LA FISCALITAT A ANDORRA

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Els impostos a Andorra

L’evolució de les activitats i l’estructura econòmica d’Andorra, ha comportat un desenvolupament en paral·lel del sistema tributari andorrà. El canvi més significatiu ha estat el pas d’un sistema d’impostos basat…

Vols saber com pots gaudir de la fiscalitat a Andorra sense dependre de ser persona física o una empresa? No busquis més, perquè t’ensenyarem com és la fiscalitat andorrana i els seus avantatges.

La fiscalitat no funcionava massa al país, però després es va veure obligat a establir-la mitjançant la creació d’impostos atesa la davallada en el nombre de visitants per l’entorn de crisi internacional.

Actualment, la fiscalitat a Andorra es divideix en persones físiques i jurídiques.

LES PERSONES FÍSIQUES I ELS SEUS AVANTATGES

  • Primer, les persones que viuen a Andorra tenen la facilitat de tenir un impost sobre la renda molt baix, com també passa amb les persones que desitgin fer-se residents.
  • No hi ha impost de successions i donacions, la qual cosa facilita molt la transmissió patrimonial entre persones.
  • El tipus general de l’IVA és del 4,5%, i de l’1% en béns i serveis relacionats amb la sanitat, educació, cultura, aliments i lloguers.

LES EMPRESES I ELS SEUS AVANTATGES

De vegades molts empresaris es queixen que, tot i pagar impostos, no tenen molts beneficis en particular. No obstant això, a Andorra si en tenen i, són els següents.

  • Un d’aquests beneficis és l’import màxim del 10% en l’Impost sobre les societats.
  • Suporten un IVA del 4,5%, tant en béns com en serveis.
  • La part empresarial en el marc del percentatge de cotització de la persona assalariada o assimilada és del 15,50%, la qual cosa proporciona als clients comoditat i seguretat.
  • Finalment, ofereixen una assegurança social per als residents que vulguin assegurar la seva salut i els fons atribuïts a les pensions.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA FISCALITAT A ANDORRA?

Moltes persones no veuen la importància d’una fiscalitat a Andorra, però és important pel que fa als beneficis que pots adquirir, tant la persona física com l’empresa gestionada.

La fiscalitat forma part d’un conveni entre països, en què la idea oficial és relacionar empreses i, per descomptat, obtenir més seguretat jurídica.