IGI a Andorra. ¿Què és?

Tags:

També t'hi pot interessar…

Els convenis per evitar la doble imposició

També coneguts com a CDI, els convenis per evitar la doble imposició són acords que s’estableixen entre països amb l’objectiu d’impedir que es paguin impostos dues vegades per un mateix…

Impost sobre habitatges buits a Andorra

El passat mes de desembre, el govern andorrà va aprovar la creació d’un nou impost que grava els habitatges buits. Aquesta taxa entra dins de la llei 3/2019 de mesures…

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de l’IGI (acrònim de Impost General INDIRECTE) que equivaldria a l’IVA a Espanya o a la TVA a França.

La seva introducció va permetre eliminar gran part de les figures tributàries indirectes existents fins al moment i que gravaven el consum produït en el nostre nacional. Així, el marc de la imposició indirecta resultava més eficient per a les empreses i més just per als ciutadans.

Què és l’IGI?

L’IGI entra en vigor a Andorra l’1 de gener de 2013, com a impost aplicable als lliuraments de béns, a les importacions i a les prestacions de serveis que tenen lloc en el territori nacional. Els professionals i empresaris traslladen aquest impost a l’usuari, que és qui suporta aquesta càrrega impositiva, a imatge de la normativa europea pel que fa a impostos sobre el valor afegit.

Tipus d’IGI a Andorra

L’IGI andorrà presenta 5 tipus de gravamen. El tipus general (el més habitual) és de 4,5%, molt per sota de l’IVA espanyol (21%) o de la TVA francesa (20%) i que permet que sectors com el comerç disposin d’un diferencial atractiu de cara al turisme.

El tipus superreduït (0%) s’aplica a:

 • L’assistència hospitalària o sanitària pública, als serveis de prestació d’assistència i als medicaments reemborsables per la CASS i als transports en ambulància.
 • També s’inclouen en aquest grup els serveis vinculats a l’educació, ensenyament, llars d’infants, classes particulars de temari escolar o universitari i els serveis vinculats a l’esport, a l’educació física o la cultura si són prestats per organismes públics o entitats sense ànim de lucre.
 • Finalment, s’aplica un gravamen de l’0% a les transmissions d’habitatges, en cas de compra d’un primer habitatge, així com els lliuraments de segells i efectes timbrats de curs legal, per un import no superior al seu valor facial, i a l’or d’inversió.

El tipus reduït (1%) s’aplica a:

 • Els aliments per al consum humà (a excepció de les begudes alcohòliques) o aliments per a animals.
 • A l’aigua per a consum humà, animal de reg.
 • Als animals vius, les llavors i les plantes.
 • Als llibres, diaris i revistes sense caràcter publicitari.

En el tipus especial (tributació a l’2,5%) s’inclou:

 • El transport de persones (excepte transport per cable)
 • Els serveis culturals següents (si no depenen de l’administració pública / parapública
  entitats sense ànim de lucre):

– Biblioteques, arxius i centres de documentació.
– Les visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, llocs històrics …
– L’organització d’exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social.
– Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques.
– Visites a jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals o altres espais naturals protegits de característiques similars.

 • Els objectes que segons la reglamentació es considerin objectes d’art, de col•lecció o d’antiguitats.

El tipus incrementat (9,5%) aplicat als serveis financers i bancaris

A Advantia Assessors hem viscut en primera persona l’evolució fiscal andorrana i els canvis fiscals que ha comportat. Contacti’ns i l’assessorarem.