Residència passiva a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

Conseguir tu residencia en Andorra

COM ACONSEGUIR LA RESIDÈNCIA ANDORRANA

Aquest article ha estat revisat i actualitzat d’acord amb les darreres modificacions de la normativa andorrana. Actualització agost 2023. El desig de viure a Andorra s’ha anat popularitzant al llarg…

Aquest article ha estat revisat i actualitzat d’acord amb les darreres modificacions de la normativa andorrana.
Actualització agost 2023.

A Andorra hi ha dos tipus de permisos de residència: la residència activa (vinculada a un permís de treball al Principat) i la residència fiscal (també coneguda com a residència passiva).

En l’última dècada, l’evolució legislativa d’Andorra en matèria fiscal ha propiciat un creixement de l’interès per l’obtenció de la residència fiscal al país, especialment entre empresaris, esportistes d’elit o personatges públics. L’obtenció d’una autorització de residència és necessària per a tot estranger que passi més de 90 dies a l’any a Andorra.

Residència sense activitat lucrativa a Andorra

La residència sense activitat lucrativa a Andorra és una de les opcions de residència fiscal (residència sense permís de treball) que ofereix Andorra. Aquesta autorització de residència està pensada per a aquelles persones sense residència andorrana que resideixen al país més de 90 dies a l’any sense exercir cap activitat professional o laboral. Per contra, sí que estan permeses les activitats necessàries per a la gestió del seu propi patrimoni. També aquelles que li corresponguin com a administrador de les societats o fons propis en les que posseeixi més del 50% de participació (sempre que no rebi cap mena de salari com a administrador).

3 requisits per sol•licitar una residència sense activitat lucrativa

El principal requisit, a més del compromís de residir al país més de 90 dies anuals, és la inversió permanent i en un termini màxim de sis mesos, d’un mínim de 600.000 € a Andorra, en algun dels actius següents:
– Propietats immobiliàries situades al país.
– Participacions en societats al Principat, ja sigui en participacions en el capital social o bé en fons propis.
– Productes de deute o financers emesos per entitats residents al país,
– Productes de deute que hagin estat emesos per qualsevol de les administracions públiques d’Andorra.
– Dipòsits no remunerats a l’AFA (Autoritat Financera Andorrana, anteriorment coneguda com a INAF). Com a mínim, és imprescindible que dels 600.000 € d’inversió requerits, el titular d’una residència sense activitat lucrativa constitueixi un dipòsit de 47.500 € a l’AFA i 9.500 € per cadascuna de les persones càrrec seu que també obtinguin la condició de resident sense activitat lucrativa. Aquests dipòsits es restitueixen al titular en cas d’anul•lació o no-renovació de la residència al Principat.

Cal que el demandant de la residència fiscal demostri uns ingressos anuals que representin el 300% el salari mínim anual vigent (actualment 1.286,13 € / mensuals). S’ha d’afegir el 100% d’aquest indicador per a cadascuna de les persones que tingui a càrrec.

A més de la residència sense activitat lucrativa, Andorra ofereix altres tipus de residències fiscals: les residències professionals amb projecció internacional, les residències per motius d’interès científic, cultural i esportiu o bé la residència per ingrés en centres geriàtrics o centres de cures mèdic-terapèutics (tots dos de caràcter privat).

A Advantia Assessors, som especialistes en la gestió de tràmits per a l’obtenció de residències fiscals a Andorra. Després d’analitzar la situació de cada persona de manera individualitzada, veiem quina és la millor opció per aconseguir la residència. Consulta’ns sense compromís!