Ja pots pagar l’impost sobre la renda per a no residents a Espanya des d’Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal Andorra 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és…

Si tens una propietat a Espanya com a segona residència per passar les vacances o per treure’n profit llogant-la, aquest article t’interessa. Perquè el que potser no saps és que, encara que no tinguis residència o visquis de manera permanent a Espanya, també has de declarar i pagar impostos sobre el bé immobiliari que posseeixes al territori espanyol. Hauràs de fer la declaració de l’impost sobre la renda dels no residents a Espanya.

En aquest article donem totes les claus de l’IRNR perquè estiguis al dia amb la declaració. I el millor de tot, des d’Advantia Assessors podem ajudar-te amb tots els tràmits perquè puguis fer el pagament còmodament des d’Andorra.


Taula de continguts:

  1. Què és l’impost sobre la renda dels no residents?

   Altres impostos derivats de tenir una propietat

   Qui paga l’IRNR a Espanya?

   Quina documentació has de presentar?

   El Conveni de Doble Imposició amb Espanya et beneficia


Què és l’impost sobre la renda dels no residents?

L’IRNR és un impost que has de declarar quan tens un actiu a Espanya i no vius de manera permanent ni tampoc tens la residència fiscal. Encara que aquest sigui el cas, també has de declarar la teva propietat o actiu a l’agència tributària espanyola i pagar-ne un impost.

És de caràcter anual, es presenta entre l’1 de maig i el 30 de juny sobre la renda de l’any anterior i es paga abans del 31 de desembre. A Espanya, l’any comptable coincideix amb l’any natural del gener al desembre.

A diferència de l’IRPF on la càrrega impositiva és progressiva en funció dels ingressos, el tipus de l’IRNR és fixa al 24%. A més, aquest impost no admet bonificacions ni deduccions.

Aquest impost també existeix a Andorra i funciona de manera molt similar per a les persones que exerceixen una activitat al país, encara que el màxim que pagaran és el 10%.

A continuació, t’expliquem com funciona l’impost sobre la renda dels No Residents, a l’assumpte que ens interessa, que és quan tens una propietat en territori espanyol. Es poden donar aquestes dues situacions:

 • Tinc un habitatge / propietat / plaça de pàrquing a Espanya i la llogo a un tercer

En aquest cas, estàs percebent uns ingressos sobre el teu actiu dels que hauràs de pagar el 24% sobre el total de l’import perceps. Que hauràs de pagar un cop l’any segons els ingressos percebuts pel lloguer.

 • Tinc una segona residència per passar les vacances a Espanya

Encara que només gaudeixis de la teva propietat amb la teva família i amics i no percebis cap benefici econòmic sobre aquest, també hauràs de pagar aquest impost. El 24% de l’IRNR es calcula sobre l’1,1% o el 2% del valor cadastral de la propietat. Aquest valor el marca l’ajuntament i normalment sol ser més baix que el preu de mercat.

Per exemple: si has adquirit una casa per 200.000 € i l’ajuntament ha marcat un valor cadastral de 100.000 € pagaràs el 24% sobre l’1,1% de 100.000 €. Acabaràs pagant el 24% de 1.100 € és a dir 264 €.

Altres impostos derivats de tenir una propietat

A més de l’IRNR també hauràs de preveure altres tributs locals com l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). Un impost directe que hauràs de pagar a l’ajuntament on pertanyi la propietat. L’import també és sobre el valor cadastral i el marca cada administració.

Qui paga l’IRNR a Espanya?

L’impost sobre la renda per a no residents a Espanya és de compliment obligatori quan tens un actiu en territori espanyol i a part de no viure permanentment en aquest país i no tenir la residència passiva es donen aquestes 3 condicions:

 • Passar menys de 6 mesos (183 dies) cada any a Espanya.
 • La major part de les activitats econòmiques estan basades fora d’Espanya.
 • El teu cònjuge i els teus fills viuen fora d’Espanya la major part del temps.

Quina documentació has de presentar?

En la majoria dels casos, quan fas tràmits a Espanya necessites el NIE (Número d’Identitat per a Estrangers) que és el que t’identifica l’administració.

A part d’aquest document també cal:

 • El número d’identificació fiscal (que coincideix amb el número del DNI o del NIE per als estrangers) és exclusiu per declarar els teus impostos a l’agència tributària espanyola.
 • Un número de compte bancari.
 • Els documents de tots els béns que posseeixes a Espanya.

El Conveni de Doble Imposició amb Espanya et beneficia

Gràcies al fet que Andorra i Espanya han signat un Conveni de Doble Imposició (CDI) només hauràs de pagar per aquesta renda a Espanya i no tornar-ho a fer a Andorra.
En aquest article t’expliquem que són els CDI i quins països tenen acords d’aquest tipus Andorra.
Cal destacar que Andorra i Espanya tenen un acord CDI per evitar pagar pel mateix impost dues vegades. En aquest acord entren els impostos següents:
• Impostos a Espanya:

• Sobre la renda de les persones físiques

• Societats

• Sobre la renda dels no residents

• Locals sobre la renda

• Impostos a Andorra:

• Societats

• La renda de les persones físiques

• La renda de les activitats econòmiques

• Sobre la renda dels no residents fiscals

• Les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

• Locals sobre la renda

En resum, si tens un pis, casa o propietat al territori espanyol, encara que només sigui per anar de vacances has de fer la declaració de la renda per a no residents a Espanya. Tot i no viure de manera permanent ni tenir la residència fiscal. Estar al corrent d’aquesta informació t’estalviarà diners i sorpreses desagradables, ja que les multes per no declarar els teus actius suposen el pagament de l’impost l’any següent més el 100% o el 150% del valor de l’impost.

I recorda que des d’Advantia Assessors t’ajudem a fer les gestions per pagar l’impost sobre la renda dels no residents a Espanya.