Quant es paga d’impostos a Andorra?                

Tags:

També t'hi pot interessar…

impuestos-tercer-trimestre-andorra

Calendari fiscal Andorra – Tercer trimestre

Us detallem, a continuació, la llista per mesos dels impostos que tenen lloc el tercer trimestre de l’any a Andorra, de juliol a setembre, amb l’enllaç al formulari corresponent. JULIOL…

abrir-negocio-andorra

Guia per obrir un negoci a Andorra el 2023

Actualment, el Principat ha esdevingut un pol d’atracció per a emprenedors estrangers que volen crear una societat per aprofitar els grans beneficis que aporta el país. Entre aquests beneficis, hi…

Si t’has plantejat invertir a Andorra, segur que un dels aspectes que t’ha fet decantar pel nostre país és la baixa càrrega impositiva en comparació al teu lloc de residència actual. A més, la bona qualitat de vida, l’entorn natural i la magnífica situació geogràfica entre Espanya i França, són altres factors atractius per a qui vol invertir al nostre petit país.

Seguidament et detallem els impostos d’Andorra:


Taula de continguts:

 1. La fiscalitat a Andorra
  L’impost sobre les empreses d’Andorra
  La tributació de les rendes de les persones físiques
  L’IGI: l’IVA andorrà
  L’impost sobre les rendes dels no residents a Andorra
  Els impostos sobre els immobles
  Els tributs locals a Andorra
  Altres punts a tenir en compte sobre la fiscalitat a Andorra
 2.  

La fiscalitat a Andorra

Andorra disposa d’un sistema tributari homologable a escala internacional, beneficiós tant per a particulars com per a empreses residents al país. Dins d’un rànquing efectuat als 190 països pertanyents a l’FMI per avaluar-ne la pressió fiscal, l’any 2020 el Principat se situava en el lloc número 20.
Compta amb impostos directes i indirectes i altres taxes locals que recapta el Comú (l’ajuntament) de cada parròquia.
Una de les mesures més recents que ha emprès l’administració andorrana ha estat digitalitzar la declaració dels impostos per modernitzar i agilitzar el procés.
A aquest efecte, disposa d’un portal web específic perquè els ciutadans i les empreses puguin presentar els impostos. Tot i la millora en la tramitació d’impostos, la nostra recomanació és delegar aquesta tasca a empreses expertes per assegurar-se de la gestió correcta i puntual de tots aquests tràmits tributaris.

L’impost sobre les empreses d’Andorra

L’impost de societats és dels més baixos en comparació amb els països veïns, cosa que el converteix en una opció atractiva per crear la teva empresa al Principat.
Està regulat per la Llei d’impost de societats d’Andorra, que estableix una taxa general d’un màxim del 10% sobre els beneficis obtinguts. Aquest impost s’aplica a totes les empreses, independentment de la forma jurídica, la mida o l’activitat.

La tributació de les rendes de les persones físiques

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost directe que grava les rendes assolides pels residents fiscals a Andorra. S’aplica als ingressos obtinguts mitjançant activitats econòmiques, inversions, arrendaments, pensions, etc. Els trams aplicables es calculen sobre la base de la renda anual obtinguda i s’aplica una tarifa progressiva:
Fins a 24.000 euros, l’impost és del 0%;
Entre 24.000 i 40.000 euros, grava el 5%
A partir de 40.000 euros, l’impost és del 10%.
El període de declaració de l’impost és d’abril a setembre.

L’IGI: l’IVA andorrà

L’impost general indirecte (IGI) sobre productes i serveis a Andorra és del 4,5%, mentre que de mitjana a Europa és del 21%, aproximadament.
La declaració de l’IGI dependrà de la xifra anual de negoci de les empreses. Les que facturen menys de 250.000 € a l’any l’han de liquidar amb una periodicitat semestral, al gener i al juliol. Les empreses que facturen entre 250.000 € i 3.600.000 € realitzen la liquidació de manera trimestral i les companyies la xifra anual de negoci de les quals és superior a 3.600.000 €, fan una liquidació mensual a mes vençut.
A més de l’IGI general al 4,5%, hi ha tres tipus reduïts:
Superreduït: al 0% s’aplica principalment a productes i serveis sanitaris i educatius, així com a la transmissió del primer habitatge.
L’IGI reduït: és de l’1% i s’aplica a productes com l’alimentació.
L’IGI especial: amb una càrrega impositiva del 2,5% i engloba els serveis per al transport de persones, o la prestació de serveis a l’àmbit educatiu, cultural o social que no són prestats per administracions públiques
L’IGI incrementat: al 9,5% per a serveis bancaris i financers.
Hi ha un nou tipus del 3,5% per comprar immobles destinats a lloguer
Per saber-ne més sobre l’IGI consulta el nostre article del blog.

L’impost sobre les rendes dels no residents a Andorra

En cas de prestar serveis dins del territori andorrà i no ser resident fiscal a Andorra, hauràs de pagar l’IRNR. La taxa és del 10%. També l’hauran d’abonar els treballadors transfronterers d’Espanya i França.

Els impostos sobre els immobles

Si disposes d’immobles a Andorra o vols adquirir-ne, un has de tenir en compte els impostos següents.

• Les plusvàlues:

Són sobre les transmissions patrimonials lucratives de béns immobles.
La base de tributació és entre l’1% i el 15% sobre la diferència positiva entre el valor real dels béns transmesos i el valor d’adquisició.
La base s’aplica segons el temps que has conservat la teva propietat:
– Si vens la teva propietat dins el primer any, és del 15%.
– Dins dels dos primers anys, és del 13%.
– És del 10%, si vens la propietat dins els 3 anys després d’adquirir-la.
– A partir dels 3 anys, disminueix un 1% cada any.

• L’ITP: impost sobre les transmissions patrimonials

Aquest impost s’aplica sobre la transmissió de béns immobles, la constitució i cessió de drets reals sobre els béns immobles. És obligat per a tota persona que adquireixi béns, drets de transmissió, o la constitució i cessió de dret reals sobre els béns immobles. La base de tributació és sobre el valor real dels béns, sobre la constitució o la cessió. El tipus de tributació és del 4% (l’1% el recapta el govern i el 3% l’ajuntament).

• L’impost sobre els habitatges buits

Si vols invertir en immobles a Andorra has de tenir en compte que hi ha una taxa per regular el mercat dels habitatges de lloguer. Aquest impost és de nova creació, es va implantar a finals de 2019. Ho han de satisfer els propietaris que tenen un immoble buit durant 2 anys sense causa justificada. Queden exempts d’aquest impost les persones que poden demostrar que és la segona residència familiar, que la fan servir com a domicili fiscal, que és un bé relacionat amb una activitat comercial o que aquesta buida per motius de salut.
T’ho expliquem tot sobre l’IHB (Impost sobre els habitatges buits) en aquest article.

Els tributs locals a Andorra

Com et dèiem a l’inici, els principals impostos són nacionals, encara que n’hi ha que els recapten les diferents localitats i varien segons els criteris de cada ajuntament. Els més importants són:
El “Foc i lloc”: grava el fet de residir de forma permanent al territori de cada parròquia. Ho paguen les persones de 18 a 65 anys i cada Comú n’estableix les tarifes, però no superen els 50 € per persona i any.
La taxa d’higiene i de llum pública: que és d’aplicació local tant a persones físiques com jurídiques establertes a cada parròquia.
L’impost sobre la radicació de les activitats comercials, empresarials i professionals: s’aplica als titulars de comerços, empreses i exerceixes una professió liberal. El càlcul es fa sobre la base dels metres quadrats de la superfície on es duu a terme l’activitat ponderada per un índex de localització.
L’impost sobre el rendiment dels arrendataris: aplicat tant a persones com a empreses propietàries que perceben un lloguer sobre les seves propietats. Té una taxa del 3% i també és anual.
L’Impost sobre la propietat immobiliària edificada: el paguen les propietats d’immobles. S’hi aplica una base fixa sobre el metre quadrat.

Altres punts a tenir en compte sobre la fiscalitat a Andorra

• El Principat ha signat convenis per evitar la doble imposició amb diversos països. Els pots consultar aquí.
• A Andorra no hi ha impostos sobre el patrimoni o d’herència.

Pel que fa a la tributació, Andorra és un país molt atractiu per invertir. A l’hora de començar un projecte és important conèixer els beneficis per treure el màxim profit a la teva inversió, però també les condicions del país on vols establir-te.
Des d’Advantia Assessors comptem amb més de 15 anys d’experiència i hem viscut de prop la transformació fiscal del país. Per això podem acompanyar-te en tot el procés. Si tens preguntes sobre la fiscalitat a Andorra, no dubtis a contactar amb nosaltres.