Com crear una societat a Andorra?

Tags:

També t'hi pot interessar…

Tax burden

Com és la pressió fiscal a Andorra?

Andorra destaca per la competitivitat fiscal i el sistema impositiu homologable amb el d’altres països. L’estabilitat econòmica, recolzada per sòlides polítiques fiscals, la converteix en una destinació atractiva per a…

L’atractiu d’Andorra com a seu per a la creació de societats o empreses no té cap dubte. Els avantatges del sistema fiscal de país són clares davant de la gran majoria de països europeus. A més, Andorra gaudeix d’un altíssim nivell de seguretat ciutadana (és un dels països amb índexs de criminalitat més baixos del món), un sistema sanitari i educatiu excel•lent, i una renda per càpita entre les més elevades del món.
Andorra és un país ideal per invertir i fer negocis, però també per residir durant tot l’any.

Com obrir una empresa a Andorra?

Els tràmits per crear una empresa a Andorra sense ser resident al país s’han flexibilitzat amb l’objectiu d’augmentar l’atractiu per a empresaris i inversors que busquen una menor pressió fiscal sobre els seus negocis.
El primer pas és triar quin tipus de societat és la més apropiada per al tipus de negoci que desitgem obrir a Andorra. Les opcions disponibles són:

Societat anònima (SA): amb un capital de constitució mínim de 60.000 €. Normalment és l’opció triada per grans empreses, el capital pot estar repartit entre tots els seus accionistes o bé en una sola persona en el cas de voler optar per una Societat Anònima Unipersonal (SAU).

Societat limitada (SL): acostuma a crear-se en cas d’empreses de comerç o serveis més petites. Requereix un capital mínim inicial de 3.000 €, que també pot estar repartit entre diversos socis o bé en una persona si s’opta per una Societat Limitada Unipersonal (SLU).
A partir de la inscripció al Registre de Societats, tant les SA com les SL compten amb personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la del soci o socis que la integren. Tota societat andorrana està obligada a disposar d’un domicili social al país.

Procés per a la creació d’una societat mercantil

Els tràmits burocràtics per obrir una societat a Andorra s’han simplificat i agilitzat. Actualment, en poc més de dos mesos pot tenir el seu negoci obert i funcionant al país. Els passos a seguir són els següents:
1) Sol•licitud de reserva de denominació social a Govern. Aquesta certificació té una caducitat de 6 mesos a partir de la seva expedició i durant la seva vigència confereix una reserva de denominació a favor dels futurs atorgants de l’escriptura.
2) Sol•licitud d’autorització d’inversió estrangera en Govern, per inversions estrangeres amb una participació superior al 10% del capital social.
3) Sol•licitud d’obertura d’un compte bancari en una de les entitats financeres de país.
4) Escriptura pública davant un notari andorrà per a la constitució de la societat.
5) Inscripció de la societat en el Registre mercantil andorrà (o bé al Registre de Comerç i Indústria si la societat realitza una activitat comercial, industrial o de serveis). Aquesta inscripció és obligatòria i és la que dotarà de personalitat jurídica a la societat.
6) Sol•licitud d’obertura de comerç (per a la qual caldrà disposar del butlletí elèctric de el local i un contracte d’extintors en vigor)

Si vol constituir una societat o empresa a Andorra per beneficiar-se d’un impost de societats de màxim un 10% sobre els beneficis i càrregues socials de només el 15,5%, podem ajudar-lo. L’equip d’Advantia Assessors està totalment familiaritzat amb tots els tràmits necessaris per a l’obertura de societats d’Andorra, amb la qual cosa el procés es porta a terme amb més agilitat i una total comoditat per als nostres clients.