Residència fiscal a Andorra per traders, assessors, models, youtubers, influencers o programadors

Tags:

També t'hi pot interessar…

abrir-negocio-andorra

Guia per obrir un negoci a Andorra el 2023

Actualment, el Principat ha esdevingut un pol d’atracció per a emprenedors estrangers que volen crear una societat per aprofitar els grans beneficis que aporta el país. Entre aquests beneficis, hi…

residencia-pasiva-andorra

Residència passiva a Andorra

Aquest article ha estat revisat i actualitzat d’acord amb les darreres modificacions de la normativa andorrana.Actualització agost 2023. A Andorra hi ha dos tipus de permisos de residència: la residència…

Aquest article ha estat revisat i actualitzat d’acord amb les darreres modificacions de la normativa andorrana. Actualització agost 2023.

L’atractiu d’Andorra com a país per residir de manera permanent és indiscutible per a algunes persones físiques d’Espanya, França o altres països europeus. A més de la seva qualitat de vida i d’uns paisatges de somni, Andorra els ofereix la possibilitat de pagar menys impostos que en els seus països d’origen pels ingressos derivats del seu patrimoni o de les seves activitats professionals. Ja hem vist amb detall els beneficis de la residència fiscal per: – Persones sense activitat lucrativa – Residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu Però hi ha més…

Residència passiva per a professionals amb projecció internacional

Legalment, es considera professional amb projecció internacional a la persona física que no disposa de nacionalitat andorrana i que implanta de manera efectiva la seva residència principal a Andorra, per un període de com a mínim 90 dies per any natural. Aquest professional duu a terme la seva activitat professional des d’Andorra, de manera individual o comptant amb la contractació d’un treballador. Un altre requisit essencial és que, com a mínim, el 85% dels serveis subministrats per aquest professional es destinin a entitats o persones no residents al Principat. Així doncs, és el tipus de residència fiscal a la qual s’acullen influencers (gamers, youtubers, bloggers professionals, models), desenvolupadors de programari, programadors, dissenyadors web, experts en SEO, community managers, fotògrafs, productors de vídeo, advocats, traders, assessors, consultors … En resum, nòmades digitals que presten els seus serveis a distància i que estableixin la seva base d’operacions a Andorra.

Quins són els requisits que s’han de complir?

Alguns ja els hem comentat en el paràgraf anterior:
  • Comprometre’s a viure de forma efectiva un mínim de 90 dies a l’any a Andorra
  • Andorra ha de ser la seu de les activitats del professional però com a màxim el 15% dels serveis es podran prestar al país.
  • Només pot contractar a una persona en règim laboral.
Altres requeriments necessaris són:
  • Disposar de mitjans econòmics suficients per viure a Andorra mentre duri l’autorització de residència (300% del salari mínim anual per al titular del permís, als quals cal afegir el 100% del salari mínim per cadascuna de les persones a càrrec seu, si escau). Això ho pot justificar mitjançant un certificat o una assegurança de jubilació o invalidesa, així com la declaració de la renda de l’últim any al seu país de residència i / o les atestacions financeres oportunes.
  • Superar una revisió mèdica i no patir cap malaltia infecciosa o que requereixi respectar un règim de quarantena, segons el que estableix el reglament sanitari internacional de l’OMS.
  • Comptar amb un certificat d’assegurança amb cobertura apta per a Andorra, que es faci càrrec de qualsevol despesa mèdica o sanitària de la persona titular i de les persones a càrrec seu.
  • Acreditar el lloguer d’una residència o el document de compra d’una unitat immobiliària.
  • Presentar el certificat d’antecedents penals del seu país d’origen, del país de la seva nacionalitat i dels països en què hagi residit.
  • Efectuar un dipòsit no remunerat a l’AFA per valor de 47.500 € (als quals cal sumar 9.500 € per cada persona a càrrec).
  • Acreditar un pla de negocis viable.
La persona que compleixi amb aquests requisits, pot tramitar la sol•licitud de residència passiva. En cas de resolució favorable, serà vàlida per dos anys. Després el permís inicial, podrà ser renovada per dos anys més, seguits d’una extensió per tres anys. Després d’aquestes renovacions, la residència serà atorgada per un període de deu anys. L’equip d’Advantia Assessors destaca pel seu coneixement expert en els tràmits i gestions necessàries per a l’obtenció de residències fiscals a Andorra. T’ajudem?