Canvis al model 720, de declaració de béns i drets a l’estranger      

Tags:

També t'hi pot interessar…

informe-economic

Evolució econòmica d’Andorra el 2022

El 2022 l’economia mundial va experimentar una sèrie de transformacions i de desafiaments. Va ser un any marcat pels canvis en les polítiques governamentals per fer front a les conseqüències…

El passat 27 de gener del 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar sobre el model 720,  que obliga els titulars de comptes en entitats financeres, títols, actius, valors, béns immobles, monedes virtuals o assegurances de vida valorats en més de 50.000 euros i amb residència a Espanya a informar l’Agència Tributària.

El TJUE ha establert que les condicions són il·legals i que Espanya haurà de rectificar i aplicar canvis en aquesta declaració.

 


Taula de continguts:

  1. Què és el model 720?
    Motius que han generat les denúncies al model 720
    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el model 720
    Canvis en el model 720 a causa de la sentència
    Com afecta Andorra la sentència europea sobre el model 720?

Què és el model 720?

És una declaració informativa que han d’emplenar els residents espanyols sobre els béns que tenen fora d’Espanya. Es va crear el 2012, i forma part de la normativa reguladora de la declaració de béns i drets a l’estranger per lluitar contra el frau i l’evasió fiscal.

El model 720 és de compliment obligatori per a les persones físiques i jurídiques que han d’informar l’Agència Tributària sobre els seus moviments a l’estranger, exigeix que s’identifiquin els comptes bancaris, els títols, els actius, els valors, les assegurances de vida, les rendes i els béns immobles per un valor a partir de 50.000 €.

El termini per regularitzar la situació va començar quan va veure la llum l’octubre del 2012 i va acabar l’abril del 2013. A partir d’aquell moment, tot allò que no apareixia en aquest document, incorria en un delicte fiscal sense prescripció.

Motius que han generat les denúncies al model 720

La llei aplica penalitzacions molt exigents a les persones que no el presenten, ho fan de manera incorrecta o fora de termini. Aquestes importants multes han provocat moltes queixes a la Comissió Europea.

Sancions econòmiques

La normativa preveu un import fix de 5.000 € de penalització per cada dada o conjunt de dades, incompletes, no declarades o errònies, amb un mínim de 10.000 € per cada conjunt. A més, si no es presenta a temps, contempla una multa de 100 € per cada dada o conjunt de dades declarades fora de temps, amb un mínim de 1.500 €.

A part, cal sumar el 150% de recàrrec per guany patrimonial no justificat.

És a dir, que les sancions poden superar el valor dels béns.

Sense dret de prescripció

D’altra banda, no hi ha prescripció i l’Administració pot fer efectiva la sanció sense límit temporal. És a dir, que si no es presenta algun actiu, s’enfronta a aquestes sancions, encara que sigui un bé que va rebre en el passat i que no ha declarat en el model 720 a partir del 2012.

Cal tenir en compte que el dret de prescripció només s’anul·la per delictes de terrorisme i genocidi (a les infraccions de caràcter fiscal solen prescriure al cap de 4 anys).

Aquestes mesures afecten tant els residents espanyols que inverteixen en béns a l’estranger o que els posseeixen en els països d’origen.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el model 720

Per aquests fets exposats anteriorment, la Comissió Europea va obrir una investigació el 2015 escoltant les queixes dels residents espanyols. El 2017 va imposar al Govern d’Espanya un termini de 2 mesos per canviar la normativa. I finalment, el 2019, el cas va arribar al tribunal de justícia europeu.

Després de gairebé 3 anys, la sentència pel model 720 s’ha fet pública destacant les irregularitats següents en la seva aplicació:

Frena la lliure circulació de capitals

Els jutges del tribunal europeu han considerat que les mesures que aplica Espanya per lluitar contra l’evasió fiscal són desproporcionades. Aquestes van en contra del dret de la circulació de capitals dins del territori europeu. Les penalitzacions poden arribar a ser un motiu per dissuadir els residents espanyols d’adquirir béns fora de les fronteres. Per tant, obstaculitzen la circulació de capitals dins la Unió Europea perquè preferiran invertir en el seu propi país.

Les condicions de la llei són il·legals

La justícia europea ha exposat que les sancions per no emplenar la declaració, fer-ho amb errors o tard i la no prescripció del delicte són il·legals.

Les multes econòmiques són excessives i en molts casos poden arribar al 100% del valor dels béns i els drets situats a l’estranger. D’altra banda, considera que la imprescriptibilitat vulnera la seguretat jurídica de les persones, ja que l’Administració pot qüestionar sempre que vulgui un fet que ja ha prescrit.

Per aquestes raons, el TJUE arriba a la conclusió que l’Agència Tributària s’excedeix en el seu poder de controlar i lluitar contra l’evasió de capitals.

Canvis en el model 720 a causa de la sentència

Finalment, Espanya s’ha pronunciat i ha proposat canviar les condicions del model 720, encara que aquest continuarà sent obligatori. Adequarà les modificacions segons el que preveu la sentència del tribunal de justícia europeu.
Es compromet a rebaixar les sancions econòmiques, que no poden ser superiors al 50% de la quantia defraudada. A més, la no prescripció del delicte desapareix i el model 720 s’adapta a la resta d’infraccions fiscals que prescriuen al cap de 4 anys.
Aquests canvis haurien d’entrar en vigor d’aquí poques setmanes, després de que els aprovi el congrés espanyol, i s’aplicaran als processos iniciats l’1 de gener del 2020 i que encara no hagin conclòs.

Com afecta Andorra la sentència europea sobre el model 720?

Aquest canvi de mesures serà positiu per a molts residents a Espanya que tenen pisos de propietat a Andorra, ja que podran regularitzar la seva situació. Per al país, també serà avantatjós, ja que podria fer aflorar nous pisos al mercat tant de lloguer com de venda.
A més, les persones que volien comptar amb una segona residència a Andorra i es frenaven per les sancions del model 720, ara ho podran fer amb més tranquil·litat.

En aquest article us expliquem els beneficis d’invertir en béns immobles a Andorra.

I no només per comprar un pis a Andorra, sinó també per crear una empresa i continuar vivint a Espanya. En aquest article del nostre blog t’expliquem com fer-ho.

Si us interessa invertir a Andorra des d’Advantia t’ajudem amb les gestions i els tràmits.