En la seva última avaluació, Fitch Ratings ratifica Andorra amb A-

Tags:

També t'hi pot interessar…

tendencias-fintech

Novetats i tendències fintech per al 2022

Com a la resta de sectors empresarials, el 2022 també ens porta novetats i tendències fintech. Els dos darrers anys, han estat marcats per un gran canvi social per poder…

crear-sociedad-andorra

NOVA SOCIETAT A ANDORRA

Andorra ha estat un dels països que ha passat per diversos canvis pel que fa a la creació de societatsi l’estructura interna del seu capital. Fins fa poc, un estranger…

Tot i el context geopolític mundial, Fitch Ratings manté la qualificació A- amb perspectiva estable per a Andorra. És la mateixa nota i perspectiva que el Principat ja va obtenir el juliol del 2022. En l’última avaluació a finals d’abril, l’agència ha valorat de manera positiva factors com el creixement del PIB de l’any passat, la gestió eficient del deute o la resiliència del sector bancari andorrà, entre d’altres. I, en alguns casos, està per sobre d’altres països qualificats amb la mateixa nota, tal com et mostrem a continuació.


Taula de continguts:

  1. Creixement del PIB per sobre de la previsió
   Una gestió fiscal prudent amb sòlids fonaments
   Reducció del deute públic
   Resiliència del sector bancari
   Encariment de preus i pujada de l’IPC
   Factors que podrien alterar la qualificació de Fitch Ratings
   Què vol dir obtenir una nota A?
   Standard & Poor’s millora la perspectiva de la valoració d’AndorraCreixement del PIB per sobre de la previsió

Un dels factors per mantenir la nota del passat informe, és el bon creixement econòmic del país els dos últims anys. Va tancar el 2022 amb un PIB del 8,8%, i el 2021 amb un 8,3%, superant així el nivell prepandèmia del 2019. La construcció i el turisme han estat els sectors claus per impulsar aquest creixement. Tot i això, atesa la situació actual, per al 2023 l’agència espera un creixement real del PIB de l’1,2%. L’economia andorrana es desaccelerarà a causa dels alts índexs d’inflació que resultarà en un creixement econòmic per sota del dels principals socis comercials. D’altra banda, els avaluadors també han tingut en compte que s’ha aconseguit un superàvit de gairebé el 3% del PIB el 2022 i preveu un superàvit de l’1,7% per al 2023.

Una gestió fiscal prudent amb sòlids fonaments

També indica que les despeses agregades han estat menors a les pressupostades. Tot i això, atesa la forta pujada de la inflació, s’han hagut de dedicar recursos extra destinats a mesures per fer front a l’encariment del cost de vida i per frenar la pèrdua de poder adquisitiu. D’altra banda, la baixa taxa d’atur i la previsió de recursos per a la pandèmia ha estat finalment inferior a l’estimada.
Com a factors que poden ser adversos, té en compte la mida de l’economia andorrana, la diversificació limitada i la dependència del PIB al sector bancari.

Reducció del deute públic

L’informe destaca que el perfil creditici d’Andorra està per sobre de la mitjana dels països situats a la categoria A, ja que el deute de les administracions públiques és inferior. Ha baixat al 39,4% del PIB (a finals del 2022) mentre que el 2021 era del 48,5%. Aquesta xifra també està molt per sota de la mitjana dels països de la categoria A, que és del 50,8% (el 2022). La previsió de Fitch Ratings per al país és que el deute públic continuarà disminuint, però de manera més pausada, degut a un creixement econòmic més feble. L’informe destaca que els costos de finançament d’Andorra es mantenen estables i segons la previsió no haurà de sol·licitar refinançament extern fins al 2027.

Resiliència del sector bancari

En aquest sentit, l’avaluació ressalta les ràtios de capital i de liquiditat que superen els requisits. Així com el nivell de rendibilitat, que també està per sobre del dels anys prepandèmia. Tot i que els préstecs són principalment immobiliaris i els tipus d’interès van a l’alça, s’haurien de sostenir com a conseqüència del creixement demogràfic i la oferta limitada d’habitatges.
Un altre factor a què fa referència l’informe són els últims moviments del mercat de capitals, que en principi no afectaran la banca andorrana, ja que no en depèn.
Si vols conèixer més sobre el sector bancari d’Andorra, no et perdis el nostre article: Com funciona el sistema bancari d’Andorra: claus per entendre la banca andorrana.

Encariment de preus i pujada de l’IPC

Com a punt negatiu, Fitch Ratings subratlla la dependència del Principat en importacions de béns, cosa que fa que els preus estiguin més exposats a la inflació exterior. El sector de l’alimentació és un dels sectors més importants i que n’ha encarit més els preus. Consegüentment, ha contribuït a augmentar l’IPC. La previsió d’inflació per al 2023 és del 5,3%, mentre que el 2022 va ser del 6,2%.

Factors que podrien alterar la qualificació de Fitch Ratings

L’informe valora les polítiques econòmiques i fiscals actuals i ressalta que cal aplicar mesures d’habitatge assequible i una reforma de les pensions. Tal com ja assenyalava en la seva avaluació anterior, el creixement econòmic milloraria gràcies a reformes que impulsin l’entorn empresarial i mesures que motivin la diversificació econòmica.
Finalment, indica alguns elements que podrien alterar-ne la qualificació de manera negativa. Si la banca andorrana patís alguna alteració, els resultats econòmics i les finances es veurien afectats negativament, per la mida i la seva contribució al PIB. O si el deute públic augmentés a causa d’alguna pertorbació econòmica, les finances públiques també correrien riscos.

Què vol dir obtenir una nota A?

Per a Fitch Ratings, ser a la categoria A denota expectatives de baix risc d’impagament. Això significa que la capacitat de pagament dels compromisos financers es considera forta. Això no obstant, pot ser més vulnerable a condicions econòmiques adverses que en el cas de qualificacions més altes.
L’agència utilitza les categories de l’AAA (nota més alta) a D (nota més baixa) per a les qualificacions. Les que se situen de l’AAA a la BBB, indiquen un grau d’inversió, i les que van de la BB a la D un grau especulatiu.

En definitiva, la qualificació és positiva.
Andorra ha posat tots els esforços per reforçar-se després de la pandèmia. Ha pres mesures per frenar la pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de la inflació i ha creat noves lleis per diversificar i impulsar l’economia.
Gràcies a aquestes polítiques, la nota de juliol del 2022 i la que ha ratificat Fitch Ratings a l’abril han estat les més altes que Andorra ha adquirit fins ara. Per a més detalls, aquí pots llegir l’article que vam fer sobre això: Fitch Ratings millora l’avaluació d’Andorra i la situa en un A-. El Principat rep periòdicament les qualificacions des del 2016 i va començar amb una nota BBB- i progressivament ha anat millorant la seva avaluació creditícia.

Standard & Poor’s millora la perspectiva de la valoració d’Andorra

Aquesta prestigiosa agència d’avaluació també manté la nota BBB+/A-2 que ja va atorgar al país al juliol, però millora la perspectiva estable a positiva.

Els motius sobre els quals S&P basa la seva decisió són el retorn als superàvits fiscals després de la pandèmia i la reducció del deute sobre el PIB, amb previsió que se sostinguin fins al 2026. També han estat rellevants les polítiques aplicades per a la recuperació de l’estabilitat macroeconòmica que han permès resistir malgrat la crisi energètica. En aquest aspecte, posa de relleu com el Govern d’Andorra ha implementat mesures per enfortir el sector financer i la reforma de les pensions.

Per Standard & Poor’s també ha estat important la negociació de l’Acord d’Associació que comportarà un enfortiment del sector financer andorrà. A això cal afegir-hi la millora de la producció de dades estadístiques que permeten tenir dades exteriors més fiables, fet que enforteix la confiança en la posició exterior d’Andorra. Aquestes dades també han mostrat un superàvit al compte corrent.