Guia per obrir un negoci a Andorra el 2023

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal Andorra 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és…

Actualment, el Principat ha esdevingut un pol d’atracció per a emprenedors estrangers que volen crear una societat per aprofitar els grans beneficis que aporta el país.

Entre aquests beneficis, hi ha les excel·lents condicions fiscals, la qualitat de vida i el bon emplaçament geogràfic entre França i Espanya amb bones comunicacions. Només el 2021 es van aprovar i formalitzar 916 sol·licituds d’inversió estrangera. Això demostra el gran potencial que ofereix el país.

Si estàs pensant a obrir un negoci a Andorra des de l’estranger, aquest article és per a tu.


Taula de continguts:

 1. Primers tràmits per obrir la teva empresa
  Classes de societats que pots crear a Andorra
  Obrir una empresa com a societat
  Puc obrir una empresa a Andorra i no viure al país?
  Quan costa obrir un negoci a Andorra
  Quins impostos paguen les empreses
  Els convenis de doble imposició (CDI)
  Costos laborals i menors càrregues en cotitzacions a la seguretat social
  Andorra: part de la zona SEPA
  Quina classe d’empresa podeu obrir a Andorra?
 2.  

Primers tràmits per obrir la teva empresa

A continuació, trobaràs una guia pas a pas per obrir un negoci a Andorra amb èxit.

 1. Sol·licitar la denominació social

És la primera gestió que hauràs de formalitzar a l’hora de crear la teva societat. Pots donar fins a tres noms d’empresa diferents. L’administració triga uns 10 dies com a màxim a respondre.

 1. La sol·licitud d’inversió estrangera

L’autorització prèvia d’inversió estrangera és un requisit que han d’emplenar tots els socis de l’empresa que no siguin residents.

 1. La preobertura del compte bancari de l’empresa

Per sol·licitar l’obertura d’un compte bancari a Andorra, has d’exposar l’activitat de l’empresa, l’origen dels fons i presentar el teu perfil amb total transparència. El compte estarà preautoritzat en un termini d’entre una i quatre setmanes.

En aquest article t’expliquem com pots obrir un compte bancari a Andorra.

 1. Constitució de l’empresa

Aquesta gestió es formalitza davant d’un notari andorrà, que després inscriu l’empresa al Registre Mercantil.

 1. Obertura del negoci

Per poder obrir l’empresa, hauràs d’informar del teu domicili, presentar un butlletí elèctric del local i un contracte vigent d’un servei d’extintors d’incendis la direcció dels quals coincideixi amb la de la societat.

Classes de societats que pots crear a Andorra

Una altra de les informacions que cal saber és quin model d’entitats es poden crear a Andorra.

 • La societat limitada

Si et decantes per obrir un negoci petit amb un capital mínim de 3.000 €, serà suficient crear una societat de responsabilitat limitada (S.L.). Si només hi ha un soci, es constituirà una societat limitada unipersonal (S.L.U.).

 • La societat anònima

Quan l’empresa que vols crear, opera amb un capital mínim de 60.000 € et convindrà crear una societat anònima (S.A.). La pots constituir amb altres accionistes o, com en el cas anterior, amb un únic accionista com una societat anònima unipersonal (S.A.U.).

Obrir una empresa com a societat

Fins fa 10 anys només es podia participar en una empresa andorrana amb el 49% del capital estranger. A partir de l’aprovació de la llei d’inversions estrangeres, es va fer possible crear empreses i obrir negocis a Andorra amb el 100% de capital estranger. Ho pots fer tant a títol personal com a títol d’una empresa o societat. Això sí, en aquest darrer cas hauràs de presentar documentació més completa.
Com a particular hauràs de presentar:
• La còpia del passaport.
• Certificat d’antecedents penals.
(Tots dos amb la postil·la de la Haia)
En tant que empresa, caldrà disposar de:
• Escriptura de constitució.
• Còpia del passaport de tots els representants de l’empresa.
• Escriptura de poders dels representants de la societat.
• Certificats d’antecedents penals de tots els representants.
(Aquests documents han d’anar amb la postil·la de la Haia).
• Un exemplar original de la certificació de la junta on acorden la inversió estrangera sol·licitada.
• Acta de titularitat real (Ultimate Beneficial Owner).
• Certificat d’inscripció de la  societat en un Registre Mercantil.

Puc obrir una empresa a Andorra i no viure al país?

Per si t’ho preguntes sí que és possible, i és totalment legal. Pots obrir una empresa al Principat i continuar vivint a Espanya, França, Portugal, al Regne Unit o en el teu lloc de residència. Has de saber que tributaràs com a persona física al teu país de residència i la teva empresa pagarà els impostos a Andorra.

Quan costa obrir un negoci a Andorra

Altres dubtes que es plantegen els inversors són els costos d’obertura inicials. Dependrà del tipus de negoci, però el preu sol pujar a uns 5.500 €, incloent-hi els honoraris professionals, taxes governamentals i de notari.
També cal afegir  el capital mínim de creació de 3.000 € si és una S.L. i 60.000 € si és una S.A. Així com el cost de manteniment anual, que és de 850 € per a una S.L. i 950 € per a una S.A.

Quins impostos paguen les empreses

Com et dèiem al principi, la càrrega impositiva més baixa tant a títol personal com de l’empresa o societat és un aspecte molt valorat pels inversors que venen al país. El sistema fiscal d’Andorra és molt competitiu i ho és també a l’hora de crear una empresa.
• L’impost sobre societats
L’IS només és del 10% i pot arribar a ser inferior en algunes activitats concretes.
• L’IGI (l’IVA a Andorra)
L’impost general indirecte, que s’aplica sobre productes i la prestació de serveis, és només del 4,5%.
• Altres impostos i taxes
Corresponen a taxes locals que cobra el comú (ajuntament) de cada parròquia sobre les activitats comercials, neteja i enllumenat públic.
• L’IRPF
Cal destacar que l’impost sobre les rendes de les persones físiques màxim és del 10% a partir de 40.000 €. En queden exemptes les rendes inferiors a 24.000 € i de 24.000 € a 40.000 € només tributen al 5%.

Els convenis de doble imposició (CDI)

Si parlem de tributació és important que sàpigues que Andorra té acords amb molts països per evitar la doble imposició, són els anomenats CDI. Gràcies a aquests convenis, només tributaràs al país on duguis a terme la teva activitat. T’ho expliquem tot al nostre article del bloc els convenis per evitar la doble imposició.
Els impostos que inclouen els CDI:
– L’impost sobre societats
– Impost sobre la renda de les persones físiques
– L’impost sobre la renda dels no residents fiscals
– La taxa sobre les plusvàlues a les transmissions patrimonials immobiliàries.

Costos laborals i menors càrregues en cotitzacions a la seguretat social

Un altre dels punts avantatjosos a ressaltar és que Andorra presenta un notable avantatge davant d’Espanya i França pel que fa a les despeses laborals. Els càrrecs a la Seguretat Social són del 15,5% mentre que als països esmentats superen el 30%. Aquest fet afavoreix la contractació de treballadors i redueixen els costos fixos dels quals comencen un nou negoci a Andorra.

Andorra: part de la zona SEPA

Aquest aspecte t’interessa si operes amb altres països a l’hora de fer pagaments internacionals. Amb l’adhesió d’Andorra a la zona SEPA (Single Euro Payment Area), el país facilita les gestions de pagament per a empreses internacionals que es volen establir al Principat per invertir.
La zona SEPA és un espai únic per fer pagaments en euros. Permet a particulars i empreses pagar a través de transferències i domiciliacions bancàries en les mateixes condicions entre països, independentment de la ubicació geogràfica. L’adhesió d’Andorra a la zona SEPA suposa una millora per a les empreses que volen invertir al país gràcies a la rapidesa dels tràmits de pagament.

Quina classe d’empresa podeu obrir a Andorra?

Les possibilitats que ofereix Andorra per crear una empresa són infinites. Com bé sabràs, el sector predominant és el turisme. El país ha rebut uns 8 milions de visitants aquest any, xifres que tornen a igualar els anys abans de la pandèmia.
Encara que un altre dels sectors en què el Principat està posant tots els seus esforços és al tecnològic. En els darrers anys, el país ha aprovat les lleis d’actius digitals i blockchain, la d’e-sports i la d’economia digital, emprenedoria i innovació. Aquesta legislació busca potenciar un marc afavoridor segur i de confiança per atraure nous inversors interessats a emprendre en aquests sectors.

Si vols obrir un negoci a Andorra com a inversor estranger, aquests són els principals aspectes que has de conèixer.
Un cop hagis analitzat el teu projecte empresarial, caldrà que et familiaritzis amb tots els tràmits i requisits per crear una societat al Principat.
Des d’Advantia Assessors t’acompanyem en tot el procés i no aniràs sol. T’assessorem i ajudem adaptant-nos a la teva situació i informant-te de tot allò que necessites per dur a terme el teu projecte. Alguns dels temes en què et podem guiar són els relacionats amb la comptabilitat, l’administració d’impostos, els drets i deures laborals, o la tramitació de la residència, si vols establir-te al país. Aquesta etapa és crucial per a l’èxit del teu projecte.
Per tant, és important que obtinguis la informació i orientació més precisa per evitar qualsevol problema.