La inversió estrangera a Andorra augmenta en 2019

Tags:

També t'hi pot interessar…

Holding

Hòlding a Andorra

Crear una societat hòlding a Andorra és una manera d’optimitzar la fiscalitat del retorn de les seves inversions. Les societats hòlding a Andorra gaudeixen d’uns gravàmens diferents de les empreses…

invertir en Andorra

ESTÀS VALORANT L’OPCIÓ D’INVERTIR A ANDORRA?

Andorra és un país ple avantatges i d’oportunitats. Invertir a Andorra, a banda dels beneficis econòmics, financers i fiscals, té més avantatges, com ara poder gaudir d’una de les millors…

Al juliol, el departament d’estadística de govern d’Andorra presenta el seu informe anual sobre inversió estrangera. Les conclusions que s’extreuen d’aquest són positives. L’any 2019, el volum d’inversió inicial declarada va arribar als 337 milions d’euros, un fet que suposa un creixement del 88,1%. No obstant això, les peticions presentades van disminuir un 13%.

Sol·licituds d’inversió estrangera favorables

D’altra banda, de les 584 sol·licituds que es van presentar a l’administració, un total de 541 van obtenir una resolució positiva. Són 73 menys que el 2018 (11,8%), però la inversió formalitzada és superior i puja a 227 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del + 82%. Aquesta quantitat multiplica per deu els valors de 2013.

Les peticions d’inversió estrangera es resolen en un màxim d’un mes, i un cop formalitzades les societats disposen de sis mesos per dur a terme la inversió sol·licitada. Una de les raons per denegar una autorització és la consideració de que sigui prejudicial per a l’ordre públic o l’economia. Un altre dels motius podria ser un informe negatiu de la comissió encarregada de la prevenció de blanqueig de capitals.

País d’origen i àmbit econòmic de les sol·licituds

Un gran nombre de sol·licituds es concentren en activitats de prestació de serveis, seguides per patrimonials i la comercialització i venda al detall o a l’engròs. Per contra, peticions d’inversió estrangera sobre disseny i recerca de projectes o inversions en cartera són les que menys s’han presentat.
Amb relació a la procedència, Espanya, França i Andorra, són els països d’origen de la majoria de les peticions. Tot i que els inversors espanyols representen gairebé el 50% del total.

A partir de l’entrada en vigor de la llei 10/2012 que regula la inversió estrangera, permet que el capital d’una empresa andorrana sigui 100% estranger. Des d’Advantia Assessors, t’ajudem a crear una empresa a Andorra i a fer tots els tràmits necessaris en l’administració pública.