Les SICAV a Andorra: una alternativa per a l’estalvi fiscal

Tags:

També t'hi pot interessar…

Foreign-investors

La inversió estrangera a Andorra augmenta en 2019

Al juliol, el departament d’estadística de govern d’Andorra presenta el seu informe anual sobre inversió estrangera. Les conclusions que s’extreuen d’aquest són positives. L’any 2019, el volum d’inversió inicial declarada…

Les SICAV són entitats d’inversió col•lectiva que possibiliten l’estalvi fiscal i que són molt atractives per a grans patrimonis. Aquestes societats d’inversió variable no són exclusives d’Andorra però la veritat és que són uns instruments d’estalvi fiscal molt interessants, ja que tributen al 0% per a l’impost de societats. A més, la repartició de dividends als socis d’Andorra també queda lliure de tributació.

Tipus de SICAV a Andorra

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), organisme encarregat de supervisar el sistema financer d’Andorra (fins a 2018 conegut com a INAF) és qui autoritza i regula aquestes entitats d’inversió.
Les SICAV andorranes poden ser de tres tipus: d’inversions en valors mobiliaris, de béns immobles i una tercera d’inversió lliure que ofereix molta flexibilitat i que a la pràctica ofereix pràcticament llibertat d’inversió (per exemple obres d’art).

Beneficis de la SICAV a Andorra

– Les entitats d’inversió col•lectiva són atractives fiscalment perquè tributen al 0%
– Proporcionen un alt grau de confidencialitat a l’inversor, el nom no apareix en el registre de societats.
– 0% de tributació sobre el repartiment de dividends a socis andorrans

Requisits de constitució d’una SICAV

Per constituir una SICAV en Andorra cal un capital mínim d’1.250.000 € (que s’eleva als 6.000.000 € en el cas dels béns immobles).
Cal destacar que una persona no resident al país només pot ser titular del 50 % d’una SICAV. Això és així perquè els països europeus apliquen el supòsit de transparència fiscal internacional quan un contribuent tingui més del 50 % de les accions d’una SICAV d’un país no homologat (Andorra, com que no és membre de la Unió Europea, queda fora dels països homologats a aquest efecte).
Per aquest motiu l’obtenció de la residència a Andorra per part de l’inversor és una bona alternativa prèvia a la constitució d’una entitat d’inversió col•lectiva.