrana i…

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és necessari.

GENER 2020

Formulació comptes anuals

Comença el període per formular i signar els comptes anuals dels exercicis acabats el 31 de desembre de 2019. El període de presentació finalitza el 30 de juny.

Impost renda de les persones físiques (IRPF)

Comença el període per presentar l’informe d’auditoria externa per entitats financeres o asseguradores establertes a Andorra sobre les retencions i els ingressos a compte de les rendes del capital mobiliari subjectes a IRPF. El període de presentació finalitza el 30 de juny. (Formulari 344)

Període per comunicar al Departament de Tributs i de Fronteres els auditors externs. Entrega fins al 31 de gener. (Formulari 343)

Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de rendes del treball no subjectes a la CASS i de rendes del capital mobiliari del 4t trimestre de l’any anterior. El període de presentació finalitza el 30 de juny. (Formularis 310 i 340)

Resum anual retencions i ingressos a compte rendes del capital mobiliari, rendes de l’estalvi amb mínim exempt i rendes del treball no sotmeses a la CASS. El període de presentació finalitza el 30 de juny. (Formulari 311 / 311A, Formulari 341 / 341A, Formulari 342 / 342A)

Rendes d’activitats econòmiques (IRPF)

Comença el període per sol·licitar el règim de determinació objectiva de l’exercici següent (formulari 001-F, que s’allarga fins al 31 de desembre de 2020).

Impost renda per a no-residents (IRNR)

Període de liquidació i pagament de l’IRNR del 4t trimestre de l’any anterior pels obligats tributaris no residents sense establiment permanent. (Formulari 700)

Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant el 4t trimestre de l’any anterior. Entrega fins el 31 de gener. (Formulari 710).

Certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers. (Formulari 790)

Impost general indirecte (IGI)

Comença el període per sol·licitar el règim especial simplificat de l’exercici següent, fins al 31 de desembre de 2020. (Formulari 001-K)

Inici també del període per ser considerats empresaris o professionals de l’exercici següent, fins al 31 de desembre de 2020. (Formulari 001-J)

Durant tot el gener, període de liquidació de l’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci (Formulari 900):

< 250.000 euros (liquidació semestral)

‑ 250.000 euros a < 3.600.000 euros (liquidació trimestral)

‑ 3.600.000 euros (liquidació mensual)

En cas d’inici d’activitat, durant el mes de gener caldrà fer la liquidació d’IGI del 4t trimestre de l’any anterior.

També durant tot el mes de gener:

  • Període de liquidació de l’IGI del 2n semestre de l’any anterior pels obligats tributaris que hagin optat pel règim especial simplificat. (Formulari 910)
  • Règim especial del sector financer: període de declaració de regularització de l’any anterior. (Formulari 940)

ISI Assegurances

Comença el període de declaració-liquidació tributària anyal de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, fins al 31 de març de 2020. (Formulari 230)

Impost sobre activitats de joc d’atzar

Durant tot el mes de gener 2020, autoliquidació de l’exercici anterior per llicències ‑ 1 any. (Formulari 255 / 255A)

Encamp – Impost sobre els rendiments arrendataris

nici del període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior. El període de presentació finalitza el 30 de març.

FEBRER 2020

Impost general indirecte (IGI)

Període de liquidació de l’IGI (mensual) per als obligats tributaris amb una xifra anual de negoci a partir de 3.600.000 euros. (Formulari 900)

Encamp – Impost sobre la propietat

Primera facturació de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

Ordino – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 4 de febrer s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior, fins al 4 d’abril.

Canillo – Impost de radicació d’activitats

El 21 de febrer comença el període voluntari del pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, que s’allarga fins al 21 de març.

Escaldes-Engordany – Impost de radicació d’activitats

El 27 de febrer comença el període voluntari de pagament del 50% de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, que s’estén fins a un mes després de l’endemà de la publicació al BOPA de l’avís corresponent.

MARÇ 2020

Impost general indirecte (IGI)

Període de liquidació de l’IGI (mensual) per als obligats tributaris amb una xifra anual de negoci a partir de 3.600.000 euros. (Formulari 900)

Canillo – Impost de radicació d’activitats

21 de març, final del període voluntari del pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

Encamp – Impost sobre els rendiments arrendataris

El 30 de març acaba el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior.

ISI Assegurances

Durant tot el mes, període voluntari de liquidació i pagament a compte de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança del 1r trimestre de l’any en curs. (Formulari 210)

El 31 de març acaba el període de declaració-liquidació tributària anyal de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança. (Formulari 230)

A Advantia Assessors realitzem totes les gestions necessàries per al compliment de totes les obligacions fiscals i tributàries (tant d’empreses com de persones físiques) davant de l’Administració pública andorrana.

No dubteu a consultar-nos!