Què és un Employer of Record i en què et pot ajudar?

Tags:

També t'hi pot interessar…

Quan una companyia busca expandir-se més enllà de les seves fronteres, s’enfronta al repte de gestionar empleats a diferents països. En aquesta situació, és quan apareix la figura de l’Employer of Record (EoR), també conegut com a ocupador legal o local. L’EoR ha esdevingut una eina essencial quan una empresa decideix créixer en un país on no té seu pròpia.


Taula de continguts:

  1. Què és un Employer of Record o EoR?
    Què pot fer un ocupador legal per a la teva empresa?
    Avantatges de l’Employer of Record per a les empreses
    En quins casos pots necessitar un Employer of Record?
    Per què confiar en Advantia Assessors com el teu EoR a Andorra?

Què és un Employer of Record o EoR?

L’Employer of Record és un ocupador local intermediari que facilita els tràmits laborals i fiscals a una altra empresa que no té seu al país on vol desenvolupar la seva activitat. L’EoR s’encarrega de les responsabilitats formals en nom d’una altra empresa. Això vol dir que farà les gestions legals en l’àmbit laboral del treballador. Per exemple: contractar-lo, pagar-li la nòmina, la seguretat social i les bonificacions, complint sempre amb la normativa del país de destinació.
Per part seva, l’empleat continua responent a l’empresa que originalment l’ha contractat. Aquesta és la responsable de les tasques, funcions o projectes que assigna a l’empleat, així com del salari que percep. Però, així, l’empresa originària no està obligada a tenir una seu o a crear una nova empresa al país de destinació.

Què pot fer un ocupador legal per a la teva empresa?

L’empresa que triïs com a EoR ha d’estar legalment constituïda al país de destinació. Ha de tenir coneixements sobre aspectes legals i laborals, fiscalitat i immigració, i tenir la capacitat per dur a terme aquestes activitats.
Gestions que duu a terme l’Employer of Record:
• Contractar i gestionar les nòmines dels empleats al país de destinació.
• Executar les obligacions en matèria laboral, fiscal i de seguretat social.
• Facturar a l’empresa els costos de l’empleat i la comissió de servei.

Avantatges de l’Employer of Record per a les empreses

Comptar amb els coneixements d’una entitat local és la millor inversió per poder fer la teva activitat en un altre país.

• Més facilitat a l’hora d’expandir-se

Amb un EoR, les empreses poden contractar talent a nous mercats sense necessitat d’establir una companyia pròpia a cada país. Això agilitza el procés d’expansió global.

• Compliment legal garantit

L’ocupador legal ha de conèixer bé les lleis laborals locals i assegurar que es compleixin. Minimitza el risc legal per a l’empresa que contracta fora de la seva àrea geogràfica habitual.

• Eficiència en la gestió de nòmines i beneficis

El pagament de nòmines i de beneficis pot ser complex, especialment quan no es coneixen les lleis del país de destinació i cal involucrar entitats bancàries de diferents països. Pot ser que els pagaments es retardin i això generi incomoditat per part d’ambdues parts. Amb un EoR, el problema se soluciona ràpidament, ja que comparteix localització amb el treballador.

• Flexibilitat en la contractació

Les empreses poden arribar a contractar empleats amb més flexibilitat, perquè s’adapten més ràpidament a les lleis del país de destinació.

• Reducció de costos

La companyia que contracta un Employer of Record s’evita haver d’obrir una seu al país de destinació, eliminant així tots els costos i tràmits que això implica.

L’Employer of Record és una solució eficaç per a companyies que busquen expandir-se i accedir a talent internacional sense les complicacions legals i administratives. Les empreses poden enfocar-se al seu creixement i estratègia, deixant en mans expertes la gestió de personal.

En quins casos pots necessitar un Employer of Record?

La contractació d’un EoR pot ser del teu interès si necessites deslocalitzar un empleat que farà feina remota per a la teva empresa en un projecte d’una empresa andorrana o bé si necessites contractar un empleat que està en un altre país o si necessites que el treball es dugui a terme a les mateixes empreses situades en altres països.

• Contractar un empleat en remot

Amb el creixement del teletreball, un nombre cada vegada més gran de companyies opta per contractar personal de manera remota. Aquesta modalitat permet accedir a un nombre molt més ampli de talents professionals ubicats a diferents països. A més, facilita la gestió d’equips a distància sense la necessitat d’establir oficines físiques a altres llocs, obrint alhora oportunitats de negoci gràcies a la presència d’empleats a diferents regions.

• La iniciativa pot sorgir del mateix empleat

La proposta de deslocalitzar-se també pot venir del mateix empleat. Per exemple, si ha d’establir el domicili a un nou país per motius familiars (posem per cas perquè la seva parella hi ha rebut una oferta de treball presencial), si l’empresa originària no vol prescindir dels serveis d’aquest empleat, es pot arribar a un acord per treballar en remot des d’aquest país i tramitar les gestions a través d’un EoR.

• Explorar nous mercats

Si una empresa ha pensat en expandir-se a un altre país, pot començar per provar la viabilitat del producte o servei sense haver d’establir-se fora. A la fase inicial s’estalviarà costos i podrà valorar la rendibilitat del producte o servei. L’EoR es farà càrrec de les gestions legals dels seus empleats i l’empresa s’estalviarà haver de crear una nova companyia o seu al país de destinació. Serà un procés més ràpid i menys costós.

• Llei d’economia digital d’Andorra

Amb l’aprovació de la Llei 42/2022 sobre l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació, la porta s’obre a noves oportunitats de negoci. Aquest nou marc regula les activitats digitals, les startups, el treball remot i els nòmades digitals.
En tots aquests casos, les empreses foranes que vulguin treballar amb talent d’Andorra, o bé posar-se en contacte amb una empresa andorrana que pugui fer tots els tràmits, ho hauran de fer a través d’un EOR.

Per què confiar en Advantia Assessors com el teu EoR a Andorra?

Som una companyia amb una llarga trajectòria al país. Estem al dia de les lleis i processos per tractar amb l’administració local. Entre els nostres clients hi ha tant empreses locals com estrangeres, a les quals ajudem en diferents àrees. Des de l’establiment i la creació de l’empresa fins a aspectes relacionats amb la fiscalitat i la residència. Altres serveis que oferim en matèria laboral són l’externalització de les gestions relacionades amb el pagament de les cotitzacions de la seguretat social i les nòmines.
D’altra banda, col·laborem amb entitats andorranes com la Confederació Empresarial Andorrana en matèria fiscal i laboral i, a escala internacional, formem part de Geneva Group International (GGI), des del 2019.

Si decideixes expandir la teva activitat a Andorra, som el teu millor partner.
Si esteu pensant en la possibilitat de contractar els serveis d’un Employer of Record, no dubtis a contactar amb nosaltres.