Calendari fiscal d’impostos d’Andorra – Quart trimestre

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

Enfilem la recta final de l’any!

Per facilitar-te la feina, t’hem preparat l’última relació d’impostos d’Andorra que corresponen al quart trimestre del l’any: de setembre a desembre. A continuació trobaràs la llista amb l’enllaç corresponent a cada formulari.

IMPOSTOS D’ANDORRA PEL MES D’OCTUBRE 2020

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de rendes del treball no subjectes a la CASS i de rendes del capital mobiliari del tercer trimestre (Formularis 310 i 340).

Impost renda no-residents (IRNR)

Durant tot el mes d’octubre és el període de liquidació i pagament del tercer trimestre pels obligats tributaris no residents, sense establiment permanent. (Formulari 700).

Tot el mes és també període de pagament i liquidació de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant el tercer trimestre. (Formulari 710).

Certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers. (Formulari 790).

Impost General Indirecte (IGI)

Període de liquidació de l’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci: superior a 250.000 € i fins a 3.600.000 €, de liquidació trimestral i de més de 3.600.000 € de liquidació mensual. (Formulari 900).

Impost sobre activitats de joc d’atzar

Període de pagament a compte dels ingressos obtinguts el trimestre anterior per a llicències de menys d’un any. (Formularis 250 i 250 A).

La Massana – Impost de radicació d’activitats

El dijous 1 d’octubre finalitza el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, professionals i empresarials.

Andorra la Vella – Impost de radicació d’activitats

Del dia 8 d’octubre al 8 de novembre, és el període voluntari establert de pagament de l’impost de radicació d’activitats empresarials i professionals.

Sant Julià de Lòria – Impost sobre la propietat

De l’1 d’octubre a l’1 de novembre, és el període voluntari estimat de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

IMPOSTOS DEL MES DE NOVEMBRE 2020

Impost General Indirecte (IGI)

Període de liquidació de l’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci: superior a 3.600.000 € de liquidació mensual. (Formulari 900).

Andorra la Vella – Impost de radicació d’activitats

El 8 de novembre finalitza el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

Sant Julià de Lòria – Impost sobre la propietat i impost sobre els rendiments arrendataris

L’1 de novembre, s’acaba el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

El dimecres 4 de novembre s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior que acaba el divendres 4 de desembre.

ELS IMPOSTOS DE DESEMBRE 2020

Rendes sobre les activitats econòmiques (IAE)

El 31 de desembre s’acaba el període per sol·licitar el règim de determinació objectiva del proper exercici. ( Formulari 001-F).

Impost general indirecte (IGI)

El 31 de desembre, finalitza el període per sol·licitar el règim especial simplificat de l’exercici següent. (Formulari 001-K).

El 31 de desembre s’acaba el període per ser considerats empresaris o professionals de l’exercici següent. (Formulari 001-J).

Tot el desembre és període de liquidació de l’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci de més de 3.600.000 €, de liquidació mensual. (Formulari 900).

ISI Assegurances

Durant tot el mes és període voluntari de liquidació i pagament a compte de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança del 4t trimestre de l’any en curs. (Formulari 210).

Sant Julià de Lòria – Impost sobre els rendiments arrendataris i Impost de radicació d’activitats

El divendres 4 de desembre s’acaba el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris.

Dimecres 9 de desembre és la segona facturació de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, que durarà fins al 9 de gener del 2021.

Si no tens temps de portar al dia les teves obligacions fiscals, confia en Advantia Assessors. T’ajudem en la declaració dels impostos d’Andorra i altres gestions prop de l’administració. No dubtis en contactar amb nosaltres.