IGI a Andorra. ¿Què és?

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal Andorra 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és…

Tax burden

Com és la pressió fiscal a Andorra?

Andorra destaca per la competitivitat fiscal i el sistema impositiu homologable amb el d’altres països. L’estabilitat econòmica, recolzada per sòlides polítiques fiscals, la converteix en una destinació atractiva per a…

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de l’IGI (acrònim de Impost General INDIRECTE) que equivaldria a l’IVA a Espanya o a la TVA a França.

La seva introducció va permetre eliminar gran part de les figures tributàries indirectes existents fins al moment i que gravaven el consum produït en el nostre nacional. Així, el marc de la imposició indirecta resultava més eficient per a les empreses i més just per als ciutadans.

Què és l’IGI?

L’IGI entra en vigor a Andorra l’1 de gener de 2013, com a impost aplicable als lliuraments de béns, a les importacions i a les prestacions de serveis que tenen lloc en el territori nacional. Els professionals i empresaris traslladen aquest impost a l’usuari, que és qui suporta aquesta càrrega impositiva, a imatge de la normativa europea pel que fa a impostos sobre el valor afegit.

Tipus d’IGI a Andorra

L’IGI andorrà presenta 5 tipus de gravamen. El tipus general (el més habitual) és de 4,5%, molt per sota de l’IVA espanyol (21%) o de la TVA francesa (20%) i que permet que sectors com el comerç disposin d’un diferencial atractiu de cara al turisme.

El tipus superreduït (0%) s’aplica a:

 • L’assistència hospitalària o sanitària pública, als serveis de prestació d’assistència i als medicaments reemborsables per la CASS i als transports en ambulància.
 • També s’inclouen en aquest grup els serveis vinculats a l’educació, ensenyament, llars d’infants, classes particulars de temari escolar o universitari i els serveis vinculats a l’esport, a l’educació física o la cultura si són prestats per organismes públics o entitats sense ànim de lucre.
 • Finalment, s’aplica un gravamen de l’0% a les transmissions d’habitatges, en cas de compra d’un primer habitatge, així com els lliuraments de segells i efectes timbrats de curs legal, per un import no superior al seu valor facial, i a l’or d’inversió.

El tipus reduït (1%) s’aplica a:

 • Els aliments per al consum humà (a excepció de les begudes alcohòliques) o aliments per a animals.
 • A l’aigua per a consum humà, animal de reg.
 • Als animals vius, les llavors i les plantes.
 • Als llibres, diaris i revistes sense caràcter publicitari.

En el tipus especial (tributació a l’2,5%) s’inclou:

 • El transport de persones (excepte transport per cable)
 • Els serveis culturals següents (si no depenen de l’administració pública / parapública
  entitats sense ànim de lucre):

– Biblioteques, arxius i centres de documentació.
– Les visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, llocs històrics …
– L’organització d’exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social.
– Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques.
– Visites a jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals o altres espais naturals protegits de característiques similars.

 • Els objectes que segons la reglamentació es considerin objectes d’art, de col•lecció o d’antiguitats.

El tipus incrementat (9,5%) aplicat als serveis financers i bancaris

A Advantia Assessors hem viscut en primera persona l’evolució fiscal andorrana i els canvis fiscals que ha comportat. Contacti’ns i l’assessorarem.