Andorra modifica el reglament de l’impost sobre societats per poder fer la declaració en línia

Tags:

També t'hi pot interessar…

Tax burden

Com és la pressió fiscal a Andorra?

Andorra destaca per la competitivitat fiscal i el sistema impositiu homologable amb el d’altres països. L’estabilitat econòmica, recolzada per sòlides polítiques fiscals, la converteix en una destinació atractiva per a…

El sistema tributari andorrà continua modernitzant-se i aposta per la creació de nous portals en línia per dur a terme la declaració d’impostos. En conseqüència, els reglaments que regeixen els impostos sobre societats i sobre la renda dels no residents fiscals s’han modificat per incloure nous formularis que s’han habilitat per poder fer el tràmit en línia. A partir d’aquest any, només es pot fer la declaració de l’IS i de l’IRNR des de l’oficina virtual del departament d’impostos i tributs del govern d’Andorra. A més d’aquestes dues taxes, l’IRPF és un altre dels impostos d’Andorra que també s’ha de declarar online.


Taula de continguts:

  1. Modificacions al reglament de l’impost sobre societats

   Canvis al reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals:

   Declarar els teus impostos és cada cop més senzill

   Acord del G20 per unificar l’impost mínim sobre societats entre països

   Els beneficis de crear una empresa a Andorra


Modificacions al reglament de l’impost sobre societats

Per tal d’adaptar la presentació dels formularis, s’han realitzat les modificacions següents a la Llei de l’IS:

 • Modificació relativa al pagament a compte: aquesta declaració es farà a través dels formularis, en el lloc i la forma que estableix el Ministeri de Finances.
 •  Pel que fa a la declaració, l’autoliquidació i ingrés, els tributaris hauran de presentar i subscriure la declaració de l’impost el mes següent als 6 mesos posteriors a la finalització del període tributari mitjançant els formularis, al lloc i la forma que estableix el Ministeri de Finances.
 • Sobre els mètodes de pagament, cal ingressar l’import de la quota diferencial o del pagament a compte mitjançant domiciliació bancària o transferència nominativa a favor del Govern d’Andorra. En aquest darrer cas, us heu d’acompanyar d’una còpia del document bancari de pagament i les declaracions de l’impost.

Canvis al reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals:

 • Pel que fa a la declaració: els establiments permanents l’han de presentar al mes següent de la conclusió del període impositiu, a través dels formularis en la forma i el lloc que s’estableixi des del Ministeri de Finances. Es podrà presentar fins sis mesos després de la finalització del període impositiu, sense que tingui cap efecte sobre els terminis d’ingrés o devolució.
 • S’estableixen els mètodes de pagament a la secció de la declaració i dels pagaments a compte: que es poden fer a través de domiciliació bancària o transferència nominativa a favor del Govern d’Andorra, amb un justificant d’aquesta última i les declaracions de l’impost.

Declarar els teus impostos és cada cop més senzill

Andorra aposta per la simplificació dels tràmits per a la declaració i liquidació dels impostos de societats i sobre la renda dels no residents.
Un pas més per agilitzar la declaració d’impostos a Andorra i per simplificar processos i tràmits gràcies a la digitalització d’aquests.

Acord del G20 per unificar l’impost mínim sobre societats entre països

El mes de juny passat, el G-7 va acordar imposar un impost sobre societats mínim global. Aquest acord va ser ratificat el juliol, a l’última cimera del G-20 a Venècia per majoria dels 139 països que formen part de l’OCDE.
A partir del 2023, les grans multinacionals pagaran un impost mínim sobre societats del 15% i les companyies hauran de tributar al país on operen i no on tenen la seu fiscal. Després de 4 anys de debats i negociacions, s’ha arribat a aquest pacte i d’aquí 8 anys, com a màxim el 2030, s’implantarà en 140 països. L’acord a escala global està dirigit a empreses que facturen més de 750 milions de dòlars i no afectarà patrimonis privats ni les petites i mitjanes empreses. En aquest article t’explicàvem en quins casos no afectarà els inversors d’Andorra.

Els beneficis de crear una empresa a Andorra

Andorra ofereix nombrosos avantatges per crear una empresa, tant en l’àmbit fiscal com de costos de la societat.

 • Avantatges fiscals:

La càrrega impositiva del Principat és una de les més baixes d’Europa. L’impost de societats és del 10% com a màxim, i es pot reduir al 2% o fins i tot quedar exempt segons l’activitat de la companyia. L’impost sobre productes i serveis, l’IGI (IVA andorrà) és del 4,5% i l’IRPF és del 10% i només a partir de 40.000 €. Aquest últim es paga a partir de 24.000 € i entre 24.001 € i 40.000 € és del 5%. D’altra banda, el cost de les taxes de manteniment d’una empresa és d’uns 850 € l’any, aproximadament.

 • Els costos laborals:

Aquests també són molt més baixos que als països veïns. Les cotitzacions de la Seguretat Social per treballador són del 15,5%, mentre que a Espanya són del 30%. Actualment, el salari mínim és de 1.121,47 €.

 • No doble imposició

Andorra ha signat acords per evitar la doble imposició i no tributar 2 cops pel mateix concepte. La llista de països cada any és més gran, actualment n’hi ha 8, entre els quals hi ha Espanya, França i Portugal. Actualment estan en negociacions amb més països. Entre aquests convenis entren els tributs directes com l’impost sobre societats, l’IRPF, l’IRNR i el de plusvàlues de transmissions patrimonials. Podeu consultar el nostre article sobre els CDI aquí.

 • Adhesió a organismes internacionals

L’octubre del 2020 Andorra es va convertir el país 190 del Fons Monetari Internacional, fet que va comportar una millora del seu estatus internacional i va deixar clara la seva solvència i credibilitat a escala mundial.
En aquest article us expliquem el procés d’adhesió d’Andorra a l’FMI.

Amb vista a modernitzar el sistema fiscal andorrà, el govern d’Andorra ha modificat els reglaments de l’impost sobre societats i de l’IRNR per simplificar i agilitzar els tràmits administratius.
La digitalització dels tràmits i la voluntat d’escurçar el temps de les gestions administratives són dos dels principals objectius que es pretenen assolir amb aquests canvis. I en vista dels resultats del portal digital per a la declaració de l’IRPF, s’espera que sigui així.

A Advantia Assessors, ens adaptem constantment a les evolucions del sistema fiscal andorrà. Els nostres clients ho tenen clar: per a una gestió àgil i eficient de les obligacions fiscals, compten amb el nostre equip d’especialistes amb àmplia experiència al país.

Contacta amb nosaltres per saber-ne més.