Calendari fiscal Andorra – Tercer trimestre

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

Us detallem, a continuació, la llista per mesos dels impostos que tenen lloc el tercer trimestre de l’any a Andorra, de juliol a setembre, amb l’enllaç al formulari corresponent.

JULIOL 2020

 Impost Renda No Residents (IRNR)

Període de liquidació pels obligats tributaris amb establiment permanent, del període impositiu finalitzat el 31/12. Si aquest període és un altre, han de fer-ho durant els 30 dies següents als 6 mesos posteriors del tancament de l’exercici econòmic. (Formulari 800 P1800 P2800 P3).

Liquidació i pagament del segon trimestre pels obligats tributaris no residents sense establiment permanent. (Formulari 700).

Liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant el segon trimestre. (Formulari 710).

Certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers. (Formulari 790).

Impost Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de rendes del treball no subjectes a la CASS i de rendes del capital mobiliari del segon trimestre (Formulari 310 i 340).

Impost General Indirecte (IGI)

Liquidació de l’impost pels obligats tributaris per una xifra anual de negoci (Formulari 900):

  • Menys de 250.000 € – liquidació semestral
  • De 250.000 € a 3.600.000 € – liquidació trimestral
  • Més de 3.600.000 € – liquidació mensual

En cas d’inici d’activitat, període de liquidació del segon trimestre.

Liquidació del primer semestre pels obligats tributaris que han optat pel règim especial simplificat. (Formulari 910).

Impost societats (IS)

Període de liquidació i pagament de l’impost de societats de l’exercici acabat el 31/12. (Formulari 800 P1800 P2800 P3 i 850 A).

Impost sobre activitats de jocs d’atzar

Període de pagament a compte dels ingressos obtinguts el trimestre anterior per a llicències de l’any. (Formulari 250 / 250 A).

Dipòsit de comptes

Finalitza el període de dipòsit dels comptes anuals dels exercicis acabats el darrer dia natural l’any anterior. La resta disposen fins a 30 dies posteriors als 6 mesos des del tancament de l’exercici econòmic.

La Massana – Impost sobre la propietat

El 3 de juliol, acaba el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

Escaldes-Engordany – Impost sobre la propietat

El 31 de juliol, comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada (el període acaba quan hagi passat un mes des de l’endemà de la publicació al BOPA de l’avís corresponent).

AGOST

Impost General Indirecte (IGI)

Liquidació de l’impost pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci de més de 3.6000.000 €, liquidació mensual. (Formulari 900).

Sant Julià de Lòria – Impost de radicació d’activitats

Pagament voluntari del 33,33% d’aquest impost, per empresarials i professionals.

SETEMBRE

Rendes d’Activitats econòmiques (IRPF)

Finalitza el període de declaració-liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici anterior (Formulari 300 / 300L / 300C).

Pagament a compte de les rendes d’activitats econòmiques de l’exercici en curs (Formulari 320).

Impost Renda No Residents (IRNR)

Pagament a compte de l’IRNR amb establiment permanent. (Formulari 810).

Impost sobre Societats (IS)

Període de pagament a compte de l’impost de societats. (Formulari 810).

ISI Assegurances

Període voluntari de liquidació i pagament a compte de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurances del tercer trimestre. (Formulari 210).

Impost General Indirecte (IGI)

Liquidació de l’impost pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci superior a 3.600.000 € de liquidació mensual. (Formulari 900).

La Massana – Impost de radicació d’activitats

El 2 de setembre, comença el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials empresarials i comercials. Vàlid fins al 2 d’octubre.

Escaldes-Engordany – Impost de radicació d’activitats

El 4 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament del 50% de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. Finalitza quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la publicació al BOPA d’aquest avís.

Des d’Advantia podem gestionar el pagament dels vostres impostos a Andorra i així com assessorar-vos en els tràmits per a la creació de noves empreses i societats. No dubti en contactar-nos per sol·licitar més informació.