Nou portal per fer la declaració d’impostos en línia a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

Des del passat mes de juliol, ja és possible fer la declaració de dos altres impostos d’Andorra en línia.

El juny, el consell de ministres d’Andorra va aprovar la modificació dels reglaments de l’impost sobre societats i el de la renda de no-residents fiscals per fer els tràmits a través d’un portal web de nova creació. Se suma així al de l’IRPF, que des de l’any passat també es declara en línia. És un altre pas cap a la digitalització i la modernització dels tràmits en l’administració pública.


Tabla de contenidos:

  1. Un nou portal per fer la declaració d’impostos a Andorra

   Com funciona l’impost de societats a Andorra?

   L’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

   Avantatges del sistema fiscal andorrà


Un nou portal per fer la declaració d’impostos a Andorra

Els impostos sobre societats i el de la renda dels no-residents fiscals es poden declarar en línia, des de l’1 de juliol, gràcies a la posada en marxa d’una nova plataforma informàtica. A partir d’ara, és l’única manera en què es pot fer aquest tràmit. Excepcionalment, per la novetat del portal i per facilitar un període d’adaptació, la declaració d’impostos, s’amplia fins al 31 d’agost. Igualment, l’oficina de tributs i fronteres està donant suport per a resoldre tots els dubtes que puguin sorgir.

Aquest és el segon portal que es crea amb aquesta finalitat. El primer va néixer l’any passat per pagar l’impost de l’IRPF a Andorra. Aquesta primera digitalització va obtenir molt bona acollida per part dels usuaris i va aconseguir un 90% de valoracions positives. De fet, va ser premiat amb un guardó internacional per la seva efectivitat en usabilitat.

Amb l’èxit d’aquesta primera iniciativa com a aval, el govern d’Andorra va donar l’aprovació a finals de juny a la modificació del reglament de la tributació de l’impost de societats i el de la renda de no residents. Aquest canvi permetrà incloure els nous formularis que s’han habilitat per a la declaració en línia d’aquests tributs.

D’aquesta manera s’agilita el procés de declaració d’aquests impostos a Andorra. Ara es pot realitzar aquest tràmit des de qualsevol lloc i s’elimina la necessitat de fer-ho presencialment a l’oficina d’atenció al públic. És un sistema molt més còmode i ràpid per als usuaris.

D’altra banda, cal destacar que aquestes millores sorgeixen de l’agenda Horitzó 23, el pla econòmic presentat l’any passat per fer front a la crisi derivada del coronavirus. Aquesta acció s’emmarca dins dels objectius de modernització de l’administració.

Et parlàvem d’aquest pla econòmic aquí.

Com funciona l’impost de societats a Andorra?

L’IS és un tribut directe que grava la renda de les persones jurídiques amb residència fiscal a Andorra, independentment d’on es produeixi i d’on tingui la residència el pagador. El tipus general és del 10%, molt més competitiu que el dels països veïns, que graven un 25% a Espanya, al voltant del 33% a França i un 20% aproximadament de mitjana a Europa.

Qui està obligat a tributar l’IS?

 • Les persones jurídiques.
 • Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en la Llei 10/2008 que regula aquests organismes.
 • Les entitats públiques i parapúbliques establertes a Andorra.

Tenen la consideració de residents fiscals les empreses que compleixin algun d’aquests requisits:

 • Que s’hagin constituït seguint les lleis andorranes.
 • Que tinguin el seu domicili social en territori andorrà.
 • Que tinguin la seu de la direcció efectiva a Andorra, és a dir que la direcció i el control de la producció de les activitats de l’entitat es duen a terme des del país.

L’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

És un tribut d’aplicació a les persones físiques o empreses que han obtingut beneficis prestant els seus serveis al país, però que no resideixen a Andorra. El tipus màxim d’imposició és del 10%.
Rendes que estan subjectes a aquest impost:
• Quan els serveis es presten dins del territori andorrà: com reparacions, manteniments o altres treballs professionals sobre béns i immobles.
• Si el servei es consumeix dins d’Andorra: assessorament, formacions, conferències o espectacles, entre d’altres.
• Prestadors d’altres serveis com: operacions de reasseguradores, lloguer de béns immobles propietat de no-residents o pensions pagades per la CASS a no residents fiscals. Així com els treballadors transfronterers afiliats a la CASS (Caixa Andorrana de la Seguretat Social).
Cal destacar que les rendes derivades de dividends, interessos, rendiments de capital mobiliari i la compravenda internacional de mercaderies queden exemptes de pagar aquest impost.

Avantatges del sistema fiscal andorrà

La majoria dels impostos d’Andorra són molt més competitius que en el la resta de països de tot el món, fet que esdevé un atractiu per a moltes empreses i inversors que volen fer negocis al país.
Altres impostos que destaquen per la seva baixa tributació són:
• L’IGI (impost general indirecte), tributa al 4,5%, mentre que a Espanya l’IVA general és de 21% i a França la TVA correspon al 20%.
• L’IRPF també és un dels més baixos d’Europa, només es paga a partir de 24.000 €. Hi ha un primer tram de 24.000 € fins a 40.000 € que grava el 5% i a partir de 40.000 € és del 10%. Mentre que la mitjana europea és de 38,6%.
Juntament amb l’impost de societats, la càrrega impositiva d’Andorra és de les més baixes d’Europa.

Et deixem l’article amb el calendari fiscal desglossat per mesos perquè estiguis al dia dels pagaments d’impostos a Andorra.

A més de tenir una menor càrrega impositiva, Andorra ha signat una sèrie de convenis de doble imposició (CDI) amb altres països per evitar tributar per la mateixa renda en dos països diferents. De moment hi ha una llista de vuit estats, entre els quals es troben Espanya i França, amb els quals ha signat aquest acord i segueix negociant amb altres països. L’entrada d’Andorra al Fons Monetari Internacional, l’octubre del 2020, ha propiciat aquestes noves negociacions.

Amb aquest nou portal l’administració andorrana fa un pas més per modernitzar i agilitzar tràmits. Per la nostra banda, des d’Advantia Assessors et podem ajudar amb la declaració dels teus impostos i la creació de noves empreses. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.