Mesures econòmiques complementàries per afrontar els efectes de la COVID

Tags:

També t'hi pot interessar…

informe-economic

Evolució econòmica d’Andorra el 2022

El 2022 l’economia mundial va experimentar una sèrie de transformacions i de desafiaments. Va ser un any marcat pels canvis en les polítiques governamentals per fer front a les conseqüències…

Després de les primeres mesures econòmiques aprovades el passat 23 de març, Andorra acaba d’aprovar un segon paquet d’ajudes i prestacions que complementa i reforça les mesures inicials.

Amb aquestes modificacions es pretén protegir el màxim els llocs de treball, preservar el teixit productiu i impulsar mesures que garanteixin l’estat de benestar. Aquestes mesures s’apliquen sota els principis de coresponsabilitat i de proporcionalitat.

A continuació detallem les principals novetats:

Mesures en matèria laboral

S’aproven les suspensions temporals de contractes temporals (STCT) i la reducció de la jornada laboral (RJL) en persones assalariades. Poden acollir-se a aquestes mesures les empreses que hagin vist suspesa la seva activitat per decret de govern, així com les que es trobin sotmeses a un règim de guàrdia. També poden adherir-se les empreses que, tot i estar autoritzades a obrir, demostrin una caiguda de la xifra de negoci del 50% en el període que va de l’1 al 30 d’abril de 2020 en comparació a l’any anterior.

En el cas dels autònoms, s’aprova una prestació mensual de 1.083,33 euros bruts en el cas de tenir la seva activitat suspesa.

Es manté el permís retribuït per fer-se càrrec dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat i que no tinguin familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que puguin tenir-ne cura (excepte avis). Tots dos progenitors han de trobar-se en aquesta situació o ser famílies monoparentals.

Mesures en matèria de Seguretat Social

En el cas de les cotitzacions de les persones assalariades, el govern i l’empresa assumeixen proporcionalment la part patronal de la cotització de la branca general.

Les baixes a causa d’aïllament o diagnòstic per COVID-19 es cobreixen amb el 100% del salari des del primer dia en el cas del personal sanitari, i del 66% des del primer dia en el cas de la resta de professionals.

En el cas dels autònoms, poden acollir-se a una reducció del 50% en la cotització a la seguretat social o fins i tot a la suspensió de la mateixa (en aquest cas el Govern assumeix el 10% de la cotització a la branca general, de manera que les prestacions sanitàries queden assegurades).

Mesures en matèria d’arrendaments i instruments de crèdit bancaris

S’estableix una reducció del 20% en el lloguer dels habitatges i s’amplia el període de reducció de lloguer en els locals comercials d’acord amb els trams següents:

– Si l’activitat ha estat oberta, reducció del 80% (anteriorment era del 50%)

– Si l’activitat ha estat en règim de guàrdia o permanència o suspesa, reducció del 100% (en lloc del 80% anterior)

En el moment de reprendre les activitats, els lloguers comercials s’aniran regularitzant de la següent manera:

– Primer mes després de la represa per a activitats que havien estat obertes: reducció del 50%

– En cas d’activitats que havien estat en règim de guàrdia i permanència: reducció del 80% el primer mes després de la represa d’activitat i del 40% el segon mes.

– Per a les empreses l’activitat havia estat suspesa: reducció del 100% el primer mes després de la represa d’activitat, del 50% el segon mes i del 25% al ​​tercer mes.

S’estableixen mancances en els pagaments d’hipoteques d’habitatges quan la quota més els subministraments bàsics de la llar superin el 35% dels ingressos de la unitat familiar. També es permet el rescat de plans de pensions privats per un màxim de l’import del salari mínim de manera mensual.

Mesures en matèria fiscal i tributària

Finalment, s’encarrega l’elaboració d’una nova llei abans del 15 maig, que proposi la reducció dels salaris dels càrrecs públics i les institucions de país, així com la contenció de la despesa pública del pressupost de govern.

Totes les mesures són poques per intentar mitigar els efectes de la pandèmia mundial de la COVID-19. Andorra està demostrant estar a l’alçada de les circumstàncies implementant noves mesures per intentar protegir el teixit empresarial del país (compost en la seva gran majoria per pimes i autònoms) així com els treballadors de sectors com el Turisme i l’hostaleria, que sens dubte seran uns dels més perjudicats. Seguim endavant!