Els impostos a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

impuestos-tercer-trimestre-andorra

Calendari fiscal Andorra – Tercer trimestre

Us detallem, a continuació, la llista per mesos dels impostos que tenen lloc el tercer trimestre de l’any a Andorra, de juliol a setembre, amb l’enllaç al formulari corresponent. JULIOL…

L’evolució de les activitats i l’estructura econòmica d’Andorra, ha comportat un desenvolupament en paral·lel del sistema tributari andorrà. El canvi més significatiu ha estat el pas d’un sistema d’impostos basat gairebé de forma exclusiva en taxes indirectes, a la implementació d’uns impostos directes.

L’avantatge? Aquesta imposició directa és homologable amb la resta dels països del món.

 

Quines són les entitats recaptadores d’impostos a Andorra?

A Andorra els impostos es recapten per mitjà dels Comuns (ajuntaments) i el Govern.

Els comuns són els encarregats de fer efectiu el recapte dels impostos corresponents a:

 • Foc i lloc.
 • La propietat immobiliària.
 • Els rendiments arrendataris.
 • La radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.
 • Els gravàmens sobre la construcció.

Pel que fa a M.I. Govern D’Andorra, és el responsable de la recaptació dels impostos següents:

 • L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • L’Impost sobre la renda dels no residents fiscals.
 • L’impost sobre societats.
 • Impost general indirecte (IGI).
 • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
 • Taxa sobre la tinença de vehicles.
 • Taxes de l’Oficina de Marques.
 • Taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques.
 • Taxes judicials.
 • Taxa sobre el joc del bingo.

 

Menys pressió fiscal; condicions homologables

Aquests són els impostos que actualment (2020) configuren el marc fiscal d’Andorra, i el fan homologable a la resta de països de la Unió Europea i l’OCDE.

Amb tot, els impostos aplicats a Andorra són sensiblement més baixos que a la resta de països veïns, fet que converteix el nostre Principat en un país realment atractiu per a la realització d’inversions.

Aquests avantatges fiscals són especialment interessants per a empreses tecnològiques, de salut i benestar, educació, esport i turisme i empreses dedicades al comerç internacional. Les característiques d’aquesta tipologia de negocis fan que Andorra sigui un país idoni fiscalment i els permeti gaudir d’una menor pressió fiscal en els seus tancaments comptables.