30 de setembre: últim dia per presentar la declaració de l’IRPF a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

impuestos-tercer-trimestre-andorra

Calendari fiscal Andorra – Tercer trimestre

Us detallem, a continuació, la llista per mesos dels impostos que tenen lloc el tercer trimestre de l’any a Andorra, de juliol a setembre, amb l’enllaç al formulari corresponent. JULIOL…

Impost sobre habitatges buits a Andorra

El passat mes de desembre, el govern andorrà va aprovar la creació d’un nou impost que grava els habitatges buits. Aquesta taxa entra dins de la llei 3/2019 de mesures…

El 30 de setembre acaba el termini per a la presentació de la declaració de l’IRPF de 2019. T’expliquem tot el que necessites saber sobre aquest impost a Andorra.

L’IRPF a Andorra

És un dels més baixos d’Europa, ja que el tipus impositiu aplicable és del 10% com a màxim, encara que per a les rendes d’entre 24.000 € i 40.000 € és encara més baix i només s’aplica el 5%. És un impost relativament nou a Andorra, ja que existeix des de l’any 2015. El període de recaptació va de l’1 d’abril al 30 de setembre.

Qui ha de declarar l’IRPF a Andorra?

Totes les persones físiques amb residència fiscal a Andorra, que compleixin amb els següents requisits:

 • Reben una renda d’activitats econòmiques.
 • Perceben uns ingressos anuals (de capital immobiliari o de treball) igual o per sobre dels 24.000 €.
 • Compten amb rendes de capital mobiliari que superen els 3.000 € i no s’han retingut.
 • Si s’han obtingut guanys i pèrdues de capital.

Les rendes que no arriben a 24.000 € anuals estan exemptes de pagar l’IRPF.

Es considerada persona física amb residència fiscal els següents casos:

 • Quan la persona passa més de 183 dies al país durant l’any natural.
 • Quan el nucli principal de les seves activitats o els seus interessos econòmics radiquen al Principat, de manera directa o indirecta.

Cal tenir en compte que no es consideren residents fiscals als treballadors transfronterers, d’Espanya i França, que treballen en una empresa amb residència fiscal andorrana. Aquests i els treballadors temporers queden subjectes a l’impost sobre rendes dels no-residents fiscals.

Quines rendes estan subjectes a pagar l’IRPF a Andorra

Es qualifiquen i quantifiquen segons la seva naturalesa:

 • Retribucions derivades d’una relació laboral com sous, salaris i altres contraprestacions.
 • Rendes de capital immobiliari: els lloguers i altres ingressos que es perceben de l’explotació de béns immobles o de drets sobre aquests.
 • Rendes d’activitats econòmiques: com activitats empresarials, professionals o de funcions pròpies d’administradors.
 • Ingressos de capital mobiliari: com a dividends i altres beneficis derivats de participacions de fons propis d’entitats, de cessió a tercers de capitals propis o operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa.
 • Guanys i pèrdues de capital derivades de la modificació de la composició patrimonial.

Andorra al capdavant dels països més segurs davant la pandèmia

No abaixem la guàrdia. De fet a Andorra se segueixen aplicant mesures actives per lluitar contra els rebots de coronavirus. Actualment, s’estan realitzant unes 2.100 proves setmanals (l’equivalent al 3% de la població) per detectar la malaltia de forma ràpida i poder aïllar les persones contagiades. Aquesta prova és gratuïta i pot sol·licitar-la qualsevol ciutadà amb sospites de poder tenir el virus o d’haver estat en contacte amb un cas positiu.

El ministeri de Salut ha destinat un ampli equip de professionals que rastregen als contactes dels nous casos positius. Quan es detecta un nou cas, es contacta ràpidament amb els contactes directes de la persona positiva, que queden confinats a casa fins a la realització de proves TMA o PCR. En cas de ser positiu, queden confinats per un període de 15 i es repeteix el procés amb els seus contactes directes. Si la prova resulta negativa, hauran d’esperar una setmana fins que se’ls repeteixi la prova amb l’objectiu de comptar amb un doble negatiu que garanteixi que aquest contacte de positiu no ha desenvolupat el virus.

Ara, poques setmanes abans de la “tornada a l’escola”, el govern ha anunciat la realització de tests massius voluntaris a tot el personal docent i alumnes.

Les escoles es seguiran organitzant en grups de convivència i els alumnes que hagin donat com a resultat un doble negatiu en les proves de cribratge podran no fer servir mascareta quan es trobin dins el seu grup. Està previst que aquestes proves es repeteixin mensualment.

Recordem que, passat el caos inicial de la pandèmia, Andorra va ser un dels països pioners en la realització un estudi massiu per conèixer l’abast real de la COVID-19 en tota la població. De manera voluntària es van realitzar 138.000 proves, 2 per persona, el que va suposar el 90% de la població.

Si tens dubtes a l’hora de fer la declaració de l’IRPF a Adnorra des d’Advantia Assessors estarem encantats d’ajudar-te amb totes les gestions.