Els convenis per evitar la doble imposició

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Els impostos a Andorra

L’evolució de les activitats i l’estructura econòmica d’Andorra, ha comportat un desenvolupament en paral·lel del sistema tributari andorrà. El canvi més significatiu ha estat el pas d’un sistema d’impostos basat…

abrir-negocio-andorra

Guia per obrir un negoci a Andorra el 2023

Actualment, el Principat ha esdevingut un pol d’atracció per a emprenedors estrangers que volen crear una societat per aprofitar els grans beneficis que aporta el país. Entre aquests beneficis, hi…

També coneguts com a CDI, els convenis per evitar la doble imposició són acords que s’estableixen entre països amb l’objectiu d’impedir que es paguin impostos dues vegades per un mateix fet imposable, dins d’un mateix període impositiu.

Andorra i els CDI

Al 2013 Andorra signa amb França el seu primer acord bilateral de no doble imposició, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015. El CDI amb Espanya va ser signat a principis de 2015 i va entrar en vigor el 26 de febrer del 2016.
Actualment Andorra compta amb 8 convenis internacionals per evitar la doble imposició amb els països següents: República Francesa, Espanya, Luxemburg, Liechtenstein, República de Portugal, Unió dels Emirats Àrabs Units, Malta, Xipre.

Què provoca una doble imposició?

Un dels escenaris més comuns es dóna quan un contribuent és resident fiscal de forma simultània en dos països. Això és possible, ja que cada país estableix els seus propis criteris per atorgar la residència fiscal (i aquestes diferències poden provocar que una persona pugui ser-ho al mateix temps durant un mateix període impositiu).
Un altre escenari el trobem quan en un país s’està sotmès al principi de residència al mateix temps que en un altre país s’aplica el criteri d’aplicar impostos sobre les rendes obtingudes en un estat sense tenir en compte quina és la residència fiscal del perceptor.

Sobre quins impostos s’apliquen els convenis de doble imposició?

Els CDI afecten tots els impostos de persones físiques o jurídiques amb naturalesa directa sobre la renda. Aquests són:

  • Impost sobre societats
  • L’impost sobre la renda de les persones físiques
  • L’impost sobre la renda dels no residents fiscals
  • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Beneficis dels CDI

Els acords ratificats per Andorra per evitar la doble imposició són essencials per a la inversió estrangera al país. D’una banda, aporten una major seguretat jurídica a les empreses que inverteixen al país, ja que compleix amb els requisits internacionals. D’altra banda, minimitzen la càrrega impositiva de les inversions a Andorra, en aplicar un sistema fiscal avantatjós.